thumb

СДС: Поставяне на пречки за цитиране на новини може да ограничи свободата на словото

Поставянето на пречки за цитиране на новини може да доведе до ограничаване свободата на словото, невъзможност за навр...

thumb

Честит светъл празник!

Да си пожелаем с вяра, надежда и любов да вървим към мъдрост в делата и решенията ни!

thumb

СДС: Арестът на журналисти е срамно петно върху образа на България

Главният секретар на МВР да даде публично информация с какви аргументи и при какви обстоятелства са задържани

Парламентарен контрол

Въпрос от народния представител Лъчезар Тошев относно: контрол на Министерството на околната среда и водите върху сондажите за петрол и конвенционални находища на природен газ чрез метода на хидравлично разбиване (фракинг) в България

22.05.2012

Insert thumbПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Продължаваме с въпрос от народния представител Лъчезар Тошев относно контрол на Министерството на околната среда и водите върху сондажите за петрол и конвенционални находища на природен газ чрез метода на хидравлично разбиване (фракинг) в България.

Заповядайте, господин Тошев.

ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря Ви, господин председателю.

Уважаема госпожо министър, известно е и то от становища на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” от 3 февруари 2012 г., което съм Ви предоставил, а също и от писмо подписано от акад. Никола Съботинов – председател на БАН, от Геологическия институт „Страшимир Димитров” и неговият директор доц. д-р Карастанев, че методът хидрофракинг, за който спорихме, когато се обсъждаше мораториумът за добив на шистов газ, се е използвал десетки години в България при добив на природен газ от конвенционални находища, също така при някои петролни сондажи, дори при добив на сол, тоест този метод се използва досега в България. След като той се използва, би трябвало да си зададем въпроса: има ли от този метод някакви неблагоприятни последици и какви са те, ако има?

Аз се обръщам към Вас със следния въпрос: извършени ли са изследвания досега от органите на Министерството на околната среда и водите на ефекта от прилагането на технологията на хидравлично разбиване в България при конвенционалния добив на природен газ? Ако да, какъв е резултатът от тези изследвания? Ако няма такива изследвания, ще се ангажирате ли с цялостно проучване на ефекта от прилагането досега на тази технология в България за резултата, от което да уведомите Народното събрание? Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата, госпожо Караджова.

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин председател, господа народни представители, уважаеми господин Тошев! В Министерството на околната среда и водите няма данни в България да се прилага технологията хидравличен разрив или хидрофракинг при конвенционален добив на нефт и газ. Поради това министерството няма наблюдения от ефекта на прилагането на тази технология. Ако в министерството бъде представен проект и ако бъде одобрен в съответствие с екологичното законодателство, за осъществяването му ще бъде изискано и прилагането на подробна програма за мониторинг и Народното събрание ще бъде информирано редовно за резултатите от този мониторинг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Тошев, имате думата за реплика.

            ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря, господин председател.

Уважаема госпожо министър, не мога да приема това за отговор. Вие може би се оказвате единственият човек в България, който не знае, че се използва тази технология. Защото дори и в момента предстои да се гласува една промяна в проекторешението за Мораториум върху добива на шистов газ, за да се разреши използването на тази технология за конвенционалните находища на природен газ. Това, както Ви посочих, е становище на БАН и на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”. Това е известно на министъра на икономиката, енергетиката и туризма – предишният и сегашният. Известно е дори на министър-председателя, който не е длъжен да бъде запознат с всички тези детайли в технологиите по добив на природни ресурси, но се оказва, че точно Министерството на околната среда и водите няма информация, че се извършва добив с тази технология на обикновен природен газ в конвенционалните находища на природен газ и на други такива природни богатства. Това е страшно изненадващо за мен, защото точно Вие – аз може да не знам, господин Иванов там може да не знае или някой друг тук присъстващ в Народното събрание или отвън, но Министерството на околната среда и водите трябва да знае, че използва тази технология и трябва да има данни какъв е ефектът – има ли лош ефект или няма лош ефект. За нас това е важно, когато вземаме решения как да постъпим, когато обсъждаме дали да добиваме своите природни ресурси с тази технология, или не.

Ето сега предстоят отново дебати по този въпрос и Вие трябва да дадете отговор в Народното събрание. Така че не приемам това, което казахте, за отговор и продължавам да очаквам Вашия отговор, когато имате данни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желаете ли думата за дуплика, госпожо Караджова?

Заповядайте!

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Тошев, още веднъж потвърждавам най-отговорно, че такъв проект в Министерството на околната среда и водите не е входиран, не е разглеждан и не е бил предмет на екологични оценки.

Ако все пак Вие имате информация за конкретен проект, очаквам Ви в министерството, ще разгледаме този проект и ще информирам всички народни представители за резултатите, такива каквито са. Но към момента, отново повтарям, не е входиран такъв проект или поне, откакто аз съм министър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Следващият въпрос към госпожа Караджова е от народния представител Лъчезар Тошев относно позицията на Министерството на околната среда и водите по проект на Глобалния институт по улавяне и съхранение на въглероден диоксид в България.

Имате думата, господин Тошев, да развиете въпроса.

ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря Ви, господин председател.

Уважаема госпожо министър, в печата от началото на тази година – на 3 февруари (показва вестника) се появи една голяма публикация под заглавие „В Закона за въглеродния диоксид цъка екобомба”, в която се твърди, че има проект за депозиране в земните недра на въглероден диоксид, който е възможен след приемане на закона, което се извърши в началото на тази година, на който аз възразявах, но тъй като публикацията твърди, че всичко това е конкретизирано и се предвижда въглероден диоксид от ТЕЦ „Марица-изток” с инсталация – капацитет 2,5 млн. тона годишно с тръби да се докарва до района на град Павликени, където да се инжектира в земята, по оценка на „Уорли Парсънс” и НИПС-а в изследване, възложено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, цитирано в тази публикация, само за района на Павликени на площ от 800 кв. км и капацитет 460 млн. тона въглероден диоксид ще са необходими 2 млрд. евро; за района на Ямбол и с. Черково на площ 340 кв. км и капацитет 141 млн. тона въглероден диоксид ще са нужни около 300 млн. евро и в самия басейн на „Марица-изток” с капацитет 195 млн. тона въглероден диоксид разходите ще бъдат около 110 млн. евро, без в тези разходи да се включва дългосрочно съхранение за период над 100 години. 

Както Ви е известно, тази технология освен скъпа, е и спорна, тъй като съществува реална опасност пукнатини в скалните образувания да доведат до изравняване на налягането с външното и складираният втечнен въглероден диоксид да излезе на повърхността в газообразна форма, където като тежък газ да предизвика смърт на хора и животни, намиращи се в близост до мястото. Излизането на такъв въглероден диоксид на повърхността от природно находище при езерото Ниос в Камерун през 1986 г. е предизвикало смъртта на над 1800 души. (Председателят Павел Шопов дава сигнал, че времето изтича.) Благодаря, господин председател.

Тъй като теренът край Павликени се характеризира с наличието на така наречения Беленски разлом, по чието протежение в продължение на 40 км се наблюдават 14 вулкански могили, това е един район, който, според мен, не е подходящ за складиране на въглероден диоксид.

Въпросът ми е извършена ли е оценка от Министерството на околната среда и водите на тази технология и какви са заключенията на министерството по отношение на оценката на риска от прилагането на този проект в България? Ако е извършена тази оценка, какви параметри на проекта са били оценени и ако не е, какви са намеренията на министерството по този въпрос? Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Моля за отговор, госпожо министър.

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Тошев! В Министерството на околната среда и водите не е представен проект на Глобалния институт по улавяне и съхранение на въглероден диоксид в България, който включва изграждане на инсталация в ТЕЦ „Марица-изток” за улавяне на въглероден диоксид, транспортирането му в района на град Павликени и последващо инжектиране в земята.

При представяне на такъв проект с определени в него параметри и местоположение от страна на Министерството на околната среда и водите ще бъдат дадени указания за приложимите процедури и изисквания по реда на действащото законодателство по околна среда. Поемам ангажимента специално Вас да информирам, тъй като се интересувате от темата, ако бъде внесен такъв проект и ще Ви поканим на всички обсъждания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за реплика, господин Тошев.

ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря Ви, господин председател.

Госпожо министър, мисля да Ви благодаря за отговора на този етап, но все пак имайте предвид, че наистина това, което казах, е сериозно – в района на Павликени минава големия Беленски разлом. По него имаше спорове дали го има или го няма, дали е активен или не, но е факт, че там има толкова много вулкански могили с базалт. Това са били стари загаснали вулкани, това е един много дълбок разлом, специалистите смятат, че достига до 21 км дълбочина. Как в такава зона ще може да се складира устойчиво въглероден диоксид, ми изглежда невероятно. Затова очаквам Вашата покана за обсъждането. Благодаря Ви за отговора на този етап.


Tags: Лъчезар Тошев

Още по темата

thumb 01.10.2012

Въпрос от Лъчезар Тошев отн...

Направен ли е анализ от органите на Министерството на околната сред...

thumb 11.05.2012

Протестна нота до руския по...

Протестна нота до руския посланик в България е изпратило външно мин...