Антон Колев Чанев

Антон Колев Чанев - 37г., частен бизнес - собственик на фирма за транспортни услуги, женен с две деца.