thumb

Антон Койчев: Оценка на миналото, визия за бъдещето и категорична политическа идеологизация са първите задачи пред СДС

БСП и ДПС не можем да разглеждаме като наши коалиционни партньори при никакви обстоятелства

thumb

Румен Христов: Европейски граждани с европейски доходи е стратегическа цел на СДС

Според председателя на СДС-Варна, д-р Янко Станев местните структури са удовлетворени от решението на централното рък...

thumb

В Стара Загора се проведе семинар на СДС

"Българите - европейски граждани с европейски доход.Десният път за постигането на тази цел.“, беше темата на лекциите...

thumb

СДС: Министърът на външните работи да помисли за смяната на Ангел Димитров, като съпредседател на българо-македонската комисия

Поведението на МВнР с нищо не показва, че България е водещата страна, в по-силна позиция, която помага на съседна Мак...

Областен съвет

Станислав Благов

Станислав Петров Благов

 • Дата и място на раждане: 22.09.1963 г., гр. Свищов
 • Семейно положение: Женен

Образование и квалификации

 • От 1978 до 1982 г. – Техникум по индустриална химия "Проф. д-р Асен Златаров" – Свищов, Специалност: Техник-технолог
 • От 1985 до 1989 г. – Стопанска Академия "Димитър А. Ценов" – Свищов, Специалност: Счетоводство и контрол
 • От 1991 до 1993 г. – Висша бизнес школа към Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов, Специализация: Организация и управление на бизнеса
 • От 29.09. до 10.10.2000 г. – Университет в Сиракуза, САЩ, Обучение за новоизбрани кметове

Професионален опит

 • От 3.10.1989 до 1.5.1992 г., Месторабота: Химически комбинат "Свилоза" – Свищов, Длъжност: Счетоводител
 • От 1.5.1992 до 1.10.1992 г., Месторабота: Химически комбинат "Свилоза" – Свищов, Длъжност: Плановик
 • От 1.10.1992 до 1.1.1995 г., Месторабота: Химически комбинат "Свилоза" – Свищов, Длъжност: Координатор "Внос-износ"
 • От 1.1.1995 до 16.3.1999 г., Месторабота: Химически комбинат "Свилоза" ЕАД – Свищов, Длъжност: Ръководител направление "Внос-износ"
 • От 16.3.1999 до 3.11.1999 г., Месторабота: Завод за химическо оборудване в "Свилоза" ЕАД, Длъжност: Заместник-директор
 • От 3.11.1999 г. , Месторабота: Община Свищов, Длъжност: Кмет

Участие в обществени организации

 • От ноември 1999 г. до сега, Организация: Международна фондация "Алеко Константинов", Длъжност: Председател на Управителния съвет
 • От декември 1999 г. до сега, Организация: Асоциация на дунавските общини "Дунав", Длъжност: Председател на Управителния съвет
 • От януари 2000 г. до сега, Организация: Конгрес на местните и регионалните власти в Европа към Съвета на Европа, Длъжност: Заместник-представител в българската делегация
 • От август 2001 до април 2002 г., Организация: Трансграничен Еврорегион "Дунав – юг", Длъжност: Председател на Съвета
 • От април 2002 г. до сега, Организация: Трансграничен Еврорегион "Дунав – юг". Длъжност: Заместник-председател на Съвета

Международни награди

 • Награда: Европейска диплома, Организация: Съвета на Европа, Връчване: 27.09.2001 г. в Страсбург, Франция лично от генералния секретар на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа г-н Валтер Швимер. Наградата е признание за положените последователни усилия в трасграничното сътрудничество и се връчи за първи път на община от бившия източен блок.