Национална конференция

Филип Кирев

Филип Кирев е роден през 1973 година . Семеен е, има висше образование – магистър инженер. Завършил е Математическа гимназия и Техническия университет в София.

От 1993 година е член на СДС и се занимава с активна политическа дейност. От 1998 година работи като ръководител и координатор по Европейски проекти и има успешно реализирани над 20 проекта, насочени предимно към младите хора в сферите на образованието, културата, международните обмени и социалните дейности. От 2000 г. e председател на Управителния съвет на Сдружение Национална младежка мрежа и председател на Настоятелството на Народно читалище „Джон Атанасов“.

От 2013г. е главен секретар на СДС.