България Свободна страна

Insert thumb

България свободна страна

Резолюция на XX национална конференция на СДС

България е демократична държава, член на НАТО от 2004 година и член на ЕС от 2007 година. След 45 години на комунистическа диктатура днес България е свободна и равноправна европейска държава. За това време СДС посочи, отстоява и проправи днешния път на България. 21 години СДС променяше страната и следваше предизвикателствата, оставайки верен на принципите и ценностите си.

Днес управляващите изпитват сериозни проблеми да дефинират своите собствени цели. Корупция и посредственост бележат всички управления от последните години. Върховенството на закона и равенството на гражданите пред него са само добри пожелания от мониторинговите доклади на ЕК. Има огромен дефицит на справедливост и на разумно управление. 

Днес България има нужда от нова кауза и нова посока. СДС има силата и компетентността да реализира тази нова кауза. Политиката в България трябва да се прави по нов начин с мисъл, сърце и професионализъм.

Заедно можем да върнем човека в основата на политиката в България. Политиките са безполезни и вредни ако не са съобразени с отраженията им върху всеки един български гражданин. 

Това означава:

1.      Да върнем на хората възможността да работят и успяват, да реализират собствените си идеи и да променят живота си, като:

-  постигнем качествено образование като инвестиция в развитието на всеки млад човек поотделно и възможност той сам да определя живота си;

-  реформираме администрацията и премахнем излишната бюрокрация, защото предприемчивостта трябва да се насърчава, а не убива в бюрократични процедури и опашки;

-  създадем благоприятна среда за развитие на малък и среден бизнес, премахнем монополите и гарантираме свободния пазар;

-  гарантираме ниските нива на данъците и създадем предвидима среда за инвестиции;

-  осигурим публичност на цялата информация, за да подпомогнем инициативите и избора на всеки един български гражданин, в кое училище да учат децата ни, в коя болница да се лекуваме, в коя община да инвестираме, работим и успяваме;

-  като спрем извиненията за това, че няма електронно правителство вече 10 години и просто го превърнем в реалност;

-  създадем сигурност в постигнатото, като реформираме пенсионната система;

-  осигурим достъп до качествена, навременна и достатъчна медицинска помощ;

 

2.      Да гарантираме и защитим личната свобода на хората, като:

-  Се противопоставяме на всички опити за административно и икономическо ограничаване на свободата на словото;

-  Недопускаме намеса в личния живот на хората чрез следене, подслушване и всякакъв вид произвол от страна на държавата;

3.      Предварително да анализираме и оценяваме всяка една политика. За целта ще:

-  приемем цялостна концепция за оценка на въздействието, която реално да отчита ефектите от политиките върху хората;

-  заменим бюрократите в управлението с професионалисти;

-  спрем работата на парче по основните законопроекти;

-  създадем механизми за включване на гражданите във всеки един етап от разработването на секторните политики;

 

4.      Да включим хората в политиката, да гарантираме равенство на всички пред закона и да възстановим доверието на гражданите в българските институции и държавност, като:

-  осигурим достъп на гражданите до информация. Това трябва да е задължение на всички институции. Информацията трябва да е достъпна, а не изисквана по Закон за достъп до информацията;

-  не допускаме публичните институции да се крият зад фрази като „търговска тайна";

-  като спрем практиката решенията да се вземат на тъмно;

-  направим всички процедури по назначаване на ключови за управлението фигури публични и прозрачни;

-  разтоварим съдебната власт от неприсъщи звена - следствието и прокуратурата да преминат към изпълнителната власт;

- елиминираме възможността за политическо вмешателство от "силните на деня" в съдебната власт чрез избор на парламентарната квота на ВСС с мнозинство от 2/3 от народните представители;

Постигането на тези цели е изключително лесно, но системно заобикаляно през последните 10 години. Просто трябва да дадем на хората право на избор във всички сфери от техния живот, като им предоставим информация за всичко. Свободата е прозрачност и избор.

За нас политиката е повече от изреждане на цифри в бюджета, повече от ПР-а на правителствата, повече от разговор за европейски фондове. Политиката е истинска мисъл за въздействията върху всеки един от нас. Отсъствието на подобна мисъл е в основата на посредствеността, която характеризира българската политика. Ние ще върнем професионализмът в политиката.

СДС обещава:

-  да бъде честно с българските граждани;

-  да казва каква промяна искаме за България и какво ще им струва това;

-  да наложи правилото „законът важи за всички";

-  демокрацията винаги да е повече от израз, да е начин на живот;

„Схемите" трябва да отпаднат, за да се върне разума в политиката. Ако мислите като нас, промяната може да започне с изборите на 23 октомври 2011 година.