Парламентарна дейност

Отговор на министър Трайчо Трайков на въпрос от народния представител от СДС Мартин Димитров

02.03.2010

Въпрос към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков относно Национален план за развитие на възобновяемите енергийни източници от народния представител от СДС Мартин Димитров,парламентарен контрол на 26.02.2010г.

МАРТИН ДИМИТРОВ (СК):Радвам се, че не ги слушате тези специалисти, господин министър. Заговори се за мораториум по отношение на възобновяемите енергийни източници. Тук има поети ясни ангажименти към Европейската комисия.

На наш въпрос министърът на околната среда и водите госпожа Караджова отговори, че ще има национален план. Този национален план трябва да е готов колкото се може по-бързо, господин министър. Отсега искам да Ви кажа мнението на СДС и на Синята коалиция - трябва да има ясни критерии и конкуренция между проектите. Не да бъдат финансирани тези, които са близки до правителството. Какво сме виждали в България немного отдавна? А да бъдат финансирани тези проекти, които са най-качествени и предлагат най-голяма добавена стойност за българските граждани.

Има анархия в сектора - така е. Тя трябва да бъде подредена през ясни, обективни критерии. Да е ясно - този, който е по-добър, който предлага повече за България, той да получава съответните разрешителни и т.н.

Конкретният въпрос към Вас е: кога този план ще бъде готов, защото колкото повече се бави, толкова по-дълго ще продължи анархията в България? Според нас вариантът за мораториум не е удачен и е много важно да има план с ясни критерии колкото е възможно по-рано. Ние бихме били доволни, ако това може да стане още през м. юни т.г. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:  Благодаря. За отговор - министър Трайков.

МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ:  Благодаря, госпожо председател.

Колеги! Господин Димитров, аз съм съгласен с Вас. Освен за плана, обаче говорим и за правила. Планът трябва да бъде готов до средата на годината, така че горе-долу в срока, който Вие казвате - може би до м. август. Той дефинира целите за производството на електрическа и топлинна енергия, енергия за охлаждане и енергия от ВЕИ в транспорта при отчитане мерките за повишаване на енергийната ефективност и енергийните спестявания.

Във връзка с изготвянето на този план Европейската банка за възстановяване и развитие предложи съдействие, като са проведени разговори между нейни представители и представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за отпускането на грант, който да повиши качеството на изготвянето на плана.

Към настоящия момент преговорите са в заключителен етап, като се очаква да бъдат спазени сроковете, поставени в Директива 28 от 2009 г. Тоест планът да бъде нотифициран на комисията до 30 юни.

Проектът на национален план ще бъде изготвен в рамките на консултантска услуга със средства от ЕБВР от изпълнител, който ще бъде определен чрез процедура по възлагане на банката.

Паралелно с изготвянето на плана ще бъде извършена екологична оценка на основание чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда. В тази връзка през м. януари е стартирана процедура за обществена поръчка за възлагане изработването и провеждането на всички процедури по приемането на екологичната оценка.

В началото на м. март трябва да бъде издадено решение за определяне на изпълнител на поръчката за изготвяне на тази оценка.

Съгласно чл. 4, т. 3 от директивата в срок до 31 декември 2009 г. беше необходимо да бъде разработен и нотифициран на комисията прогнозен документ, в който се посочват очакваното свръхпроизводство на енергия от ВЕИ, което може да се прехвърли на други държави членки, както и прогнозният потенциал за съвместни проекти и прогнозното търсене на енергия от ВЕИ до 2020 г., което ще бъде задоволено по начини, различни от вътрешно производство.

България разработи и представи в срок изисквания прогнозен документ, който е публикуван и на сайта на министерството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:  Благодаря на министър Трайков.Реплика?

МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Господин министър, ако може, даже не м. август, а преди лятото да е ясен този план и ясните критерии - ще бъде добре.

В момента какво се е получило? При предишното правителство поради липсата на правила и критерии са подадени молби за хиляди проекти, за повечето от които е ясно, че не могат да бъдат реализирани. Давани са разрешителни не на базата на ясни критерии - кой проект е по-добър, а са били търсени политически очевидно връзки с управлението, за съжаление. Затова сега е много важно да се направят ясни правила, всички проекти да се конкурират, да се види кои са най-добрите и те да получат съответните разрешителни документи. Казвам го още веднъж - това е изключително, изключително важно.

Не е важно само да изпълним изискванията на Европейския съюз за съответния процент възобновяеми енергийни източници. Тоест това са мощности на базата на слънчева енергия, фотоволтични централи, мощности на база вятър. Много е важно не само да бъдат изпълнени тези изисквания, но е важно да бъдат финансирани проекти и да получат разрешителни проекти, които са се конкурирали - имало е ясна конкуренция, ясни правила и за никого да не остане съмнение, най-малко за българските граждани или Европейската комисия, че нещо нередно се случва. В момента при тези стотици, стотици проекти е настанала пълна анархия. Решението не е мораториум, решението е ясни правила. Колкото по-бързо станат ясни, толкова по-добре.  Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:  Благодаря на господин Димитров. Дуплика?

МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин Димитров, искам да Ви уверя, че работим точно по начина, който Вие си представяте. Наистина става дума за ограничен публичен ресурс - това са парите за субсидиране на зелената енергия. Тук имаме два принципа: едното е конкуренция за привличането на този ресурс и конкуренция в условията, при които той се привлича, тоест да има конкуренция и при цената.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:  Благодаря на министър Трайков.


Още по темата

thumb 04.02.2017

Костадин Марков: Местните с...

„При подреждането на листите с кандидат-депутати няма да има парти...

thumb 18.09.2016

Костадин Марков към правите...

Народният представител от Реформаторския блок, избран от Бургас, Ко...

thumb 25.05.2016

Парламентаристи от 43-тото ...

Народният представител от СДС и зам.-председател на ПГ на РБ Борисл...

thumb 18.05.2016

Румен Христов се срещна с х...

Механизмът на управление на оперативните програми и усвояването на ...

thumb 27.11.2015

Костадин Марков: Ограничава...

Изказване на депутата от РБ и зам.-председател на СДС Костадин Марк...

thumb 10.09.2015

Румен Христов: Да направим ...

Румен Христов изтъкна, че законопроектът на МС трябва да бъде приет...

thumb 11.06.2015

Румен Христов: Протестът на...

Председателят на парламентарната комисия по земеделие и храни Румен...

thumb 05.06.2015

Румен Христов с лекция на т...

Лекция на председателя на Парламентарната комисия по земеделие и хр...

thumb 18.05.2015

Министър Лукарски представи...

Министърът на икономиката Божидар Лукарски представи проекти за инв...

thumb 16.05.2015

Парламентаристи от България...

На 11 и 12 май делегация, водена от Председателя на парламентарната...