Парламентарна дейност

Отговор на министъра на регионалното развитие и благоустройство на въпрос от народния представител от СДС Любомир Иванов

06.01.2010

Въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройство относно забавяне в изграждането на магистрала „Люлин" от народния представител от СДС Любомир Иванов,парламентарен контрол на 26.02.2010г.

ЛЮБОМИР ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, господин министър! По данни на медиите има реална опасност от забавяне в изграждането на магистрала „Люлин". В случай, че магистралата не бъде завършена до края на 2010 г., България ще загуби ли отпуснатите 111 млн. евро по програма ИСПА? Съответно ще се наложи ли да довършваме проекта с национални средства?

И в тази връзка - забавянето на компанията-изпълнител ли се дължи?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Иванов. Има думата господин Плевнелиев.

МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, ето фактите по отношение на магистрала „Люлин" - тази не лека задача, която имаме да решаваме в момента.

На 29 декември 2006 г. започват дейностите по изпълнението на магистрала „Люлин" съгласно условията на договора. Предвидено е строителството за завърши за 36 месеца, след което да бъдат последвани от гаранционен период от 12 месеца. Следователно срокът за завършване на строителните работи е бил определен на 28 декември 2009 г. На 15 септември 2008 г. - две години и половина по-късно, е подписано допълнително споразумение, с което се дава удължение на срока на строителството със 123 дни - тоест новата дата на завършване е 30 април 2010 г. Защо? Защото започваме да строим, ама нямаме строително разрешение. Това са 123 дни по-късно! След като сме казали на строителя „Моля, заповядай", нямаме строително разрешение! Какво означава това? Забавяне! Какво означава това? Пари!

                По същия начин през август 2008 г. изпълнителят искаше следващо удължаване на времето за изпълнение, като срокът този път се удължава с още 166 дни - до 13 октомври 2010 г. За срока на второто удължаване и вследствие поисканото допълнително плащане към момента няма анекс, но има ясна кореспонденция и писма от предишното управление на Национална агенция „Пътна инфраструктура" по тази тема. На 17 август 2009 г. изпълнителят е предоставил след натиск от новото управление на Национална агенция „Пътна инфраструктура" нова актуализирана работна програма, която предвижда завършване на работите в края на 2010 г., като инженерът към момента се е произнесъл, че тази програма  е реалистична. Въпреки това обаче при обработката на иск № 15 се вижда - а имаме още 38 иска от изпълнителя по магистрала „Люлин" за обработване - че е свързан с изместване на газопровод в района на пътен възел Даскалово. Инженерът към момента е заявил прогнозна дата за завършване на строежа към средата на 2011 г., което е абсолютно неприемливо за нас.

       Забавянето на строителните работи започва със самото им стартиране, като непрекъснато се отчита значително изоставане в изпълнение на работната програма. Причините за това започват с неизпълнение на задължения на възложителя. Това трябва да си го кажем ясно! Същият е позволил да се подпише договор за изпълнение на СМР, без да са приключили изискуемите по закон процедури, примерно отчуждителни процедури, избор и назначаване на строителен надзор, без фактически да има легално разрешение за строеж. Това автоматично води до нарушаване на договорената времева рамка за изпълнение на проекта и съответно дава възможност на изпълнителя да започне процедури по предявяване на най-различни искове. Лошото управление на договора от страна на възложителя, в това число неправилната обработка на исковете, още повече влошават позицията на възложителя, като отключват лавинообразен процес на предявяване на искове от различно естество. Не можем да отминем факта, че изпълнителят умело се е възползвал от слабостта на възложителя и е предложил страшно много искания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По-нататък ще отговорите под формата на дуплика. Господин Иванов - имате думата за реплика, ако имате желание. Нямате желание. Благодаря.


Още по темата

thumb 04.02.2017

Костадин Марков: Местните с...

„При подреждането на листите с кандидат-депутати няма да има парти...

thumb 18.09.2016

Костадин Марков към правите...

Народният представител от Реформаторския блок, избран от Бургас, Ко...

thumb 25.05.2016

Парламентаристи от 43-тото ...

Народният представител от СДС и зам.-председател на ПГ на РБ Борисл...

thumb 18.05.2016

Румен Христов се срещна с х...

Механизмът на управление на оперативните програми и усвояването на ...

thumb 27.11.2015

Костадин Марков: Ограничава...

Изказване на депутата от РБ и зам.-председател на СДС Костадин Марк...

thumb 10.09.2015

Румен Христов: Да направим ...

Румен Христов изтъкна, че законопроектът на МС трябва да бъде приет...

thumb 11.06.2015

Румен Христов: Протестът на...

Председателят на парламентарната комисия по земеделие и храни Румен...

thumb 05.06.2015

Румен Христов с лекция на т...

Лекция на председателя на Парламентарната комисия по земеделие и хр...

thumb 18.05.2015

Министър Лукарски представи...

Министърът на икономиката Божидар Лукарски представи проекти за инв...

thumb 16.05.2015

Парламентаристи от България...

На 11 и 12 май делегация, водена от Председателя на парламентарната...