Съюзът на Демократичните Сили през 2010

17.12.2010

Insert thumb

За тази година СДС успя да покаже, че работата в полза на гражданите може да бъде повече от политическа заявка, а именно конкретно свършена работа. СДС прие политическо поведение на коректив на управлението на ГЕРБ. Водени от желанието в България да се реализира истинска дясна политика ние подкрепяхме разумните предложения на правителството и коригирахме ГЕРБ там където те се отдалечаваха от реалното провеждане на отлаганите с години реформи. СДС първи написа и предложи: антикризисна програма, реформа на контролната система, мерки насочени към гарантиране на финансовата стабилност на страната, реформа в здравеопазването и остана единствената политическа сила с категорична позиция срещу поставянето на България под пълна енергийна зависимост от Русия. За съжаление в много случаи нашите логични и разумни предложения не срещаха, нужното за тяхната реализация, осмисляне от страна на ГЕРБ, в други случаи не успяхме да убедим ГЕРБ да не предприемат грешни стъпки.

 I. Политика насочена към гражданите

 - СДС не допусна ГМО в България. Противопоставихме се категорично на предложената либерализация на режима за отглеждането на генно-модифицирани организми, в околната среда и наложихме нашия законопроект. Организирахме национална кампания „България свободна от ГМО". Нашият евродепутат Надежда Нейнски пренесе дискусията за ГМО на европейско ниво и след интензивни дебати в европейските институции през юли 2010 г., ЕК предложи да предостави на страните-членки правото сами да преценят дали да разрешат, ограничат или забранят отглеждането на ГМО на своята територия.

 

- Без ГМО в детските храни. Внесохме промени в Закона за храните и настояваме да се забрани влагането на продукти и съставки, съдържащи ГМО, при производство на детски храни. Същият Закон предвижда съдържанието на ГМО в продукт да се обозначава с два  пъти по-големи букви различен цвят и шрифт  в сравнение с другата част от надписа върху опаковката. Нека българските граждани имат право на информиран избор, ако искат да консумират такива храни да знаят кои са тези храни, за да вземат съответните мерки.

 - СДС направи европейската здравна карта от задължителна препоръчителна и спести на хиляди хора чакането на километрични опашки. Изискването за задължителност на Европейската здравна карта беше несправедливо, защото премахваше правото на избор и ограничаваше правото българските граждани да пътуват свободно в рамките на Европейския съюз.

 - Намалихме бюрократичната тежест пред бизнеса, чрез промените в Търговския закон, с които беше намален изискваният минимален капитал за регистриране на дружествата с ограничена отговорност от 5 000 лв. на 2 лв. Това ще помогне на младите и активни хора да развиват своята предприемчивост, да работят и печелят при много по-облекчени условия. Подпомагането на българското предприемачество в условия на криза, е сигурният начин, в условията на криза за съживяване на българската икономика.

 

- СДС облекчи режима за аптеки в малките населени места. Предложихме промени в Закона за лекарствените средства в хуманната медицина и така решихме дългогодишен проблем на хората.

Част от тези аптеки са единствени в населените места или пък единствени работят със скъпоструващи медикаменти.

 - Въведохме трудово-правна защита на жените в напреднал етап на "ин витро"-процедура чрез промени в Кодекса на труда. Така поставихме тези жени в категорията на работниците и служителите, ползващи се със специална закрила при полагане на труд и със закрила при уволнение. Работодателят да не може да командирова жените, които се опитват да забременеят "ин витро", без тяхно съгласие, да им осигурява безопасни условия на труд, да бъдат защитени при уволнение. Това важи за един период от време от 20 дни, по медицински показания, в който е самата процедура от началото на оплождането до момента, в който се разбира дали жената е забременяла.

-
СДС защити потребителите на кредити от непрозрачна и едностранна промяна на лихвите. Благодарение на тази поправка в Закона за потребителския кредит банките трябва да публикуват методологията за изчисляване на лихвения процент и не могат да я променят едностранно след сключването на договора за кредит. За нарушение както на това изискване, така и на забраната за едностранна промяна на методологията за изчисляване на лихвения процент след сключване на договор за кредит ще се налага глоба в размер от 700 до 2000 лева за физическите лица и имуществена санкция в размер от 3000 до 8 000 лева за едноличните търговии и юридическите лица.

 II. СДС остава верен на традициите си

 - Следвайки антикомунистическата си кауза СДС внесе поправки в Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, който беше приет на първо четене.

Законопроектът съдържа три точки. В първата се предвижда реабилитацията да обхваща убитите и репресираните след 9 септември 1944 г., а не както е до сега - от 12 септември. Във втората точка се предвижда реабилитацията да включи и осъдените от ІІІ Върховен състав на Народния съд за съдене на българските експерти в комисиите за Катин и Виница, а в третата - осъдените на 30 октомври 1952 г. от Върховния съд (ІІІ наказателно отделение) по процеса срещу католическата църква от 1952 г. и в процеса срещу Обединените евангелски църкви от март 1949 г.

 -Внесохме предложение за добавяне на текст към Закона за ордените и медалите, с който поискахме забрана на награждаването с държавни отличия на бивши агенти и сътрудници на ДС, както и на осъждани за общи престъпления. ГЕРБ и Атака отхвърлиха нашето предложени на заседание на парламентарната комисия по култура, общество и медии. В последствие обаче се преборихме то да бъде прието от Народното събрание на гласуване в парламентарната зала. 

- СДС категорично се противопостави на намерението на правителството да национализира професионалните пенсионни фондове. Това са пари, които по силата на закона работодателите са отделяли за своите служители, т.е. става дума за частна собственост. Това е грубо посегателство срещу правото на гражданите да притежават собственост. Това право е неотменимо и точно затова чл.17, ал.3 от Конституцията на Република България казва, че частната собственост е неприкосновена.

За СДС този случай е поредната разделителна линия, която правителството на ГЕРБ прокарва между себе си и демократично настроените, дясно мислещи хора в България. Намерението за национализация ни връща в 1947 година, когато комунистите заграбиха всичко. Целта явно е отново  парите от лични да станат общи. СДС поведе битката за свобода, демокрация и пазарна икономика в България преди 20 години. Дано не ни се налага, 20 години по-късно да повеждаме отново битка за нещо отдавна извоювано.

-Предложихме изграждане на Мемориал-музей на остров Персин, Белене, който да съхрани националната памет, за да се помнят страданията на милиони българи, по време на комунистическия режим. Крайно време е на подмяната на историята да бъде сложен край.

 III. СДС като коректив

 - СДС принуди правителството да се откаже от идеите си за повишаване на ДДС и здравните осигуровки. Настояхме премиерът да заяви пред Народното събрание, че няма да се увеличава ставката по ДДС. СДС винаги е отстоявал поддържането на ниските данъци и това е една от основните причини за икономическото развитие на България през последните години. Увеличаването на данъци по време на криза ще бъде огромна грешка и в никакъв случай не може да бъде използвана като средство за попълване на бюджета, който издъхва заради липса на адекватни мерки за справяне с кризата.

 

- Пресякохме опитите за налагане на лобистки закони. След нашата реакция, ГЕРБ оттегли промените в Закона за автомобилните превози, с които отпадаха изискванията към автобусите, извършващи превоз на организирани групи деца, както и промените в Закона за собствеността на земеделските земи, които принуждаваха хората да продават собствеността си първо на арендаторите. И в двата законопроекта основното беше целесъобразността, а ние казваме - това, което трябва да е основното, е защита правата на гражданите и тяхната собственост. Оттук нататък ние, ще настояваме за текстове само в защита на гражданите и техните интереси.

 - Предотвратихме нарушаването на личната свобода на гражданите. Противопоставихме се на законопроектите, свързани с масово подслушване на мобилни телефони и следене в интернет. СДС  внесе  текстове, които позволяват хората да могат да проверяват дали са били обект на подобни проверки и дали това се е случвало неправомерно

 - Спряхме сделките със заменки. СДС  внесе  промени в четири закона - Закона за горите, Закона за опазване на земеделската земя, Закона за ползване на земеделските земи и Закона за устройство на територията. Дадохме срок от един месец след влизането на промените в Държавен вестник да бъдат публикувани всички заменки до 1 януари 2010 година. С това СДС показва последователност в спирането на една от най-големите корупционни схеми в последните 8 години, а именно смяната на предназначението на земеделски и на горски земи. Смятаме ,че това е най-важната стъпка към осветляването и спирането на промяната в предназначението и спирането на строежи в тези заменени земи.

 IV. СДС е най-сериозната опозиция на кризата

 - СДС първи изготви антикризисна програма и я предостави на правителството. За съжаление тази важна за всеки един от нас тема дълго не успя да влезе в дневния ред на правителството. То отхвърли нашите предложения и прие абсолютно неработещи мерки, което доведе до нуждата от актуализация на бюджета. СДС отказа да подкрепи мерките в актуализацията на бюджета, които увеличават дефицита и създават условия за непрозрачно и безконтролно харчене на над 1 милиард лева като непредвидени разходи.

 

- СДС гласува срещу разходната част на актуализирания бюджет, защото България е единствената страна в ЕС, която по време на криза увеличи както разходите, така и дефицита си. Това рискува стабилността на държавата и отговорна партия като СДС не може да подкрепи подобни безотговорни действия.

 V.Бюджет 2011

 СДС отказа да подкрепи внесения от ГЕРБ проект за закон за държавния бюджет. В основата на това решение стои липсата на реформи, заложени в бюджета за 2011, решението за увеличаване на пенсионните осигуровки, липсата на идея за намаляване на разходите, липсата на приоритети в енергетиката, неглижирането на средствата за култура и образование в националния бюджет 2011, което показва ясно, че културата и образованието не са сред приоритетите на управлението на ГЕРБ.

 СДС предложи:

1. Въвеждане на фискален борд. СДС вече внесе изменения на Закона за устройство на държавния бюджет, с които се въвеждат гаранции за запазване на финансовата стабилност. Основната идея на тази мярка е, че от 2013г. правителството трябва да покрива разходите със събираните приходи и да балансира бюджета. Това ще е категоричен знак, за всички местни и чужди инвеститори, че България остава надеждна, стабилна и предвидима.

2. Да не се увеличава данъчно - осигурителната тежест.

3. Преглед на ефективността на разходите, включително административните. Особено наложително е провеждането на тест на работата на администрацията, както подобен бе направен за банковия сектор и решително намаляване на неефективните харчове и пренасочване на средства към финансиране на реформите в здравеопазването, съдебната власт и други приоритетни сектори. Тази мярка ще позволи дори увеличаване на заплатите на една по-малка, но работеща администрация.

4. Решителни мерки за спиране на контрабандата (особено на цигари).

5. Изразходване на парите за здравеопазване само по предназначение. Крайната цел е повишаване на качеството и бързината на обслужването.

6. Ясен план за децентрализация чрез повишаване на финансовата независимост на общините и въвеждане на второ изборно ниво на местно самоуправление. Финансиране като делегирана държавна дейност на социалните услуги, разкрити от общините и одобрени от МТСП.

7. Намаляване на данъка за едноличните търговци от 15% на 10% и намаляване на данъка върху дивидентите от 5 на 1%. Това ще позволи на фирмите вместо да намаляват персонала си да назначават нови работници.

8. Окончателното спиране на проекта „Белене" и спестяване на данъкоплатците на 10 млрд. евро, както и на Бургас - Aлександруполис, предвид огромните екологични рискове за района на Бургас.

9. Намаляване на парите за подслушване с 50 млн. лв. и с тези средства да се назначат нови полицаи за охрана на малки населени места.

10. "В рамките на бюджета на Министерството на културата средствата предвидени за: изграждане на "българския Лувър" от 16 млн. лв. да бъдат пренасочени към "Проекти субсидии"  по бюджета на национален фонд "Култура" в размер на 7 млн. лв. и 9 млн. лв. допълнително за филмопроизводство.

 VI. СДС е за енергийна независимост

 - СДС продължи да бъде единствената партия с категорична позиция срещу строителството на АЕЦ „Белене". Поемаме цялата политическа отговорност за това. Убедени сме, че проектите от т.нар. "Голям шлем" /"Южен поток", АЕЦ "Белене" и "Бургас - Александруполис"/ имат като единствен сигурен ефект увеличаване на зависимостта от Русия и прахосване на милиарди левове на българските данъкоплатци. Многократно сме заявявали позицията си против проекта "Бургас - Александруполис", който е финансово неизгоден и преминава през защитени територии. СДС настоява за максимално и безопасно удължаване на експлоатацията на 5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй", както и за решаване на въпроса за трайно съхранение на радиоактивните отпадъци.

Ние поискахме: да се извърши технико-икономически анализ на руските проекти с ползите и вредите за страната ни; да се оповестят публично финансовите ангажименти на България и източниците на финансиране; да не се подписват никакви ангажименти д окато не се направи оценка на икономическата изгода на проектите; правителството да предприеме незабавни мерки за ускоряване строителството на междусистемните газови връзки със съседните страни и реализиране на проектите за доставка на компресиран и втечнен природен газ, като по този начин се осъществи реална диверсификация на доставките. Ще отстояваме тези свои позиции, докрай.

 VII. Време за реална политика в областта на културата

 СДС призова и ще работи за това Министерство на културата:

-  Да започне незабавно създаване на публичен форум за изграждане на Национална стратегия за развитие на Българската култура, преди да се предприемат следващите реформи на парче и да се осъществят следващите съмнително ефективни и скъпоструващи проекти.

-Да подложи на публично обсъждане дебата за новия Закон за сценични изкуства в гилдията, както и формулата за делегираните бюджети, чрез която ще се осъществява финансирането на театрите в бъдеще.

-Да изпълни вече поетите ангажименти към режисьорите и продуцентите по отношение на започнатите български филми тази година и да осигури средствата за следващата, спазвайки Закона за филмовата индустрия, за да не се изправи българското кино пред първата си нулева година от управлението на БСП и Жан Виденов  насам.

-Да не премахва чл.26 от Закона за авторското право и сродните му права, което ощетява Национален фонд култура, подпомагащ българската култура на проектен принцип, ощетява българските творци и превръща 7,2 млн. българи в потребители-пирати.

-Да осигури прозрачност за изразходване на целевите средства за култура, които остават "на тъмно" в бюджета.

-Да направи пълен анализ на неработещите текстове и на неизпълнението на законите в областта на културата и да се предложи програма за законодателни изменения, основана на публични дебати и предварително оценка на предлаганите изменения.

-Да стимулира включването на общините в съфинансирането на културни институти и проекти.

За съжаление Министерство на културата отказва към този момент да разбере разумността на тези предложения и да се откаже от възпроизвеждане на досегашните лоши практики.

 VIII. Не успяхме да се преборим за:

 - Противопоставихме се на серията от промени в НПК, приети с мнозинството на ГЕРБ и Атака - т.нар. "запасен адвокат"; възможността да бъде издадена осъдителна присъда на базата на данни от СРС и анонимен свидетел; отмяната на краен срок за внасяне на обвинение. Няма държава в Европа, която да произнесе присъда въз основа на две анонимни доказателства. Няма държава в Европа, в която СРС да се използва като доказателство. С приетите поправки в НПК всеки може да бъде осъден само и единствено на базата на СРС и показания на анонимен свидетел, т.нар. агент на прикритие

 -СДС инициира предложения за изменение и допълнение на Закона за здравето, които забраняват да се монтират излъчватели на нейонизиращи лъчения на разстояние по-малко от 500 м. до детски градини, училища, учебни заведения, домове за възрастни хора и хосписи. Да не се допуска монтирането на антени на телекомуникационни оператори върху улични стълбове за осветление или стълбове за поддържане на контактната мрежа на градския транспорт.За съжаление нашето предложение отново не срещна подкрепа сред депутатите от ГЕРБ.

- СДС инициира промени в закона за народната просвета за отпадане на задължителната предучилищна подготовка за 5-годишнит. Ценностите на едно дете се изграждат преди всичко в семейството и всяко семейство само трябва да решава дали да изпрати детето си на предучилищна подготовка. За съжаление ГЕРБ отхвърлиха нашето предложение.  

- Не успяхме да убедим ГЕРБ в нуждата от коренно нов подход в Избирателния кодекс. Проектът за Избирателен кодекс, внесен в 41-то Народно събрание за съжаление е просто механичен сбор от действащото към момента изборно законодателство. Промените, които са в изборното законодателство, всъщност са предимно промени на техническо детайлизиране или козметични промени. С този проект не бяха изпълнени основните цели, за които СДС настояваше, а именно чрез Избирателния кодекс да бъдат гарантирани честността и прозрачността на изборите в бъдеще време. Няма нито една мярка, която да води до ограничаване на до болка известните ни вече на всички порочни практики като купуването на гласове, като корпоративния вот, като манипулирането на изборните резултати. 

Ние предложихме в Избирателния кодекс текстове, които да осигурят условия за:

1.      Създаване на постоянно действаща ЦИК, на паритетен принцип, от всички парламентарно представени партии, с права и задължение изработването на нов основен избирателен списък. По този начин да се премахне изкривяването на изборните резултати на база на нереален брой избиратели.

2.      Промяна в начина на гласуване. Въвеждане на гласуване с изборни терминали, за да се премахне възможността за манипулация на вота, за гласуване по няколко пъти, за изкривяване на резултата по време на броенето. Освен абсолютната сигурност на  вота на гражданите и невъзможност за манипулиране на изборните резултати, такъв вид гласуване има и следните предимства:

  • Няма секционен избирателен списък, който да бъде дописван, променян и манипулиран.
  • Свобода за гласуване във всяка една секция, без значение в кой град се намирате. Няма удостоверения за гласуване на друго място, няма бюрокрация и администрация.
  • Възможност за откриване на секции над досегашния брой, което би улеснило гражданите да упражнят правото си на вот.
  • Резултати от изборите веднага след края на изборния ден.
  • Огромни финансови икономии за държавата при провеждане на избори. Изборните терминали могат да се използват многократно при всички видове избори.

3.      Въвеждане на задължителна преференция без праг. Така се предоставянето на възможността на гражданите да определят кои персонално да бъдат техните представители е дългогодишна политика на СДС. Така ще се постигне един истински мажоритарен вот. Нека всички политически партии носят своята отговорност, кои и какви личности са в техните листи, а хората да избират според своята воля и симпатия.

 IX. Предложихме реформа на контролната система

 - СДС разкри как е бил осигуряван политическия чадър за далаверите на Тройната коалиция с поставянето на политически зависими лица в Сметната палата, които не спазват законите и прикриват своите министри. СДС е активен участник в реформата на контролната система. Предстои да предложим и конкретни промени в Закона за Сметната палата.

 - СДС предложи изцяло нов модел на функциониране на контролната система на България. Сегашната контролна система не гарантира разумното и законно харчене на парите на данъкоплатците.

Сегашната система има два огромни дефекта - реагира на събитията постфактум и е политически зависима от управляващите, които да са те. Резултатите от двата основни дефекта са налице - огромни необезпечени разходи и отказ на отделни чиновници изобщо да контролират.

Ако това не бъде променено, всяко правителство рискува да попадне в ситуация, когато трябва да обсъжда повишаване на данъците. СДС е партия на свободните хора и ниските данъци и затова предлагаме изцяло нова визия за излизане от този порочен кръг.

 X. Прозрачност

 По предложение на СДС в правилника на 41-вото НС влезе разпоредба, съгласно която гласуванията на депутатите в пленарна зала вече се обявяват на страницата на парламента в интернет

 Заявяваме открито своите позиции и своите цели, защото сме убедени, че са в интерес на България и българските граждани. Очакваме нашият стил да бъде възприет от всички партии и институции, защото е крайно време да се носи ясна отговорност пред българското общество и поетите ангажименти да се изпълняват.

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ С Д С

/за периода от конституирането на 41-то Народно събрание до 30.11.2010г/

 

Отчет на евродепутата г-жа Надежда Нейнски


Tags: СДС, Програмни документи

Още по темата

thumb 15.05.2019

СДС към Стефан Тафров: Не в...

Ще сезираме ЦИК за Вашата кражба на символите и името на СДС и непр...

thumb 10.10.2018

Младежи от СДС обсъждаха ев...

Представителите на СДС Райно Стоянов и Цвятко Толев участваха в раб...

thumb 04.10.2018

СДС обсъди с КТ "Подкрепа" ...

Поводът за срещата е заявената от СДС на ХХIII-та Националната конф...

thumb 13.09.2018

Румен Христов: Кабинетът ня...

„Виждаме, че им па́ри под краката на управляващите, промените в каб...

thumb 30.07.2018

СДС: От документа "Визия за...

„Визията за България“ на БСП вероятно ще бъде припозната и харесана...

thumb 27.07.2018

Заседание на Националния съ...

На 30 юли (понеделник) 2018г. ще се проведе заседание на Национални...

thumb 27.07.2018

Румен Христов: За нас голем...

Днес новият председател на СДС Румен Христов посети Враца, за да се...

thumb 20.07.2018

Румен Христов за бъдещето н...

Участие на Румен Христов в сутрешния блок на "Bulgaria on air"

thumb 18.07.2018

Румен Христов: Директорът н...

Чумата по дребните преживни животни е икономически значима и много ...

thumb 10.07.2018

Румен Христов: Партията тря...

Поставил съм си за основна задача да консолидирам Съюза на демократ...