Отчет за дейността на СДС в политическия сезон януари - август 2011

01.09.2011

Insert thumb

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДС

в политическия сезон януари - август 2011

Политическият сезон януари - август 2011 година доказа категорично, че СДС остава една от малкото политически партии, които имат смелостта и волята да отстояват демокрацията, върховенството на законите и правата на всеки един български гражданин. В нито един момент СДС не си позволи да възприеме позиция срещу или да пренебрегне своите принципи и ценности за сметка на дребнави политически или конюнктурни съображения. Последователността при отстояването на тези изконни десни ценности и предлагането на работещи икономически решения за България, бе и остава в основата на политиката на СДС, насочена към всеки един български гражданин. Защитихме публично пострадалите от полицейски произвол български граждани и свалихме доверието си от министър Цветан Цветанов; предложихме промени в различни закони, свързани с повишаването на прозрачността на управлението; предложихме работещи промени в законите за защита на потребителите и за електронните съобщения, които да гарантират техните (на потребителите) права срещу монополизирането на пазара; защитихме частната собственост на българските граждани; предложихме фискален борд и икономически мерки, с които да подпомогнем българския бизнес в условията на икономическа криза. Нямаме политически обосновано обяснение защо много от тези решения не срещнаха разбиране в парламентарна зала. За съжаление все повече се отдалечаваме от целите, поради които СДС застана зад това управление.

I.            Икономиката преди всичко

-      СДС предложи въвеждането на фискален борд, система от правила, която да ограничи законодателно правителството, при определянето на разходната част на бюджета. Мярката е насочена към гарантиране на финансова дисциплина и стабилност, чрез балансиран държавен бюджет. Положителните ефекти от подобна мярка се състоят в намаляване на лихвените проценти, което е ключово за конкурентоспособността на българската икономика и оцеляването на малкия и среден бизнес, както и привличането на чуждестранни инвеститори. По инициатива на европейския депутат госпожа Надежда Нейнски в София се проведе Кръгла Маса на тема "Фискалната дисциплина - гаранция за икономическата стабилност на Европа", в която взеха участие председателят на Комисията по бюджети в ЕП и бивш министър по бюджета и министър по европейските въпроси на Франция Ален Ламасур, евродепутатът-докладчик по Бюджет 2010 на ЕС и бивш социален министър на Унгария Ласло Шуриян и евродепутатът и координатор на ЕНП в Комисията по бюджети Салвадор Гарига, министри, посланици и български депутати. Въпреки, че първоначално отхвърли тази идея, няколко месеца по-късно правителството внесе законопроект, близък до предложения от СДС, който ние подкрепихме в Парламента, защото за нас резултатите от политиката са много по-важни от конкретните партийни дивиденти. По времето на тройната коалиция ние предложихме плоския данък, който бе отхвърлен от мнозинството, но после бе предложен от тях и приет в името на политически дивиденти. За СДС бе важно единствено, че една добра идея е била осъществена.

-      СДС предложи малкия и среден бизнес да бъде обслужван на едно гише. Обслужването на едно гише ще спести време и средства на малкия и среден бизнес, които да бъдат инвестирани в нови работни места. Обслужването на едно гише е първата крачка към преминаване към изцяло интернет обслужване.

-      Изказахме своите критики по отношение, решението страната ни да се присъедини към пакта „Евро плюс". Участието ни в Европейския стабилизационен механизъм е по своето същество ангажимент, който трудно ще бъде изпълнен от страната ни, тъй като е свързан с финансов ресурс, който ние нямаме - първоначална вноска от 350 млн. евро и 6,1 милиарда за целия период. Част от мерките, предвидени в този механизъм са свързани с координация и хармонизация на данъчното законодателство в ЕС, което ще лиши България от важно конкурентно предимство и забавяне на икономическия растеж. За нас дебатът по този основен за страната ни въпрос трябва тепърва да се проведе и да се постигне истинско обществено съгласие, преди да се поемат каквито и да е ангажименти.

-      Продължихме да отстояваме позицията си за това България и другите страни-членки на ЕС сами да определят размерите на акцизите. Задължителните минимални прагове за акцизите е нужно да отпаднат, за да се постигнат следните резултати -  понижаване цените на горивата за домакинствата и бизнеса;  ограничаване на контрабандата на цигари, горива и алкохол; повишаване на конкурентноспособността и растежа на българската икономика; повишаване доходите на българските граждани.

-      Като предупреждение за посоката на икономическата политика на ГЕРБ, СДС не участва в гласуването на вота на недоверие за антикризисната политика на правителството.

-      След категоричната ни позиция срещу либерализацията на режима за разпространение на ГМО в околната среда, евродепутатът Надежда Нейнски инициира Кръгла маса на тема "Развитие и приложение на европейските стандарти в биопроизводството - приоритет на Стратегия 2020". Започнахме работа по изработването на стратегия за биопроизводството в България, която да подпомогне производителите и да се направи всичко възможно усвояването на еврофондовете на средното ниво в ЕС. Биопродуктите и чистото земеделие ни правят различни и по-конкурентоспособни като страна, но лошото управление в сектор земеделие лишава страната ни от това конкурентно предимство.

 

II.           Политика насочена към гражданите

 

-   СДС и Синята коалиция инициирахме промени в Закона за защита на потребителите и Закона за електронните съобщения, за промяна в договорите с мобилните оператори и намаляване в пъти на неустойката при предсрочно прекратяване на договорите с мобилните оператори. Тази мярка ще доведе до защита правата на потребителите да избират свободно, своите доставчици и ще повиши конкуренцията на пазара на мобилни оператори, което от своя страна ще понижи цените на услугите.

-      Предложихме ясни мерки насочени срещу монополните положения на пазара в България и картелните споразумения, а именно:

o   Министър Трайчо Трайков спешно да представи пред парламента план за намаляване на разходите на държавните и общински монополи - НЕК, Булгаргаз, ТЕЦ-ове и ВиК дружества.

o   ДКЕВР да поиска съкращаване на разходите на Електроразпределителните дружества и ТЕЦ-овете и да не позволява разходите да остават високи за сметка на все по-високите цени

o   Комисията за защита на конкуренцията да образува проверки за картелни споразумения при всяко рязко покачване на цената на стоки с широко потребление.

За СДС единствения начин за справяне с монополите е Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията и другите комисии, имащи отношение към проблема, да започнат да изпълняват своите функции и да защитят българските граждани срещу произвола на различни монополи и картелни споразумения. Именно за това предложихме и незабавна промяна на състава на тези комисии, които към този момент не успяват да се справят с проблема. Вместо това станахме свидетели на налагането на мораториумите върху цените и създаването на допълнителни административни структури, като поредното бягство от решаване на проблема с монополите и контрабандата на горивата. СДС ще продължава да търси решения на проблема.  

-      СДС защити неприкосновеността на частната собственост в България, противопоставяйки се на опита на ГЕРБ и „Атака" да национализират професионалните пенсионни фондове. СДС инициираха подписка в парламента и скандалната поправка в Кодекса за социално осигуряване беше оспорена пред Конституционния съд, който отмени национализацията на професионалните пенсионни фондове. Това решение бе необходимо напомняне на управляващите, че България е демократична държава и никое правителство не може да си позволи да национализира частна собственост.

-      СДС инициира промени в Правилника за дейността на Народното събрание, с която парите от глоби за отсъствия на депутатите да се прехвърлят всяко тримесечие във Фонда за лечение на деца към Министерство на здравеопазването, вместо да се раздават за бонуси и премии на депутатите, както в предишния Парламент.

-      По инициатива на СДС, Синята коалиция внесе промяна в закона за контрол на наркотичните вещества и перкурсурите с идеята да се обърне внимание на един много сериозен проблем, който за съжаление няма решение през последните години - лечението на лица с наркотична зависимост. Предложихме създаването на „Фонд за лечение на лицата с наркотична зависимост". Лечението на лица с наркотична зависимост, тяхната рехабилитация и ресоциализация е важен елемент от борбата с наркотрафика и  разпространението на наркотици в страната. Предложихме всички глоби и санкции, които биват наложени, съгласно този закон да влизат в този фонд и да бъдат използвани за лечение на тези лица. Тъй като към този момент средства отиваха в Държавния бюджет, за да няма проблеми с бюджета за 2011 г., предложихме тази промяна да влезе в сила от 2012 г. Нашето предложение предвиждаше управлението и разходването средствата да се осъществява с участието на граждански организации и Обществен съвет към него. Това бе качествено нов механизъм за преминаване към нов, европейски начин за оказване на помощ на предимно млади хора в борбата със зависимостите За съжаление и това предложение на СДС не срещна подкрепата на управляващите.

-      СДС инициира законопроект за Фонд за жилищна политика, който има за цел да даде възможност на хората да получат реален шанс за придобиване на свое жилище. Така те биха могли сами да планират живота си, да се реализират по-пълноценно и да имат възможност да се развиват със собствените си усилия. Същевременно създаването на такъв фонд би било и един импулс за пазара на труда в областта на строителството в условията на преодоляване на финансовата  и икономическа криза у нас и в Европа, както и регулатор на цените на жилищата, изграждани от частни предприемачи. Социалните ефекти от тази дейност биха били намаляване на бедността и социалното изключване, предотвратяване на маргинализацията на голям брой хора, които иначе биха били зависими от различни социални институции, биха били в невъзможност да придобият жилище и ще чакат друг да реши проблемите им. Прилагането на стандартите при строителството в областта на енергийната ефективност и пр. би подобрило качествата на жилищата. Естетизацията на градските зони също може да се постигне като ефект от реализацията на такива проекти.

-      Предложихме законопроект за изменение и допълнение на закона за собствеността, с който предложихме да отпадне възможността 75% от собствениците на идеални части да могат да извадят собственик на апартамент в жилищна кооперация за срок от 3 години. Този текст е очевидно противоконституционен, както противоречи и на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, ратифицирана, обнародвана и в сила за Република България от 1992 г. Ако някой собственик на жилище нарушава закона и застрашава правата на другите граждани, съществува системата на МВР, Прокуратура и Съд, които могат да се справят с всеки подобен случай. Жилищната кооперация не е комуна, където с мнозинство да се решава да се изхвърли някой собственик от жилището му.

-      СДС предложи законопроект за изменение на закона за собствеността и ползването на земеделски земи, в който да отпадне текста „площта на земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл.37-б, се разпределя между ползвателите пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и / или арендуваната/наетата земеделска земя в съответното землище",създаващ сериозни предпоставки за нарушаване на основополагащото право на собственост, гарантирано от Конституцията.

III.         Сигурност, но не за сметка на демокрацията

-      СДС гласува за вот на недоверие към кабинета на Бойко Борисов за провал на политиката в сектора сигурност и вътрешен ред. Това решение бе предшествано от поредица от стъпки. В началото на годината Синята коалиция сне доверието си от вицепремиера и вътрешен министър Цветан Цветанов и поискахме неговата смяна. Защото той:

  • Не обезвреди върховете на мафията и превърна противодействието на престъпността и корупцията в медийни акции. Поради некомпетентност и лошо управление губи битката с организираната престъпност. Не противодейства на битовата престъпност и допусна тя да излезе от контрол, особено в малките населени места.
  • Допусна пробив в националната сигурност чрез огласяване на класифицирана информация.
  • Приложи порочните практики и методи на правителствата на Сакскобургготски и Станишев като политически злоупотреби с подслушването на председателя на ДА „Митници". Злоупотреби с ресурсите на МВР за решаване на лични вражди.
  • Стана единственият министър на вътрешните работи след 1989 г., който допусна системно нарушаване на граждански права с полицейски произвол и насилие. Обвини без доказателства лекари от болницата в Горна Оряховица в умишлено причиняване на смърт.
  • Наруши основни принципи на демокрацията. Създаде практика на намеса на полицията по време на избори, като тези в община Разлог.
  • Не реформира МВР. Замени системата за сигурност със система на страха.

Точно тези причини бяха в основата на гласуването на СДС за вот на недоверие и срещу тройната коалиция. Последователността на политиката на СДС и отстояването на истинските десни принципи винаги е единственото съображение при вземане на решения в СДС.

-      Предложихме законопроект за създаване на Национална агенция „Разузнаване", посредством сливането на службите на военното и гражданско разузнаване. По този начин се целеше постигането на по-добра координация в действията на двете служби, намаляване на разходите за дейността им и подобряване на работата им. За съжаление този законопроект е срещна разбиране от страна на управляващите.

IV.        Прозрачно, принципно и добро управление

-      СДС инициира проект за решение на Народното събрание, с което да възложи на Сметна палата да изготви одит в Министерство на финансите по отношение на това как и от кого се усвоява държавната субсидия на всяка една политическа партия. В тази посока предложихме и създаването на временна комисия за проучване на казусите със субсидията на независимите депутати. Прозрачността по отношение на това, към коя партия са се определили напусналите, своите парламентарни групи депутати е от фундаментално значение за изваждане на светло на безпринципни политически договорки в този парламент и подмяната на вота на българските граждани.

-      Предложихме законопроект за изменение и допълнение на закон за администрацията, който да постигне повече прозрачност в работата на областните управители. За целта предложихме създаване на публичен регистър на актовете, издадени от съответния областен управител, който се обявява на интернет-страницата на областта. Към момента такива регистри не съществуват. От значение за обществото е да има възможност за получаване на информация за издадените актове, особено по управлението и разпореждането с държавна собственост на територията на областта. Приемането на този законопроект ще повиши в значителна степен информираността на обществото за работата на областните управители и ще създаде ефективен механизъм за осъществяване на граждански контрол върху техните действия.

-      СДС предложи законопроект за изменение и допълнение на закона за защита на класифицираната информация, в който да отпадане съществуващото сега задължение на съда за разглеждане на наказателните дела при закрити врати винаги, когато по тях като доказателства се ползват данни, получени чрез специални разузнавателни средства /СРС/. Разглеждането на делата при закрити врати среща и негативно отношение от обществото, а нарушава и основен принцип на наказателния процес - публичността на съдебното производство /чл. 20 НПК/. По този начин СДС цели да се осигури, от една страна, защита на информацията, получена при законосъобразно прилагане на СРС за цели извън тези по НПК /напр. за защита на националната сигурност/, както и защитата й в досъдебното производство, където принципът на публичност не действа. От друга страна, се осигурява публично разглеждане на наказателните дела в съдилищата, независимо от това, че част от доказателствата по тях може да са събрани по реда на ЗСРС.

-      СДС внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, който предвижда задължително провеждане на национален референдум при сключване на споразумение между граничещите с Република България страни кандидатки за членство в ЕС  и страните - членки на ЕС. Наличието на задължителна процедура за провеждане на национален референдум по този въпрос, би  редуцирало значително евентуален външен политически натиск върху българските власти за приемане на едно или друго решение за членството на граничеща с Република България страна и би лишило различни популистки партии в България от механизъм за спекулации и създаване на изкуствено напрежение.

-      След като ГЕРБ отхвърли първоначалното предложение на законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето СДС инициира нов вариант, с който се забранява да се монтират излъчватели на нейонизиращи лъчения на разстояние по-малко от 500 м. до детски градини, училища, учебни заведения, домове за възрастни хора и хосписи. Да не се допуска монтирането на антени на телекомуникационни оператори върху улични стълбове за осветление или стълбове за поддържане на контактната мрежа на градския транспорт.За съжаление нашето предложение отново не беше подкрепено от депутатите от ГЕРБ.

V.          Без лицемерие в българската политика

-      СДС призова всички политически партии да подкрепят нов Обществен договор, който да възстанови държавността и доверието в институциите и да ги очисти от лица и поведение без принципи и морал. С този обществен договор предлагаме:  

o   Никога повече за изборни длъжности да не бъдат предлагани хора, за които е установено, че са имали принадлежност и са работили в и за структурите на Държавна сигурност, защото продължават да работят против интересите на българските граждани.

o   Незабавно да бъдат отстранени кадрите на Държавна сигурност от органите на държавното управление: министри и зам.-министри; управители на държавни агенции, управители на държавни предприятия, областни и зам.-областни управители, защото те продължават да работят против интересите на българската държава.

За нас от СДС е неприемливо подобен тип хора да са съставната част на каквото и да е управление, най-малко на такова, което претендира да е дясно. Именно тези хора доведоха до отдръпването на гражданите от активен интерес към участие в политиката. За да можем да върнем доверието на десните избиратели е крайно време да отстраним хората с неясни политически и икономически зависимости от българската политика.

-      Предложихме законопроект за изменение и допълнение в закона за дипломатическата служба, по силата на който лица, свързани с репресивния апарат на комунистическия режим - ДС, да не могат да не бъдат назначавани на никакви длъжности в дипломатическите служби. Този законопроект беше отхвърлено от мнозинството, което в последствие предложи същия вариант. Ние го подкрепихме

-      СДС инициира закон за изменение и допълнение на Закона за политическите партии, в който да отпадне текста, който позволява държавната субсидия да бъде предоставяна на депутати, които са напуснали своите парламентарни групи. Възможността депутатите да заявяват принадлежност към други политически сили и така да получават през тях „своята" част от държавната субсидия е в основата на политическото номадство и безпринципност в рамките на този и предишните парламенти и създава възможност за търгуване на политическа подкрепа, което подкопава основите на българския политически живот.

-      СДС внесе закон за институт за национална памет за престъпленията срещу българския народ. Подмяната на политическата история за периода 1945 - 1989 година се превърна в един от основните проблеми на българския преход. Липсата на адекватен и обективен отговор на въпроса за същността на предишния режим е в основата на невъзможността, в България да се създаде траен, устойчив и демократичен политически модел. България е единствената, която все още не е създала свой Институт за национална памет от страните в ЕС, преживели комунистическа диктатура. Познанието за извършените престъпления би дало възможност за намирането на национален консенсус за общо осъждане на тези престъпления. Това би бил акт допринасящ за националното помирение и сплотяването на българското общество около общоевропейските ценности Убедени сме, че това би допринесло за устойчивост на  демократичното гражданство в България, основано на разбиране за правата и отговорностите на всеки член на обществото.

-      В допълнение към горния законопроект СДС внесе законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, с който се предлага въвеждане на санкции срещу поругаването. До сега в нашето наказателно право липсват разпоредби срещу поругаването, отричането, омаловажаването и оправдаването на извършените  престъпления от тоталитарните режими и по повод важни събития от новата българска история.  Този законопроект поставя бариери пред опитите за фалшифициране на историята и оспорването на категорично установени факти.

VI.         Време за реална политика в областта на културата

-      СДС призова и ще работи за това Министерство на културата да предприеме следните спешни мерки за спасяване на българското кино:

o   Преструктуриране на целевите средства по бюджета на Министерство на културата, с цел осигуряване на допълнителни средства в размер на 9,1 млн.лв. поради голямата задлъжнялост на Изпълнителна агенция „Национален филмов център" в размер на 19,2 млн. лв. До момента осигурените средства по бюджета на МК по програма 4 „Филмово изкуство" са 10,1 млн. лв. или едва 52,6 % от задълженията на агенцията. Допълнителното финансиране ще преодолее острата финансова недостатъчност и ще открие възможност за обявяване на сесия за нови проекти, предпазвайки от нулеви години българското кино. 

o   Приемане на отделен от Закона за филмовата индустрия, Закон за фонд „Българско кино" с пропазарни източници, който да осигурява допълнителни средства  на държавната субсидия, определена съгласно чл. 17 от ЗФИ.

VII.       СДС е за енергийна независимост

-      СДС продължи да бъде единствената партия с категорична позиция срещу строителството на АЕЦ „Белене". СДС настояваме за пълна ревизия на проекта АЕЦ „Белене" досега, както и на всички плащания пред и след 2009г., като става въпрос за над 700 млн.евро.  строителството на АЕЦ "Белене" да бъде спряно и извадено от енергийната стратегия на България, а самият проект за нея - оттеглен от Народното събрание. Няма по-голяма копуционна практика в историята на българската държава. Поискахме закриването на Българския Енергиен Холдинг, защото това предприятие е напълно безпредметно.

-      Ние поискахме: да се прекрати окончателно проекта на АЕЦ „Белене"; да се приеме план за конверсия на площадката с цел развитие на безопасни производства, подпомагащи поминъка на хората от региона; България активно да участва в изработването и прилагането на новите европейски критерии за ядрена безопасност включващи отказ от изграждане на ядрени централи на територията на Европейския съюз на площадки с висока сеизмичност или край

 

През този период СДС показа ясно, че за нас думите демокрация, човешки права и достойнство,  прозрачно и добро управление са повече от публична заявка - те са основата на всяко едно наше политическо действие

 Tags: Програмни документи

Още по темата

thumb 17.09.2011

България свободна страна

Резолюция на XX национална конференция на СДС

thumb 07.10.2011

България свободна страна Пр...

Липсва ясна политическа воля и желание за вземане на трудни, но важ...

thumb 17.12.2010

Съюзът на Демократичните Си...

Отчет за дейността на СДС.За тази година СДС успя да покаже, че раб...

thumb 17.09.2011

България на общините и реги...

СДС е за силно местно самоуправление, което разчита на силни общини...