Отчет за дейността на народните представители от СДС

01.01.2011

Insert thumb

След проведените на 05 юли 2009 г. парламентарни избори в сформира Парламентарна група на Синята коалиция- СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП от 15 народни представители / 9 н.п. от СДС, 5 н. п. от ДСБ и  1 от Обединени земеделци/ с двама съпредседатели- Мартин Димитров и Иван Костов.

            След последвалите събития: обявяването за избран на Михаил Михайлов от ЦИК от 12 октомври 2009 г., анулирането на избора на М. Даракчиева с решение на ЦИК от 19. 02. 10 г. и двукратното напускане на ПГ от В. Върбанов- през м. март 2009 г. и м. февруари 2010 г. ПГ на СК се състои от 14 народни представители - 9 от СДС и 5 от ДСБ.

 

1.Участие на народните представители от СДС в Парламентарните комисии на Народното събрание.

1.1.            Председатели на Парламентарни комисии: трима

Мартин Димитров - председател на ПК по икономическа политика, енергетика и туризъм;

Йордан Бакалов- председател на ПК по правата на човека, вероизповеданията и жалбите и петициите на гражданите;

Димо Гяуров- председател /на ротационен принцип/ на ПК за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.

1.2.            Заместник-председатели на Парламентарни комисии: двама

Ваньо Шарков-на ПК по здравеопазването;

Димо Гяуров- на ПК по външна политика и отбрана.

 

 1. Направени изказвания от трибуната на Народното събрание:
 • Мартин Димитров 550
 • Ваньо Шарков 108
 • Лъчезар Тошев 79
 • Михаил Михайлов 63
 • Йордан Бакалов 46
 • Кирчо Димитров 33
 • Цветан Костов 20
 • Димо Гяуров 18
 • Любомир Иванов 11

 

 1. Внесени законопроекти :
 • Мартин Димитров 22
 • Ваньо Шарков 20
 • Лъчезар Тошев 11
 • Кирчо Димитров, Михаил Михайлов и Цветан Костов - по 8
 • Йордан Бакалов, Димо Гяуров и Любомир Иванов по 6

 

4. Приети закони

 • Закон за Енергетиката: Постигна се по-голяма прозрачност на работата на ДКЕВР, чрез въвеждане на открити заседания на ДКЕВР. Бяха намалени броя на членовете и- от 13 на 9, с което се намали администрацията, намалиха се сумите за допълнително материално стимулиране;
 • Закон за ГМО: Наложихме позицията на СДС, приета от всички парламентарни групи в НС, забраняваща отглеждането на ГМО на територията на България;
 • Закон за Здравното осигуряване:

-Европейската здравна карта стана препоръчителна за българските граждани, с което се повишава здравната сигурност на сънародниците ни при пътуване и пребиваване в страните от  ЕС;

- Парите от здравно-осигурителните вноски - да се изразходват само за здраве;

 • Търговския закон: Бе намален изисквания минимален капитал за регистриране на дружествата с ограничена отговорност от 5 хил. лв. - на 100 лева. Така бе намалена бюрократичната тежест пред бизнеса и се насърчи предприемчивостта на гражданите;
 • Закон за лекарствените средства в хуманната медицина: Облекчен режим за разкриване на аптеки в малките населени места;
 • Закон за обществените поръчки: Въвеждане на по-голяма прозрачност при провеждане на обществените поръчки; намаляване на корупционните практики; облекчаване на процедурите; публикуване на пълните текстове на договорите в регистъра на обществените поръчки; засилване на превантивния контрол, в лицето на агенцията за обществени поръчки; включване на външни експерти в работата на комисията, намаляване на срока за сключване на договор за обществена поръчка от 1 месец- на 10 дни;
 • Кодекс на труда: Бе въведена трудово- правна защита на жените, намиращи се в напреднал етап на лечение "ин витро". Така се запълни, съществуващата празнота в българското законодателство, с което те се включват в категорията на работниците и служителите, ползващи се със специална закрила при полагане на труд и със закрила при уволнение.
 • Закон за храните: Забранява се рекламирането на ГМО храни, продукти и съставки, предназначени за детска аудитория;
 • Закон за потребителския кредит: Методологията за определяне на референтния лихвен процент и неговата промяна да са постоянно достъпни в Интернет;
 • Закон за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица, включващ:

-               реабилитация на репресираните лица от комунистическия режим между 09 и 12 септември 1944 г.;

-                на осъдените по делото на католиците 1952 г.;

-               на осъдените протестантски пастори през 1949 г.;

-                на осъдените от 3-ти Върховен състав на Народния съд от 1945 г. - за Катин.

 • Закон за ордените и медалите на РБ: Бивши сътрудници на държавна сигурност и репресивния апарат на БКП - да не могат да бъдат награждавани с ордени и медали.

 

 1. Законопроекти, които се обсъждат
 • Закон за горите: Да се спрат скандалните заменки и разпоредителните сделки с вече заменените територии. Да не може да се извършват строителни дейности във вече заменените горски територии. Да се спре възможността държавни горски територии да бъдат отчуждавани и дадени в частни ръце.
 • Закон за Държавната агенция за разузнаване.: Създаване на нова агенция, обединяваща НРС и СВИ и създаване регламентация на разузнавателната дейност.
 • Наказателния кодекс: Да няма давност за престъпленията, извършени от комунистическия режим.

 

 1. Отхвърлени Законопроекти :

Кодексът за социалното осигуряване, Закон за устройство на територията, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи,

Закон за опазване на земеделските земи, Закон за народната просвета, Закон за данъците върху  доходите на физическите лица, Закон за корпоративното подоходно облагане, Закон за данък върху добавената стойност, ЗУТ, Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Закон за агенциите за временна заетост.

 

 1. Приети решения :
 • Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на ДФ"Земеделие";
 • Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на ПУДООС;
 • Решение за създаване на временна анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната година от мандата на правителството на Сергей Станишев;
 • Решение относно подкрепа на европейски актове за осъждане на престъпленията от комунистическите и националсоциалистическите режими;
 • Решение за създаване на временна анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за НС от 05 юли 2009 г.;
 • Решение относно замяната на чест от българския външен дълг и последствията от нея за българския данъкоплатец.

 

 1. Приети декларации:
 • Декларация относно 60-та годишнина от създаване на Съвета на Европа, като форум за диалог между страните-членки на ЕС и другите европейски държави. Апелира се за избиране на нова българска делегация в ПАСЕ, след парламентарните избори от 05 юли 2009 г.
 • Декларация относно основните приоритети на 41-то НС на Република България- приемане на реформи в правосъдието и вътрешния ред; възстановяване на достъпа до европейските фондове; спешни мерки за справяне с икономическата криза; гарантиране на енергийна сигурност; ново изборно законодателство; оптимизиране на държавната и общинска администрация.
 • Декларация, осъждаща насилствената асимилация на българските мюсюлмани.

 

 1. Внесени въпроси и питания
 • Ваньо Шарков 82 въпроса и 1 питане;
 • Лъчезар Тошев 62 въпроса и 8 питания;
 • Михаил Михайлов 25 въпроса;
 • Мартин Димитров 15 въпроса и 2 питания;
 • Кирчо Димитров 9 въпроса;
 • Любомир Иванов 7 въпроса и 1 питане;
 • Цветан Костов 5 въпроса;
 • Йордан Бакалов и Димо Гяуров по 4 въпроса.

Още по темата

thumb 23.10.2019

Участие на Ирина Иванова в БНТ

Сряда, 23 октомври, 16.30 часа

thumb 22.10.2019

Илия Лазаров: Манолова не ...

Категоричният победител в София ще бъде Фандъкова, каза главният се...

thumb 22.10.2019

Петър Стоянов: Тони Симидчи...

Румен Христов: Това е листа на честта!

thumb 20.10.2019

Участие на Елеонора Николов...

21 октомври, понеделник, 8.35 часа

thumb 20.10.2019

Участие на Антон Койчев в т...

Неделя, 20 октомври, 20 часа

thumb 20.10.2019

СДС настоява лидерите на "Д...

В такива ситуации цивилизованите политици се оттеглят от листата

thumb 19.10.2019

Румен Христов в "Свободна з...

Видео с участието в тв Европа

thumb 19.10.2019

Участие на Антон Койчев в К...

19 октомври, 17 ч

thumb 18.10.2019

Участие на Илия Лазаров в "...

Събота, 19.30 часа

thumb 17.10.2019

Участие на Румен Христов в ...

Петък, 18 октомври, 10 часа