thumb

Борис Кюркчиев: СДС е „велика сила”, изпратена от Бога, за да спаси България

На 9 август се навършват 110 години от рождението на Борис Костадинов Кюркчиев, възстановител, председател /1989- 199...

thumb

Златко Живков, кмет на Монтана: Реализирането на скъпи проекти не трябва да е самоцел, а да се случва с мисъл за гражданите

В ранните години научих, че най-важното е да си местен, честен и известен, и това безспорно има значение

thumb

СДС издига кандидатите си за местния вот в Бургас след електронно вътрешно допитване

Резултатите от анкетата ще бъдат обобщени на следващото събрание на общинската структура

Отчет за дейността на народните представители от СДС

01.01.2011

Insert thumb

След проведените на 05 юли 2009 г. парламентарни избори в сформира Парламентарна група на Синята коалиция- СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП от 15 народни представители / 9 н.п. от СДС, 5 н. п. от ДСБ и  1 от Обединени земеделци/ с двама съпредседатели- Мартин Димитров и Иван Костов.

            След последвалите събития: обявяването за избран на Михаил Михайлов от ЦИК от 12 октомври 2009 г., анулирането на избора на М. Даракчиева с решение на ЦИК от 19. 02. 10 г. и двукратното напускане на ПГ от В. Върбанов- през м. март 2009 г. и м. февруари 2010 г. ПГ на СК се състои от 14 народни представители - 9 от СДС и 5 от ДСБ.

 

1.Участие на народните представители от СДС в Парламентарните комисии на Народното събрание.

1.1.            Председатели на Парламентарни комисии: трима

Мартин Димитров - председател на ПК по икономическа политика, енергетика и туризъм;

Йордан Бакалов- председател на ПК по правата на човека, вероизповеданията и жалбите и петициите на гражданите;

Димо Гяуров- председател /на ротационен принцип/ на ПК за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.

1.2.            Заместник-председатели на Парламентарни комисии: двама

Ваньо Шарков-на ПК по здравеопазването;

Димо Гяуров- на ПК по външна политика и отбрана.

 

 1. Направени изказвания от трибуната на Народното събрание:
 • Мартин Димитров 550
 • Ваньо Шарков 108
 • Лъчезар Тошев 79
 • Михаил Михайлов 63
 • Йордан Бакалов 46
 • Кирчо Димитров 33
 • Цветан Костов 20
 • Димо Гяуров 18
 • Любомир Иванов 11

 

 1. Внесени законопроекти :
 • Мартин Димитров 22
 • Ваньо Шарков 20
 • Лъчезар Тошев 11
 • Кирчо Димитров, Михаил Михайлов и Цветан Костов - по 8
 • Йордан Бакалов, Димо Гяуров и Любомир Иванов по 6

 

4. Приети закони

 • Закон за Енергетиката: Постигна се по-голяма прозрачност на работата на ДКЕВР, чрез въвеждане на открити заседания на ДКЕВР. Бяха намалени броя на членовете и- от 13 на 9, с което се намали администрацията, намалиха се сумите за допълнително материално стимулиране;
 • Закон за ГМО: Наложихме позицията на СДС, приета от всички парламентарни групи в НС, забраняваща отглеждането на ГМО на територията на България;
 • Закон за Здравното осигуряване:

-Европейската здравна карта стана препоръчителна за българските граждани, с което се повишава здравната сигурност на сънародниците ни при пътуване и пребиваване в страните от  ЕС;

- Парите от здравно-осигурителните вноски - да се изразходват само за здраве;

 • Търговския закон: Бе намален изисквания минимален капитал за регистриране на дружествата с ограничена отговорност от 5 хил. лв. - на 100 лева. Така бе намалена бюрократичната тежест пред бизнеса и се насърчи предприемчивостта на гражданите;
 • Закон за лекарствените средства в хуманната медицина: Облекчен режим за разкриване на аптеки в малките населени места;
 • Закон за обществените поръчки: Въвеждане на по-голяма прозрачност при провеждане на обществените поръчки; намаляване на корупционните практики; облекчаване на процедурите; публикуване на пълните текстове на договорите в регистъра на обществените поръчки; засилване на превантивния контрол, в лицето на агенцията за обществени поръчки; включване на външни експерти в работата на комисията, намаляване на срока за сключване на договор за обществена поръчка от 1 месец- на 10 дни;
 • Кодекс на труда: Бе въведена трудово- правна защита на жените, намиращи се в напреднал етап на лечение "ин витро". Така се запълни, съществуващата празнота в българското законодателство, с което те се включват в категорията на работниците и служителите, ползващи се със специална закрила при полагане на труд и със закрила при уволнение.
 • Закон за храните: Забранява се рекламирането на ГМО храни, продукти и съставки, предназначени за детска аудитория;
 • Закон за потребителския кредит: Методологията за определяне на референтния лихвен процент и неговата промяна да са постоянно достъпни в Интернет;
 • Закон за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица, включващ:

-               реабилитация на репресираните лица от комунистическия режим между 09 и 12 септември 1944 г.;

-                на осъдените по делото на католиците 1952 г.;

-               на осъдените протестантски пастори през 1949 г.;

-                на осъдените от 3-ти Върховен състав на Народния съд от 1945 г. - за Катин.

 • Закон за ордените и медалите на РБ: Бивши сътрудници на държавна сигурност и репресивния апарат на БКП - да не могат да бъдат награждавани с ордени и медали.

 

 1. Законопроекти, които се обсъждат
 • Закон за горите: Да се спрат скандалните заменки и разпоредителните сделки с вече заменените територии. Да не може да се извършват строителни дейности във вече заменените горски територии. Да се спре възможността държавни горски територии да бъдат отчуждавани и дадени в частни ръце.
 • Закон за Държавната агенция за разузнаване.: Създаване на нова агенция, обединяваща НРС и СВИ и създаване регламентация на разузнавателната дейност.
 • Наказателния кодекс: Да няма давност за престъпленията, извършени от комунистическия режим.

 

 1. Отхвърлени Законопроекти :

Кодексът за социалното осигуряване, Закон за устройство на територията, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи,

Закон за опазване на земеделските земи, Закон за народната просвета, Закон за данъците върху  доходите на физическите лица, Закон за корпоративното подоходно облагане, Закон за данък върху добавената стойност, ЗУТ, Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Закон за агенциите за временна заетост.

 

 1. Приети решения :
 • Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на ДФ"Земеделие";
 • Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на ПУДООС;
 • Решение за създаване на временна анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната година от мандата на правителството на Сергей Станишев;
 • Решение относно подкрепа на европейски актове за осъждане на престъпленията от комунистическите и националсоциалистическите режими;
 • Решение за създаване на временна анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за НС от 05 юли 2009 г.;
 • Решение относно замяната на чест от българския външен дълг и последствията от нея за българския данъкоплатец.

 

 1. Приети декларации:
 • Декларация относно 60-та годишнина от създаване на Съвета на Европа, като форум за диалог между страните-членки на ЕС и другите европейски държави. Апелира се за избиране на нова българска делегация в ПАСЕ, след парламентарните избори от 05 юли 2009 г.
 • Декларация относно основните приоритети на 41-то НС на Република България- приемане на реформи в правосъдието и вътрешния ред; възстановяване на достъпа до европейските фондове; спешни мерки за справяне с икономическата криза; гарантиране на енергийна сигурност; ново изборно законодателство; оптимизиране на държавната и общинска администрация.
 • Декларация, осъждаща насилствената асимилация на българските мюсюлмани.

 

 1. Внесени въпроси и питания
 • Ваньо Шарков 82 въпроса и 1 питане;
 • Лъчезар Тошев 62 въпроса и 8 питания;
 • Михаил Михайлов 25 въпроса;
 • Мартин Димитров 15 въпроса и 2 питания;
 • Кирчо Димитров 9 въпроса;
 • Любомир Иванов 7 въпроса и 1 питане;
 • Цветан Костов 5 въпроса;
 • Йордан Бакалов и Димо Гяуров по 4 въпроса.

Още по темата

thumb 10.08.2019

Участие на Румен Христов в ...

Понеделник, 12 август, 19.30 часа.

thumb 09.08.2019

Борис Кюркчиев: СДС е „вели...

На 9 август се навършват 110 години от рождението на Борис Костадин...

thumb 07.08.2019

Златко Живков, кмет на Монт...

В ранните години научих, че най-важното е да си местен, честен и из...

thumb 07.08.2019

СДС издига кандидатите си ...

Резултатите от анкетата ще бъдат обобщени на следващото събрание на...

thumb 06.08.2019

Коалиция „Обединени за наша...

От коалицията представиха най-мащабните проекти в община Карлово

thumb 02.08.2019

Позиция на СДС във връзка с...

С ратификацията на договора от Народното събрание, с актуализацията...

thumb 31.07.2019

Д-р Антон Койчев: Полезна з...

В политиката никога не можеш да имаш успех и да спечелиш доверие, а...

thumb 31.07.2019

СДС-Бургас: Застваме зад Же...

В момента във всички регионални структури на партията текат номинац...

thumb 31.07.2019

Емил Кабаиванов: Аз съм опт...

Ние имаме решение на Националния съвет на СДС, че всяка община спор...

thumb 30.07.2019

Участие на Румен Христов в ...

31 юли, 8.30 часа