thumb

Емил Кабаиванов за ветото на президента върху данъците на колите

Защо сдружението на общините у нас се обяви против ветото на президента?

thumb

Румен Христов: Тенденцията в СДС е да се търси обединение на идейна основа

Има няколко тенденции, но преобладаващата е да се търси обединение вдясно на идейна основа

thumb

Румен Христов: Имаме опит с потушаването на кризи, в такива тежки моменти СДС е играл винаги важна роля

В такъв критичен момент има нужда отново от знанието, моженето, самочувствието, на партия, която се е справяла с дост...

Отчет за дейността на народните представители от СДС

01.01.2011

Insert thumb

След проведените на 05 юли 2009 г. парламентарни избори в сформира Парламентарна група на Синята коалиция- СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП от 15 народни представители / 9 н.п. от СДС, 5 н. п. от ДСБ и  1 от Обединени земеделци/ с двама съпредседатели- Мартин Димитров и Иван Костов.

            След последвалите събития: обявяването за избран на Михаил Михайлов от ЦИК от 12 октомври 2009 г., анулирането на избора на М. Даракчиева с решение на ЦИК от 19. 02. 10 г. и двукратното напускане на ПГ от В. Върбанов- през м. март 2009 г. и м. февруари 2010 г. ПГ на СК се състои от 14 народни представители - 9 от СДС и 5 от ДСБ.

 

1.Участие на народните представители от СДС в Парламентарните комисии на Народното събрание.

1.1.            Председатели на Парламентарни комисии: трима

Мартин Димитров - председател на ПК по икономическа политика, енергетика и туризъм;

Йордан Бакалов- председател на ПК по правата на човека, вероизповеданията и жалбите и петициите на гражданите;

Димо Гяуров- председател /на ротационен принцип/ на ПК за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.

1.2.            Заместник-председатели на Парламентарни комисии: двама

Ваньо Шарков-на ПК по здравеопазването;

Димо Гяуров- на ПК по външна политика и отбрана.

 

 1. Направени изказвания от трибуната на Народното събрание:
 • Мартин Димитров 550
 • Ваньо Шарков 108
 • Лъчезар Тошев 79
 • Михаил Михайлов 63
 • Йордан Бакалов 46
 • Кирчо Димитров 33
 • Цветан Костов 20
 • Димо Гяуров 18
 • Любомир Иванов 11

 

 1. Внесени законопроекти :
 • Мартин Димитров 22
 • Ваньо Шарков 20
 • Лъчезар Тошев 11
 • Кирчо Димитров, Михаил Михайлов и Цветан Костов - по 8
 • Йордан Бакалов, Димо Гяуров и Любомир Иванов по 6

 

4. Приети закони

 • Закон за Енергетиката: Постигна се по-голяма прозрачност на работата на ДКЕВР, чрез въвеждане на открити заседания на ДКЕВР. Бяха намалени броя на членовете и- от 13 на 9, с което се намали администрацията, намалиха се сумите за допълнително материално стимулиране;
 • Закон за ГМО: Наложихме позицията на СДС, приета от всички парламентарни групи в НС, забраняваща отглеждането на ГМО на територията на България;
 • Закон за Здравното осигуряване:

-Европейската здравна карта стана препоръчителна за българските граждани, с което се повишава здравната сигурност на сънародниците ни при пътуване и пребиваване в страните от  ЕС;

- Парите от здравно-осигурителните вноски - да се изразходват само за здраве;

 • Търговския закон: Бе намален изисквания минимален капитал за регистриране на дружествата с ограничена отговорност от 5 хил. лв. - на 100 лева. Така бе намалена бюрократичната тежест пред бизнеса и се насърчи предприемчивостта на гражданите;
 • Закон за лекарствените средства в хуманната медицина: Облекчен режим за разкриване на аптеки в малките населени места;
 • Закон за обществените поръчки: Въвеждане на по-голяма прозрачност при провеждане на обществените поръчки; намаляване на корупционните практики; облекчаване на процедурите; публикуване на пълните текстове на договорите в регистъра на обществените поръчки; засилване на превантивния контрол, в лицето на агенцията за обществени поръчки; включване на външни експерти в работата на комисията, намаляване на срока за сключване на договор за обществена поръчка от 1 месец- на 10 дни;
 • Кодекс на труда: Бе въведена трудово- правна защита на жените, намиращи се в напреднал етап на лечение "ин витро". Така се запълни, съществуващата празнота в българското законодателство, с което те се включват в категорията на работниците и служителите, ползващи се със специална закрила при полагане на труд и със закрила при уволнение.
 • Закон за храните: Забранява се рекламирането на ГМО храни, продукти и съставки, предназначени за детска аудитория;
 • Закон за потребителския кредит: Методологията за определяне на референтния лихвен процент и неговата промяна да са постоянно достъпни в Интернет;
 • Закон за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица, включващ:

-               реабилитация на репресираните лица от комунистическия режим между 09 и 12 септември 1944 г.;

-                на осъдените по делото на католиците 1952 г.;

-               на осъдените протестантски пастори през 1949 г.;

-                на осъдените от 3-ти Върховен състав на Народния съд от 1945 г. - за Катин.

 • Закон за ордените и медалите на РБ: Бивши сътрудници на държавна сигурност и репресивния апарат на БКП - да не могат да бъдат награждавани с ордени и медали.

 

 1. Законопроекти, които се обсъждат
 • Закон за горите: Да се спрат скандалните заменки и разпоредителните сделки с вече заменените територии. Да не може да се извършват строителни дейности във вече заменените горски територии. Да се спре възможността държавни горски територии да бъдат отчуждавани и дадени в частни ръце.
 • Закон за Държавната агенция за разузнаване.: Създаване на нова агенция, обединяваща НРС и СВИ и създаване регламентация на разузнавателната дейност.
 • Наказателния кодекс: Да няма давност за престъпленията, извършени от комунистическия режим.

 

 1. Отхвърлени Законопроекти :

Кодексът за социалното осигуряване, Закон за устройство на територията, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи,

Закон за опазване на земеделските земи, Закон за народната просвета, Закон за данъците върху  доходите на физическите лица, Закон за корпоративното подоходно облагане, Закон за данък върху добавената стойност, ЗУТ, Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Закон за агенциите за временна заетост.

 

 1. Приети решения :
 • Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на ДФ"Земеделие";
 • Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на ПУДООС;
 • Решение за създаване на временна анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната година от мандата на правителството на Сергей Станишев;
 • Решение относно подкрепа на европейски актове за осъждане на престъпленията от комунистическите и националсоциалистическите режими;
 • Решение за създаване на временна анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за НС от 05 юли 2009 г.;
 • Решение относно замяната на чест от българския външен дълг и последствията от нея за българския данъкоплатец.

 

 1. Приети декларации:
 • Декларация относно 60-та годишнина от създаване на Съвета на Европа, като форум за диалог между страните-членки на ЕС и другите европейски държави. Апелира се за избиране на нова българска делегация в ПАСЕ, след парламентарните избори от 05 юли 2009 г.
 • Декларация относно основните приоритети на 41-то НС на Република България- приемане на реформи в правосъдието и вътрешния ред; възстановяване на достъпа до европейските фондове; спешни мерки за справяне с икономическата криза; гарантиране на енергийна сигурност; ново изборно законодателство; оптимизиране на държавната и общинска администрация.
 • Декларация, осъждаща насилствената асимилация на българските мюсюлмани.

 

 1. Внесени въпроси и питания
 • Ваньо Шарков 82 въпроса и 1 питане;
 • Лъчезар Тошев 62 въпроса и 8 питания;
 • Михаил Михайлов 25 въпроса;
 • Мартин Димитров 15 въпроса и 2 питания;
 • Кирчо Димитров 9 въпроса;
 • Любомир Иванов 7 въпроса и 1 питане;
 • Цветан Костов 5 въпроса;
 • Йордан Бакалов и Димо Гяуров по 4 въпроса.

Още по темата

thumb 18.11.2018

Емил Кабаиванов за ветото н...

Защо сдружението на общините у нас се обяви против ветото на презид...

thumb 18.11.2018

Участие на Румен Христов в ...

17 ноември, неделя, 17.30 часа

thumb 15.11.2018

Румен Христов: Тенденцията ...

Има няколко тенденции, но преобладаващата е да се търси обединение ...

thumb 15.11.2018

Участие на Румен Христов в ...

15 ноември, четвъртък, от 20.00 часа

thumb 14.11.2018

Румен Христов: Имаме опит с...

В такъв критичен момент има нужда отново от знанието, моженето, сам...

thumb 14.11.2018

Владимир Кисьов: Европа има...

СДС има много трезва оценка за взаимоотношенията, в точа число и ГЕРБ

thumb 14.11.2018

Участие на Румен Христов в ...

Сряда, 14 ноември

thumb 13.11.2018

Медийни участия на Румен Хр...

Радио "Фокус" от 17.10 часа и в предаването "Денят на живо" по теле...

thumb 12.11.2018

Румен Христов: Моделът на у...

Ясно сме заявили позицията си, СДС е в извънпарламентарна опозиция

thumb 12.11.2018

Отворено писмо на Румен Хри...

Зареден съм с още по-голям ентусиазъм и оптимизъм, че ще възродим СДС!