Емануил Йорданов: Който е нарушил закона, трябва да носи своята отговорност

08.10.2011

Insert thumb

Вие защо мислите, че точно България трябва да бъде единствената държава в Европейския съюз, която има вицепрезидент?

Към момента такова е конституционното устройство на държавата. За да се промени то, трябва да се свика Велико Народно събрание.

Трябва ли да има вицепрезидент България?

Въпросът за вицепрезидента не може да бъде разглеждан изолирано от въпроса за цялостното конструиране на държавната власт. Така че нека след изборите се проведе една дискусия за характера на българската Конституция и тогава самата длъжност вицепрезидент да бъде обсъдена в светлината на цялостното държавно устройство.

Добре, при какви условия трябва да има вицепрезидент България? Дори президентските републики в Европа нямат вицепрезидент. Единствената европейска държава, която има вицепрезидент, заради по-сложната конфедеративна структура, е Швейцария. Никоя друга държава в Европа няма. Защо в България трябва да има?

По принцип диалога за президентската институция трябва да бъде поставен на основата на начин на избиране и правомощия. Когато са определени точно правомощията може да се каже дали има или няма необходимост от вицепрезидент.

Ама Саркози е с много по-големи пълномощия, Путин също. Т.е. от запад на изток, и нямат вицепрезиденти.

Нека не сравняваме президентските републики с парламентарната република, каквато е България.

А в една парламентарна република няма ли още по-голям аргумент да няма вицепрезидент? След като имаш председател на парламент, който, понеже явно създателите на Конституцията много са се притеснявали какво ще стане ако умре президента, и са решили въпроса като американците. Но като имаш силен председател на Народното събрание, той може да поеме за известно време, както в Полша стана, например, да поеме за известно време до провеждането на избори тези функции.

Пак казвам - въпрос на конкретно конституционно решение. То може да бъде променено само ако има едно по-широко съгласие между политическите партии, представени в парламента.

Съгласен ли сте с тезата, че вицепрезидентът трябва много да знае, много да работи и малко да говори?

Много да знае - да, много да работи - също да. А що се отнася до говоренето, политиците като цяло, не мога да огранича само вицепрезидента, говорят толкова, колкото ги питат журналистите.

Т.е. трябва да говори вицепрезидентът. Понеже това е девизът на Ангел Марин, настоящия вицепрезидент. Вие излиза, че не сте съгласен с този девиз. Защото той в триединството си е...

Не мисля, че е необходимо да съм съгласен със сегашния вицепрезидент.

Коя е най-важната дейност, в която ще подпомогнете президента?

Това, в което мога да подпомогна президента, е свързано най-вече с моя професионален и политически опит. Знаете, че една от сериозните функции на президента е контрола върху законодателството, който се осъществява чрез връщане на законопроектите на Народното събрание. Аз мога да бъда много полезен в тази дейност, защото съм юрист с богат професионален опит. Освен това съм бил и народен представител, и министър. Дори текстове, които съм писал преди 12-13 години, все още са част от българското законодателство. Така че има достатъчно самочувствие всички функции на президента, които са свързани с работата на вътрешно министерство и съдебната власт, също са от моя компетентност и аз бих могъл да бъда полезен при взимане на едно или друго решение.

Ако трябваше вие да замествате президента на консултативния съвет за национална сигурност по повод Катуница, какви биха били вашите предложения за решения на съвета?

Преди да се вземе решение бих предложил да се изясни много детайлно случая. Защото към този момент ние все още нямаме информация какви сигнали и жалби има подавани срещу Кирил Рашков до различните държавни институции. Единствената институция, която се отчете, беше прокуратурата. Освен това ми се струва, че е много важно да се види и как е работено по въпроса за интеграция на ромите в България. Да се провери и дейността на тези фондации, които са получавали европейски пари, за да се види как тези пари са били изразходвани и какъв е бил резултатът от тази дейност.

Ще помилвате ли осъден за убийство, или за поръчителство на убийство, понеже това е актуалното престъпление, което се обсъжда през последните седмици покрай Катуница?

Много различни са различните престъпления, не говоря само за убийствата. Всяко едно е извършено при различна фактическа обстановка, при различна мотивация. Трудно могат да се сравняват убийствата едно с друго. Представете си примерно едно показно убийство в центъра на София. Такъв убиец не бих могъл да помилвам. Но пък си представете от друга страна една жена, която е малтретирана от съпруга си в продължение на 20 години и го е убила при самоотбрана.

Т.е. да кажем... за да е по-ясно. Хора, убили при неизбежна самоотбрана, бихте помилвали.

Значи убийството при извеждане на самоотбрана не е наказуемо. Но когато имаме превишаване на пределите на неизбежната отбрана, или други случаи,, които са близки до този, би могло да се мисли за помилване.

Да кажем, че при самоотбрана, ако някой е убил и е бил осъден, ще го помилвате.

Да.

Ще обявявате ли публично конкретните си мотиви да помилвате някого?

Ако случаят представлява обществен интерес - да.

Тук започва... като сложите „ако"...Обществен интерес, то обществото в България не знае кой е бил помилван поименно и с какви мотиви.

Добре, да Ви отговоря по друг начин. Не виждам никаква пречка за всяко едно помилване да бъдат обявявани мотивите..

Е, може някой да е болен и да бъде помилван заради някакви тежки заболявания. И да не иска... не е нормално да бъде обявявано здравословното му състояние с мотиви.

Да, и това е възможна хипотеза. Но все пак трябва да се съобразяваме с всеки един конкретен случай. Трудно...

То почнем ли да ги съобразяваме. Трябва да е ясно - или ще се обявява, или няма.

Трудно е да ги поставим под един общ знаменател...

Защото започват - всеки ще има някаква болежка, с която ще се оправдава, че не иска мотивите да бъдат обявявани.

Не бих казал. При едно такова помилване би трябвало да се вземе мнението на експерти медици. И това тяхно мнение би могло да бъде мотив за огласяване или неогласяване на мотивите.

Ще давате ли българско гражданство на всеки втори, който го поиска? Не влагам нищо отрицателно във всеки втори, просто това е факта - през последните години са искали 120 000-130 000 души гражданство. И половината са получили.

Ще давам българско гражданство на всеки първи, който отговаря на всички законови изисквания.

Да, но това е въпрос на политика, защото... законови условия, значи очевидно са отговаряли. Но тогава защо трябва да има накрая преценка на президента. Една комисия да гледа един набор от бележки, взима решението автоматично, действайки като обвързана администрация. Не да се занимава президентската институция с нещо ясно.

Не съм съгласен, че става дума за бележки. Тук има много ясно разписани в закона за българското гражданство условия. Що се отнася до това защо президента трябва да седи на финала на тази процедура - все пак някой трябва да носи политическата отговорност. Защото, това, което ми е правило впечатление, когато съм участвал в управлението на държавата, е, че има много експерти, много от тях са качествени хора, но отговорността никога не стига до експертите.

Ще разговаряте ли лично с всеки, комуто давате българско гражданство?

Не мисля, че е необходимо това нещо.


Например да видите дали знае български. От това, което изчетох в пресата, основни съмнения са тези, дето твърдят, че са от български произход, че знаят български, че са го учили, дали наистина го знаят. Имат някаква бележка от някъде, че знаят.

По отношение на знаене на българския има нормативен документ, който определя начина, по който се проверява то. Но от друга страна е възможно в края на процедурата ако има дори и най-малко съмнение да се проведе и личен разговор.

Но няма да е принцип. А щ е използвате ли законовата възможност да давате българско гражданство на спортисти, учени, артисти, бизнесмени, без те да отговарят на условията за останалите кандидати?

Действително в закона има така възможност. Бих допуснал да се използва единствено тогава, когато даването на българско гражданство, категорично ще е в интерес на България.

Т.е. рядко.

Да.

Ще уважавате ли искания за освобождаване от българско гражданство, за да бъде придобито чуждо гражданство?

Стига да има някакви сериозни мотиви затова.

Е, то мотивите си, че ти искаш да станеш гражданин на държава, която не позволява двойно гражданство. И тук са възможни два подхода - какви българи са това, който предават род и родина, само и само да вземат гражданство, което ще им носи някаква материална полза, например. А другата възможност - всеки е свободен да решава какъв иска да бъде.

Разбира се, че всеки е свободен, но когато... Не отговарям крайно категорично на този въпрос, казвам, че може да има случай, в който едно подобно искане да е просто някакъв начин за заобикаляне на български или чужди закони. При това положение не бих се съгласил.

Т.е. не, ако се заобикаля закона, но иначе, мотивът, който аз ви казах, че искам да стана гражданин на друга държава просто, защото ще мога например да пътувам в определен регион, защото семейството ми е там, защото искам децата ми да с това гражданство - няма да ги спирате хората.

Разбира се.

Ще давате ли убежище на бежанци от арабски държави и други страни от Африка, Азия?

Даването на убежище е една от възможните мерки за закрила на чужди граждани, която предвижда Закона за убежищата и бежанците. Мисля че трябва да се използва в краен случай. Включително тя не е насочена към определени държави, а просто към граждани, които са преследвани заради политически убеждения или тяхна работа, свързана със защита на признати права и свободи на гражданите.

Е, то въпроса с краен случай. Краен случай ли е бежанците от Либия, с които се сблъска Италия, островите в Средиземно море? Ако те се бяха изсипали в България, трябва ли да получат убежище?

Това са масови случаи. За тях не мисля, че важи точно този текст от закона. Убежището касае индивидуални решения.

За кои длъжности в държавата президентът трябва да ви превъзложи да извършвате Вие назначенията?

Според мен е по-добре на това правомощие да остане при президента, а вицепрезидента да го подпомага при взимане на решенията на базата на своя опит. Казвам го най-вече заради това, че хората възприемат по различен начин авторитета на президента и вицепрезидента и получавайки назначението с президентски указ, смятам, че въпросният човек ще се смята за по-сериозно отговорен натоварен с доверие, и съответно с отговорности.

Дайте пример, каква задача оправдава пътуване на вицепрезидента за държавна сметка в чужбина.

Ако вицепрезидентът при това пътуване би могъл да осъществи контакти и да подготви решения, които да са от полза на държавата. Примерно, има политически, икономически. Да кажем навремето като министър, аз съм пътувал конкретно с идеята да подготвя моите колеги, които трябва да гласуват за отпадането на визовия режим за българските граждани. И мисля, че тези ми посещения са били много полезни.

Интересно в Европа какво ще подготвя българският вицепрезидент, като той няма с кого да се види. Нито вицекрале има, нито вицепрезиденти. Ако трябва да се подготвя президента или краля, ще отиде нашия президент, ако трябва да се подготвя министъра, ще отиде министъра, както вие като министър на вътрешните работи сте подготвял. Кого ще подготвя българският вицепрезидент?

Няма ограничение в международните контакти задължително нивото да едно към едно. Пак ще ви дам пример от миналото. Мисля, че в началото на 2001 г. беше в Палермо имаше една международна конференция, провеждана от ООН, на която се подписа Конвенцията за борба с трансграничната организирана престъпност. Там имаше делегации, водени от президенти, от премиери. Българската делегация се водеше от мен в онзи момент и аз подписах Конвенцията. Така че въпрос на конкретно решение е.

Искате ли още правомощия за вицепрезидента?

Не, мисля, че дори на базата на тези правомощия човек би могъл да работи достатъчно качествено и да бъде полезен. Но пак се връщам към първия си отговор, ако говорим за държавното устройство на България много категорично трябва да се проведе дискусия за промени в Конституцията. Вие сигурно си спомняте, още през 2002 г. СДС имаше своите идеи, ние ги обявихме публично, дори започнахме преговори с другите политически сили, но не срещнахме абсолютно никакво разбиране тогава.

Одобрявате ли първото решение на Джералд Форд, той е вицепрезидент на Ричард Никсън, става президент и първото решение, което взема е да освободи от наказателна отговорност своя предшественик по повод на „Уотъргейт"?

Не го одобрявам. Смятам, че всеки, който е нарушил закона, трябва да носи своята отговорност. Освен това, ако един човек е невинен, би трябвало да не се притеснява да се изправи пред съда и да докаже невинността си.

Т.е. бихте предал Румен Христов, както биха казали някои. Вие трябва да сте много близки политически съратници, но ако той сбърка, Вие казвате, че бихте се разделил с него.

Ако аз сбъркам, трябва да нося своята отговорност. Ако сбърка някой друг, който и да е той, трябва да носи своята отговорност. Това са съвсем нормални демократични механизми.

Одобрявате ли първото решение на Владимир Путин като наследник на президентския пост на подалия оставка в негова полза Борис Елцин да му осигури привилегии?

Категорично не. В една бедна държава такова решение е контрапродуктивно.

То за Русия спора бедна-богата е доста относителен, предвид...

Държавата като цяло е бедна, има богати хора в нея.

Т.е. ако България стане богата, ще осигурите и вие като Путин на Елцин, или на Христов привилегии.

Ако държавата е достатъчно богата тя би могла да направи определен жест към хора, които са участвали на високи нива в управлението. Но при бедна държава мисля, че такива неща не биха били полезни за никого.

Кой е вицепрезидентът в световен мащаб, на който се възхищавате? На който искате Вие да приличате, когато станете български вицепрезидент.

Независимо от това, каква позиция съм заемал в обществото, винаги съм искал да приличам само на себе си.

В случай на несъгласие с президента Румен Христов, бихте ли подали оставка като вицепрезидента Блага Димитрова, вицепрезидент на Желю Желев през 1993 г., или бихте останали на поста за да отстоявате позициите си?

Ние сме различни хора и е съвсем нормално понякога да имаме различни мнения, но ми се струва, че несъгласие, което би мотивирало една оставка трябва да бъде много сериозно по отношение на сериозни политически принципи и основни политически действия. На мястото на Блага Димитрова - да.

Т.е. отговорът е да. По кое искате да приличате на сегашния вицепрезидент Ангел Марин?

По нищо.

А по кое не искате да приличате на сегашния вицепрезидент най-много?

Най-много по разминаването на политическа позиция и поведение. Защото, ако си спомняте, Ангел Марин в качеството си на висш военен, беше казал, че командата „Бегом към НАТО" била нездравословна за България. В последствие заема поста вицепрезидент и то във време, когато България става член на Европейския съюз, на НАТО. Ако трябва да се изразя образно, представете си, че един човек е фен на хардрока и в момента, в който заема някаква длъжност, спира с хардрока и започва да слуша само чалга.

Ако сте на мястото на кандидат за президент Румен Христов коя негова грешка в кампанията до момента не бихте допуснали?

Не мисля, че до този момент той е допуснал някаква съществена грешка в кампанията. Напротив, аз съм приятно изненадан от неговата работоспособност. Той от доста време обикаля цялата страна, среща се с хора. Ние имаме доста по-ограничен медиен достъп от останалите кандидати и тези срещи с хората биха могли донякъде да компенсират това. Но ако трябва да говоря за негови грешки, мисля, че той има една грешка, която е извън кампанията. В периода, в който беше зам.-председател на СДС, мисля, че по-сериозно трябваше да налага медийния си образ. Защото каквито и качества да има един политик, ако те не стигнат през медиите до хората, после много по-трудно можеш да обясниш и позиция, и някакво решение, което си взел.

Защо вицепрезидентът трябва да бъде юрист?

Не е задължително, но е много полезно. Вече говорехме затова - връщането на законопроектите, функциите по отношение на съдебната власт, функциите, свързани с конструирането на Конституционния съд и възможността президентът да сезира Конституционния съд. Всичко това изисква добри юридически познания.

Кой е любимият ви виц за вице?

Не знам такъв виц, а иначе зная много вицове. Приятелите ми твърдят, че ги разказвам добре. За съжаление, не мога да ги разкажа в ефир, защото в основната си част не са достатъчно прилични.

Представяте ли си даже виц за вице не може да се сети човек, дето знае толкова вицове, че и неприлични.

Очевидно няма.

Това не е ли също отговор на въпроса за един пост даже вицове не могат да измислят, трябва ли?

Сегашният вицепрезидент мисля, че е доста близо до вицовете, но не е създал интерес към себе си.

Т.е. бихте измислил виц за Ангел Марин, така ли?

Не, мисля, че има широко поле, но това, което направи добре Ангел Марин, е да стои хубаво на сянка в продължение на 10 години и не стана обект на каквито и да е атаки.

Ще ползвате ли специален режим на движение в България?

Не. Във времето, в което бях министър, аз се движех само с една кола и без отличителни знаци.

Чакаше на светофари.

Е, не е чакала на светофари, но...

Как минаваше без отличителни знаци. Някаква кола минава на червено, така ли ставаше?

Има определени възможности, технически средства.

Кажете ги, всички, които сега карат коли, как става? Без да си на специален режим, да нямаш лампа и да минеш на червено. Как го правехте като министър?

Не, не минаваш на червено. Колата никога не е минавала на червено. Просто има случаи, в които полицаи регулират движението.

Е, това ако не му викате специален режим.

Това донякъде е специален режим, но ви казвам, че не е имало пилотни коли, не е имало сигнали. Хора преди и след мен, са се...

Като вицепрезидент бихте си правили коридори?

Не, няма да е необходимо. Като министър на вътрешните работи ми се е налагало да живея на много по-високо темпо. Вицепрезидентът няма правомощия, които да изискват някакво особено бързане, поради което спокойно може да си чака на светофара.

В резиденция „Бояна" ли ще живеете?

Преди предаването разговаряхме с Вас и ме убедихте, че е хубаво да кажа да.

Напротив. Казах Ви, че да се оправдаете, което ми казахте, че мислите да кажете, да се оправдаете с НСО не е аргумент. Защото не НСО трябва да казва на българския президент и вицепрезидент какво да прави, а българският държавен глава и неговият заместник трябва да казват на НСО.

Значи, тук съм напълно съгласен с вас, само че би трябвало да проявяваме и малко повече разбиране към хората, с които работим. Защото НСО охраняват определени хора във властта и ако собственото жилище на даден човек създава огромни затруднения и се налага да се разходват излишно средства за охраната там, не мисля, че има проблем човек да се премести от едно място на друго. А иначе за мен домът е много по-важен с това с кои хора живееш в него. Домът е важен и със своя дух. Според мен духът на една къща се определя от картини, книги, музика, такива неща, не и от местоположението му в един или друг квартал на София.

Тоест ще приемете, каквото ви каже НСО, да живеете в "Бояна", защото ще ви пази по-лесно. Ама, Европа, не само Европа, в света има два модела. Единият, управляващите живеят в, да кажем, гета, отделени с едни високи огради с аргумента, че така е по-лесно и за горките хора, дето ги пазят. А в други държави управляващите, първо, не ги пазят чак толкова, или съвсем ограничен кръг от тях са пазени, и оправданието с това, че ще е трудно да те пазят, ако си си в своята къща, в тези държави не върви. Примерът е скандинавкият свят.

Ами, за съжаление ние не сме стигнали още до скандинавкия свят и ако мисля, че Съюзът на демократичните сили не е успял да постигне нещо от целите си, макар че сега България е в Европейския съюз, това, което не сме успели, е стандартът и спокойствието на живот в развитите западни демокрации.

Ще продължи ли да работи досегашната си работа вашата съпруга? Тя с какво се занимава?

Съпругата ми е управител на банков клон, само че нейните началници въобще не знаят, че ми е съпруга. В този смисъл мисля, че ще продължи да работи там, където е работила и досега. Ако ми позволите да се пошегувам, длъжност втора дама няма.

Няма, щото пък ако си продължи там, може да почнат да й казват - е, сега може ли сметките на, таксите дето се събират на българското гражданство, дето мъжът й ги дава, да дойдат в нашата банка. Тя ако каже - той е много принципен, не ще - те да започнат да я юркат, да й създават затруднения с цел да я притиснат. И в един момент тя пък може и тя да не издържи, да каже - айде бе, Емануиле бе, а вземи се обади там да преместят тези сметки. Все си е тая в коя банка, нашите даже ще дадат половин процент по-голяма лихва.

Ами на мен ми е лесно да отговарям на такива въпроси, защото съм участвал в упражняване на властта и никога не съм бил обвиняван в злоупотреба с власт. Такива неща не съм си позволявал.

Принципно два различни отговора също. Едни казват, и в това има също мотиви, че хора на толкова високи позиции в държавата биха си осигурили повече независимост, ако техните партньори в живота се дръпнат назад, не работят, за да се избягва натиск върху тях. Други казват това, което вие казвате. Да, ще си продължи, ще си работи, какво общо има това с вицепрезидента?

Ако се създаде някакъв проблем, естествено би могло да се обмисли и вариантът да спре работа за известно време.
Но по принцип ще си работи.

Да.
От какво се лишавате, за да станете вицепрезидент?

Като че ли не разбрах съвсем точно въпроса.

От какво се лишавате. . .

От какво ще се лиша, ако стана вицепрезидент?

Ако станете, да.

Ами ще се лиша от професията си, която много обичам. Освен това ще се лиша и от. . .

Ще спрете да сте адвокат?

Да. Ще се лиша и от свободния си живот, защото вие знаете как живее един адвокат. Нещата са несравними с живота на хората, които са ограничени от политиката.

Сега, не знам дали... всички го казват, кандидати за такива високи постове, не съм сигурен, че тия, които ни чуват сега, вярват искрено. . . този, той ще се вози на такива хубави коли, ще живее на такива хубави места, ще се среща с крале и президенти, и да ми вика сега, че... а, свободата на моя живот. . .

Ами преди години казах на една ваша колежка, че единственото нещо, заради което си струва човек да е министър на вътрешните работи, е след като престане да бъде такъв, да разбере колко е хубаво, че не е вече министър. Животът ми е минал така, че съм заемал постове, живял съм и нормално, и това, че не лъжа, го доказва фактът, че 2001 година се върнах в Софийска адвокатска колегия и днес всеки един човек може да ме види по съдебните зали, включително и вие сте ме виждали.

Колко сътрудници ще имате като вицепрезидент?

Ами колкото може по-малко. Мисля, че президентът и вицепрезидентът трябва да имат умението да работят по-добре с неправителствения сектор, с експерти, които не са ангажирани пряко в администрацията.

Трябва ли законът за някои права на лицата, които са били президенти на Република България, да се разшири и за лицата, които са били вицепрезиденти, и след края на мандата и вицепрезидентът да има право на държавни възнаграждения, офис, кола?

Не трябва.

Защото вашият вицепрезидент, на СДС, Тодор Кавалджиев, в редица интервюта, след като престана да бъде такъв, показа огорчение, че България наполовина е изразила уважението си към президентската институция, като е дала тези привилегии само на президента, при положение, че двамата са били в обща институция. Той казва, понеже ме мразеха следващите, той е нарочил Симеон Сакскобургготски за виновен за тая работа, те не приеха закон, в който аз да получа пенсия, кола, офис.

Много опасно е да се разширява един подобен кръг от лица, които се ползват от определени привилегии, защото ако някой внесе подобно предложение за промяна на закона, друг може да каже: ами като е вицепрезидентът, защо да не е и министър-председателят? След това друг ще каже, като е министър-председателят, дайте и заместник министър-председателите, и оттам нататък докъде стигаме и къде спираме?

Защо всъщност искате да сте вицепрезидент на България, и то на фона на нещата, които описахте като мъки, които сам сте разбрали във властта, и колко е хубаво, когато те свършат, например като министър? Защо сега продължавате да искате?

На първо място мисля, че мога да бъда полезен с опита и познанията си. Освен това демокрацията предполага право на избор. Мисля, че с моето кандидатиране аз осигурявам право на избор на един сравнително широк кръг от хора. Най-малкото вашите колеги написаха, че моята кандидатура е обърната към твърдите и стари седесари.

 


Tags: Емануил Йорданов

Още по темата

thumb 24.07.2012

Емануил Йорданов: Борисов п...

Мисля, че от Израел дойде една точна и много неприятна формулировка...

thumb 29.02.2012

Емануил Йорданов: Цветанов ...

В ГЕРБ властва тотална правна неграмотност, те не познават съдебнат...

thumb 26.01.2012

Емануил Йорданов: Президент...

Защо Цветанов не се съобразява с Борисов за уволненията на МВР шефо...

thumb 23.01.2012

Емануил Йорданов: Не деля х...

Интервю на Емануил Йорданов за в-к "Дума"

thumb 02.11.2011

Емануил Йорданов: Кандидати...

Когато видим резултата от следващите парламентарни избори, тогава м...

thumb 21.10.2011 - Перник

Мартин Димитров: Николай Др...

Кандидатът за кмет на Перник Николай Драгомиров е единствената сери...

thumb 19.10.2011

Румен Христов и Емануил Йор...

Кандидатите на десницата отговарят на въпроси, зададени от потребит...

thumb 17.10.2011 - Габрово

Емануил Йорданов:Ще връщаме...

Категоричната си подкрепа за кандидата за кмет на Габрово от Синята...