thumb

Честито на Мария Габриел!

Избрана с най-много гласове за зам.-председател на ЕНП

thumb

18 ноември - първият демократичен митинг след 45 години комунизъм!

Площадът пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ се превръща в един от символите на промените

thumb

СДС не приема за справедлива идеята да не се заплаща първия ден от болничните на работещите

Според нас, това е на първо място унизително към огромния брой българи, които не получават фалшиви болнични

10.10.2011 г. в-к "Росица" Севлиево

10.10.2011

Д-р Томичка Александрова:

Севлиево и общината имат нужда от далновидни управленски решения

- Как виждате бъдещето на Общинската болница?

- Тенденциозното и нехай­но отношение на управлява­щите в нашата общината през последните 4 мандата е дове­ло нещата дотам, че днес бол­ницата е с огромни дългове, трупани години наред. Матери­алната база е безвъзвратно остаряла. В стационара специ­алистите са предимно пенсио­нери. Младите лекари напускат страната, а тези които оста­ват нямат средства да си пла­тят специализацията. Като об­щински съветник ще работя за учредяване на фонд за подпо­магане на младите специалис­ти. Този фонд ще подпомага обучението на младите лекари срещу съответно сключен до­говор за работа в гр. Севлиево след придобиване на специал­ност. Иначе болницата върви към самозакриване поради липса на млади специалисти.

Необходимо е съвместно с общопрактикуващите лекари да се подобрят условия в бившата поликлиника. Там реша­ването на проблема с отопле­нието е от съществено значе­ние за лекуващите се гражда­ни. Често пъти през зимата температурата в коридорите е около 0 градуса.

- Какво мислите за инфраструктурните проекти на общината?

- Пречиствателната стан­ция и сметището са пример за некъдърността на досегашните управляващи, когато става ду­ма за изграждане на инфраст­руктура. Местата, където са построени са изключително неподходящи за целта. За съ­жаление там ще си останат завинаги. Необходимо е да се взимат далновидни управлен­чески решения на базата на консултации с достатъчен брой специалисти при изграждане­то на подобни съоражения. Друга стратегическа инфраструктурна грешка в управление­то на общината по време на управлението на БСП е обособяването на селищното образувание на Хоталич. Този квар­тал на Севлиево е на терито­рия около 4000 декара. Там всички, които имат някаква собственост плащат данъци и такси съизмерими с тези в града. Там обаче няма регула­ция, няма канализация, няма улици, няма тротоари.

Голямо предимство на кан дидата за кмет на Коалицията инж. Петьо Петков пред оста­налите кандидати, е неговото техническо образование. Кой друг, ако не един инженер разбира от инфраструктура.

В листата за съветници са включени интелигентни, гра­мотни и отговорни хора, спо­собни да земат правилни ре­шения. Всеки един от тях е специалист в областта, в която работи (инженери, икономис­ти, лекари, педагози). Най-важното обаче е, че тези хора не са зависими от партийните централи. Решенията, които те ще вземат при гласуване в Об­щинския съвет, ще са в резул­тат на лични убеждения, а не по нареждане на партията както това се случва при досе­гашното управление. Без доб­ре обмислени решения, развитието ни върви в грешна посока, което в крайна сметка води до напускане на младите хора и западане на общината.


Още по темата

thumb 08.11.2019

Румен Христов: Аз също спир...

Когато нямаш алтернатива, не бива да подкрепяш БСП

thumb 08.11.2019

СДС след местните избори

Румен Христов в "Темите"

thumb 31.10.2019

Илия Лазаров: Доволни сме о...

Интервю за "Денят Он Ер"

thumb 31.10.2019

СДС: На втория тур - всички...

Помним не само миналото й, но и националните катастрофи и кризи, до...

thumb 31.10.2019

СДС Ловеч: Винаги сме бил...

Като хора и демократи , които категорично се противопоставяме на въ...

thumb 30.10.2019

Призив от СДС Подуяне: Нека...

Не оставайте равнодушни и да защитим заедно СИНЯТА ИДЕЯ, изстрадана...

thumb 30.10.2019

Участие на Илия Лазаров в Б...

30 октомври, сряда, 19.30 часа

thumb 29.10.2019

Участие на Румен Христов в ...

30 октомври, сряда, 10 часа

thumb 28.10.2019

Участие на Румен Христов в ...

Понеделник, 28 октомври, 19.30 часа

thumb 28.10.2019

СДС към ДБ: Очакваме да под...

Обръщение до лидерите на Демократична България