thumb

СДС определя като неприемливи и недообмислени предложенията за промени в Закона за туризма

В пазарната икономика една работеща и печеливша релация между търсенето и предлагането, не бива да бъде спъвана с неу...

thumb

Генади Велков: Успешно управление на собствеността ще бъде основен приоритет в работата на новия Общински съвет

Трябва тези, които са напуснали Видин, за да търсят препитание, да имат достатъчно причини да се върнат.

thumb

Илия Лазаров: С класическите ДСБ винаги сме готови на партньорство, за съжаление от тях нищо не остана

В София постигнахме един прекрасен резултат – между 20 и 30 хиляди гласа

thumb

Илия Лазаров: С класическите ДСБ винаги сме готови на партньорство, за съжаление от тях нищо не остана

В София постигнахме един прекрасен резултат – между 20 и 30 хиляди гласа

Цели и приоритети

Програма за модерно Габрово

23.09.2011

ПРОГРАМА ЗА МОДЕРНО ГАБРОВО - 2011

 

ОСНОВЕН ПРОБЛЕМ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО СА НИСКИТЕ ДОХОДИ. ТОВА Е ПРИЧИНАТА МЛАДИТЕ И ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ХОРА ДА НАПУСКАТ ГРАДА И ОБЩИНАТА. НАМАЛЯВА ПОТРЕБЛЕНИЕТО,     ЗАТРУДНЕНО Е ОЦЕЛЯВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ФИРМИ.

 

КМЕТЪТ И  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НЕ МОГАТ ПРЯКО ДА РЕШАТ ТОЗИ ПРОБЛЕМ, НО ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА СИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ МОГАТ ДА СЪЗДАДАТ СРЕДА ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИ И ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА, КОИТО ГАРАНТИРАТ ДОСТОЙНИ ДОХОДИ И СА ПЕРСПЕКТИВНИ.

 

1. ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БАЗИСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА:

-Ускоряване на реализацията на проекта „Воден цикъл”;

-Газифициране на град Габрово;

-Регенерация на „6-ти участък”;

-Осигуряване на парко-места в централната градска част-отпушване на улици в центъра, еднопосочно регулиране на движението, създаване на нови възможности за паркиране в района на „6-ти участък”;

-Оптимизиране на схемата на движение в града – кръгови движения на „Шиваров мост” и в кв. „Младост”-до пазарчето;

-Изграждане на пешеходни връзки над река Янтра в района на бензиностанция „Лукойл”-Спортна зала, НТС-Лъката, спирки”Рачо Ковача”-ТПК”Балкан”, спирка „Юри Венелин”-блок”Простор”.

 

2. СИГУРНОСТ НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА

-Създаване на Общинска полиция на базата на Общински инспекторат. Охрана на общинските обекти, санкции при нарушаване на Общинските наредби, подпомагане на Полицията за охрана на собствеността на гражданите в населените места на общината.

-Разширяване на обхвата на видеонаблюдение;

-Стриктно изпълнение за забраните за движение на каруци по булевардите на град Габрово.

 

3. ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО

-Изработване на програма за сътрудничество между ТУ-Габрово и Община Габрово за съвместно действие;

-На базата на това сътрудничесто-привличане на високотехнологични фирми и производства;

-Обособяване на подходящи общински терени с всички нужни комуникации и предлагане на инвеститори срещу минимален наем, или продажба на преференциални цени;

-Намаляване на таксите за ползване на общински обекти и площи.

-Приемане на преференциална стойност на такса смет за всички образователни институции и детски заведения на територията на община Габрово.

 

4. ГАБРОВО-ЗЕЛЕН ГРАД

-Развитие на електротранспорта-създаване на места за зарядни станции на електромобили в Общината и сътрудничество с национален клъстер”Електромобили”, развитие на тролейбусния транспорт;

-Създаване на вело-алеи по основните пътни артерии на града;

-Разширяване на обхвата на разделно събиране на отпадъците, както в града, така и в населените места;

-Публично –частно партньорство с ЕОН за монтиране и използване на ВЕИ на покривите на общински сгради и на места-общинска собственост;

-В сътрудничество с НПО-решаване на проблема с безстопанствените животни;

-Развитие на зоните за отдих-„Синкевица” и „Градище”, модернизиране на Зоопарка.

 

5. ЗДРАВЕ, СОЛИДАРНОСТ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ

- Активно участие в програми за профилактика и ранна диагностика на заболявания, финансирани чрез средства на Европейския съюз и други донори;

-Осигуряване на безплатен транспорт по основните линии от транспортната схема на град Габрово на всички жители на общината, навършили 70-годишна възраст;

-Публично-частно партньорство със Студентски съвет на ТУ-Габрово и НПО за поддържане на парк”Баждар” и изграждане на младежка територия на базата на Летния театър;

-Изграждане на два терена с изкуствена трева в кварталите „Дядо Дянко” и „Бичкиня”;

-В публично-частно партньорство с фирми ремонт и обновяване на 10  детски площадки;

-Финансиране на международен турнир по бокс на името на Пламен Пенчев;

-Подкрепа за влизане на отбор от общината  в Професионална футболна група.

 

6. СЪХРАНЕНИЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И ТУРИЗЪМ

-Подпомагане на рекламата на туристическите обекти от Общината;

-Създаване на виртуални разходки на основните атрактивни места, музеи, забележителности в община Габрово;

-Намаляване на туристическия данък за обектите на територията на общината;

-Организиране на международно ретро-рали-Етъра-Габрово-Боженци;

-Обособяване на Узана като курортно селище.

 

7. РЕФОРМА В АДМИНИСТРАЦИЯТА

-Разширяване на електронните услуги, предлагани от общината;

-Намаляване на общинските служители, чрез оптимална организация на администрацията;

-Окрупняване на наместничествата в Общината.


Tags: Габрово