Отчети на СДС

Годишен отчет на Надежда Нейнски за 2010-2011 Г.

20.07.2011

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2010-2011 Г.

На

Евродепутата Надежда Нейнски /СДС, Синята коалиция/

 

 

Най-важните теми, свързани с България, по които работих в Европейския парламент /ЕП/ през изминалия политически сезон, са:

 

 

1. Натиск срещу строежа на АЕЦ "Белене"

 

ЕК не е разполага с официален доклад от българските институции за  риск в района, в който се предвижда строежът на АЕЦ "Белене" и българското правителство не се консултирало с ЕК за евентуално финансиране на АЕЦ "Белене" с държавна помощ. Това стана ясно от две мои питания към комисаря по околна среда Янез Поточник и към комисаря по конкуренция Хоакин Алмуния.

Очаквам отговор от еврокомисаря по енергетиката Гюнтер Йотингер дала ли е ЕК положително становище за руското финансиране и управление на централата, както и дали ЕК е уведомена за последните разисквани промени относно строежа на АЕЦ Белене - като задължително изискване по Договора за Евратом.

 

В продължение на политиката на СДС и СК против строежа на АЕЦ "Белене" гласувах:

 

"ЗА" Обща Резолюция за ядрената безопасност в Европа ,

 

защото тя предвиждаше временен мораториум на изграждането на нови АЕЦ. За България това означаваше прекратяване на проекта АЕЦ „Белене". За съжаление обаче резолюцията бе отхвърлена.

 

"ЗА" Проектодирективата за отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци,

 

защото ако бъде окончателно приета, ЕП ще забрани износа на ядрени отпадъци извън ЕС, освен ако те не се изнасят за рециклиране и после обратно да се внасят в общността. Това за България означава, че ще се прекъсне двойната зависимост от Русия - веднъж чрез вноса на ядрено гориво и втори път чрез преработването му.

 

  • Институтът за демокрация и стабилност в Югоизточна Европа, оглавяван от мен, и Фондацията за европейска реформа "New Direction", оглавявана от Джефри ван Орден, организирахме конференция за енергийната сигурност в Лондон. Форумът дискутира намаляване на зависимостта от ненадежди доставчици; ядрената алтернатива; инвестиции в инфраструктура и регулация на пазара. Специален акцент в програмата бе темата за националния суверенитет и енергийната сигурност на България. Ключови доклади представиха председателят на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм в българския парламент Мартин Димитров и експертът по ядрена физика във Виенския университет за природни ресурси и приложни науки Георги Касчиев.

 

 

2. Въвеждането на Фискалeн борд в България

 

В подкрепа на идеята на СДС за въвеждане на Фискален борд в България

организирах Кръгла Маса на тема "Фискалната дисциплина - гаранция за икономическата стабилност на Европа". Председателят на Комисията по бюджети ш ЕП и бивш министър по бюджета и министър по европейските въпроси на Франция Ален Ламасур, евродепутатът-докладчик по Бюджет 2010 на ЕС и бивш социален министър на Унгария Ласло Шуриян и евродепутатът и координатор на ЕНП в Комисията по бюджети Салвадор Гарига, министри, посланици и български депутати застанаха твърдо зад въвеждането на фискален борд - система от правила, която законодателно ограничава нивото на харчене на националните правителства.

 

  • Няколко месеца по-късно правителството в България предложи от следващата година бюджетният дефицит на държавата да не надхвърля 2%, а максималният размер на разходите да не надвишава 40 на сто от прогнозния БВП. Тези промени в Закона за устройството на държавния бюджет бяха подкрепени от СДС в българския парламент и влизат в сила от януари 2012 г.

 

 

3. Влизането на България в Шенген

 

Подкрепих Доклада на португалския си колега Карлуш Коелю за готовността на България и Румъния да се присъединят към Шенген. Направих изказване, в което изразих огорчението си "от очевидните опити през казуса за България и Румъния да бъдат решавани вътрешни проблеми, както и да се дава отговор на вътрешни страхове /на ЕС/". Призовах еврокомисар Сесилия Малмстром и лидерите на държавите-членки да не променят правилата само за България (и Румъния), т.е. ако има "промяна на условията, те трябва да се променят за всички".

Съветът на ЕС по правосъдие и вътрешни работи обаче ден по-късно не определи дата за присъединяване на България и Румъния към Шенген.

 

 

4. Промяна на регламентите за ГМО в Европа


Подкрепих промените в Директивата за ГМО 2001/18 така, че в момента европейците сами ще преценяват дали да консумират ГМО или не, а националните правителства - дали да отглеждат ГМО на съответната територия.

 

Тази битка на СДС, която започна от сериозни анти-ГМО рестрикции в българското законодателство, премина през моя натиск чрез въпроси към ЕК, целящи въвеждането на допълнителни ограничения на държавите - членки  за освобождаване на ГМО в околната среда, през прокарване на нашата анти-ГМО кауза от депутата Лъчезар Тошев в Резолюция 1795/2011 на ПАСЕ, ще приключи с безусловен успех, ако Съветът на министрите приеме позицията на ЕП.

 

  • С цел популяризиране и фокусиране върху проблемите на биологичното земеделие като контрапункт на ГМО- земеделието организирах в София форум на тема "Развитие и приложение на европейските стандарти в биопроизводството - приоритет на Стратегия 2020". Събитието, подкрепено от редица неправителствени организации, бе посетено от представители на над 70 фирми - биопроизводители и търговци, евродепутати, народни представители, представители на Министерството на земеделието и храните, на Българската агенция за контрол и качество на храните, експерти. Проектът бе в изпълнение на политиката на СДС "България - биозона на Балканите".

 

 

5. Иницииране на национална позиция по кохезионната политика за финансовия период 2014-2020

 

При гласуването на финансовата рамка и кохезионния доклад за новия финансов период 2014-2020 категорично се обявих срещу създаването на нова, т.нар. междинна категория за региони с БВП на глава на населението между 75% и 90% от средното европейско равнище. Това означава, че от вече съществуващи регионални програми ще бъдат взети пари за създаването на програми за тази категория, което ощетява страни като България с нисък регионален БВП. Призовах и останалите български евродепутати да гласуват за обща национална позиция, защото така създаваната категория противоречи на Европейския принцип на солидарност и създава предпоставка за нови разделения и изключения в третирането на отделни региони. Освен това, противоречи на принципа за конвергенция и догонване на доходи на по-изостаналите страни към средното европейско ниво. На трето място, необоснован е изборът на горен и долен таван - защо 75% и 90%? Защо при това положение да не се направи отделна категория за особено изостанали региони?

 

 

ОЩЕ АКЦЕНТИ ОТ РАБОТАТА МИ В БЮДЖЕТНА КОМИСИЯ

 

- Съдокладчик по Становището на Комисията по бюджети по доклада на Габриеле Албертини (председател на Комисията по външни работи) за Общата външна политика на ЕС за 2009

В началото на тази година в ролята ми на постоянен докладчик по ОВППС в Комисията по бюджети и заедно с моя колега Роберто Гуалтиери (ПЕС), представих Становище относно Годишния доклад за ОВППС за 2009 г., което бе прието с пълно мнозинство. Документът представя основните искания на ЕП за повече прозрачност при използването на финансови средства и приветства използването на отделни бюджетни линии на мисии със съществено финансиране като Афганистан, Грузия и Косово. Становището засяга и съществените разходи, отиващи за гарантиране сигурността на европейските външнополитически мисии в Ирак и Афганистан, и призовава за преразглеждане на тези разходи в посока повишение ефективността.

 

- Изготвяне на Становището на Комисията по бюджети по Регламента за Статута на Служителите на Европейската Дипломатическа Служба /ЕДС/

Статутът на служителите е правната уредба на персонала, която има и бюджетно отражение. След като в началото на миналата година бях избрана да подготвя и представя Становището на Бюджетната Комисия по въпроса със Статута на длъжностните лица, то беше гласувано с почти пълно мнозинство в края на 2010. В моя доклад защитих тезата, че статутът на длъжностните лица трябва да се ограничи само до належащото за нормалното функциониране на Службата, без отдаването на прекалени привилегии, които биха натоварили бюджета на ЕС особено в период на икономически трудности за общността.

 

- Съвместно алармиране с Яцек Волски за опасността новоприетите държави да бъдат ощетени в представителството си в ЕДС

ЕДС ще играе ключова роля във формирането на силна ОВППС. Затова е и изключително важно новите страни-членки на ЕС да са равнопоставени на старите по географски признак в представителството на ЕДС- което беше и един от акцентите, застъпени в проектостановището ми. Ето защо заедно с полския евродепутат Яцек Волски изпратихме писмо до държавните институции в България и Полша, както и до председателите на парламентарните делегации на новите страни-членки и депутатите в Правната комисия на ЕП за опасността новоприетите държави да бъдат ощетени. В крайна сметка, съдържащите аналогични искания за защита на географския баланс проектостановища бяха гласувани с огромно мнозинство съответно в Бюджетната комисия и Комисията по външни работи, но не срещнаха подкрепата на Правната комисия, в която беше гласуван и окончателният текст. В пленарна зала продължих тази битка като призовах Върховния представител стриктно да съблюдава географския принцип при назначаване на длъжностни лица в службата, както и да се ангажира с подход при избора, който да даде принадена стойност на службата чрез използването на експерти от държави-членки, които имат доказана експертиза върху определени региони.  

 

- Иницииране на изслушване в Комисията по бюджети за бюджетни икономии при предоставянето на национални дипломатически и консулски услуги от Европейската дипломатическа служба

В контекста на общоевропейски бюджетни икономии, добавената стойност от създаването на ЕДС би трябвало да се изрази в координация между страните-членки при предоставянето на някои универсални дипломатически и консулски услуги в избрани географски райони, в следствие на което да доведе и до реални спестявания на бюджетни средства. Изслушването по тази тема трябва да даде оценка от бюджетна гледна точка на реалистичните сценарии в средносрочен и дългосрочен план.

 

- Изготвяне на Предложение за нов европейски пилотен проект за ромска интеграция

След разразилия се скандал с експулсирането на българските роми от Франция инициирах работна група в Групата на ЕНП в ЕП за изработване на нов европейски проект за интеграция на маргинализирани общества чрез ангажирането на малкия и среден бизнес.

Идеята е да се предоставят финансови грантове, насочени към микро, малки и средни компании в определени страни с висок процент ромско население.

Финансовите средства ще бъдат насочвани към закупуване на оборудване, технологии, софтуер и други средства за осъществяване на съответното производство/услуга, в което да бъдат ангажирани служители от ромското малцинство. Част от средствата също така ще бъдат насочени към обучение и повишаване на квалификация и трудови умения на служителите. До края на годината предстои ЕК да одобри проекта.

 

  • На Конференцията "Европейска стратегия за ромско включване" в ЕП през май за първи път бе публично представена тази идея и бе подложена на обсъждане възможността за социално включване и трудова заетост на ромите чрез партньорство с малките и средни предприятия.

 

 

ОЩЕ АКЦЕНТИ ОТ РАБОТАТА МИ ВЪВ ВЪНШНА КОМИСИЯ

 

Събитията в Близкия изток и Северна Африка

Водена от твърдото убеждение, че България и Европа трябва да водят по-убедителна политика в Близкия Изток и Северна Африка, изказах няколко пъти в планарна зала, на конференции и в интервюта, моите твърди позиции:  

 

  - Че ние, европейците, трябва да покажем нашата солидарност с либийския народ. Заявявала съм не веднъж, че сме длъжни "да дадем подкрепата си за принципите, свободата и демокрацията" в Южното Средиземноморие по същия начин, по който ЕС подкрепи бившите комунистически държави след падането на комунизма.

 - Че "демокрацията не може да бъде наложена, демокрацията трябва да е осъзнато поискана и защитавана от цялото общество", а ние в Европа трябва да подкрепим легитимните искания на арабските общества не само чрез финансови средства, но и чрез ноу-хау, за да могат те да постигнат желаните цели.

 - Че много дълго време Европа е подкрепяла удобни диктатори в Северна Африка и Близкия изток и че за съжаление ние се страхувахме да нарушим тази привидна стабилност. Тази моя теза беше застъпена и в изказването ми по време на икономически форум в Доха, Катар, посветен на ситуацията в арабския свят. Призовах и лидерите на ЕС и държавите-членки да разграничат "избора между нашите интереси и нашите ценности".

 

Поправки в доклад на ЕП относно "Европейските политики в подкрепа на демокрацията"

Чрез този доклад на моята колежка Вероник де Кайзер призовахме ЕС да премести фокуса от сигурността към един цялостен и глобален подход, който да включва стратегии за икономическо развитие, човешки права, добро държавно управление, социална интеграция, защита правата на жените и малцинствата, религиозна толерантност.

 

Подкрепа и принос към създаването на Резолюция на ЕП, която призова за прекратяване на насилието в Сирия, Йемен и Бахрейн и за започване на демократичен преход с участието на опозиционните партии.

Тази резолюция поиска от Върховния представител да бъде по-активен в оказването на подкрепа за вече реформиращите се държави като Тунис, Египет, Мароко, Алжир и Йордания, които пък от своя страна получиха положителна оценка от ЕП за предприетите реформи.

 

Докладчик в сянка за становището на Комисията за външни работи към Бюджетна комисия относно Междуинституционалното споразумение за сътрудничество в бюджетните въпроси

Това становище наблегна на необходимостта за засилено сътрудничество между ЕП, Европейския съвет и ЕДС относно военните, цивилните и мироопазващите мисии на Съюза и създаде отделни бюджетни пера за трите основни мисии - Мониторинговата мисия в Грузия, EULEX Косово и EUPOL Афганистан.

 

Докладчик в сянка за ЕНП по доклада "Подкрепа на ЕС за Международния наказателен съд - изправени пред предизвикателства и преодоляване на трудности"

Този доклад ще допринесе положително към преосмислянето на политиката и подкрепата на ЕС спрямо тази съдебна институция и ще направи европейската ангажираност към Съда неделима част от борбата срещу ненаказуемостта на военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид.

 

Докладчик в сянка за ЕНП на становището на Комисията за външни работи относно предложените промени във Финансовите правила, които определят принципите и процедурите за създаване и изпълнение на бюджета на ЕС

Комисията за външни работи единодушно подкрепи моите предложения за поправки на правилата, основните от които са за премахване възможността частни банки и филиали на Европейската инвестиционна банка да управляват бюджета на Съюза съвместно с ЕК; за създаване на доверителни фондове на ЕС, управлявани от ЕК; и за създаване на отделни бюджетни линии за всички военни и цивилни мисии на ЕС. Очаква се цялостният доклад да бъде гласуван през м. септември.


 

ОЩЕ АКЦЕНТИ ОТ РАБОТАТА МИ В БЪЛГАРИЯ

 

Конкурсът "Моят малък красив европейски проект"

39 проекта от обществено-политическия, социален и културен живот се състезаваха за голямата награда на стойност 10 000 лв. в традиционния конкурс, организиран съвместно със СДС. Проектите имаха за задача да утвърждават приоритетни десни и европейски ценности.

Конкурсът бе спечелен от група млади архитекти, урбанисти и инженери от София с проекта „Моята красива Европа из улиците на София. Град. Гето. Естетика.". Замисълът им е посредством теоритично изследване, улични акции, конференция, изложба и книга да представят София като град с европейска визия и концепция, както и да начертаят възможните десни политики за развитието на столицата.

 

Конкурсът "Как да защитим гражданските си права - правото на протест"

21 младежи от страната бяха победители в конкурса "Правото на протест - как да защитим гражданските си права". Инициативата проведохме съвместно с Националната асоциация на европейските клубове в българските училища. Целта на конкурса бе чрез един конкретен казус, срещу който протестират, младежите да се научат да боравят с механизмите на демокрацията, да имат гражданска позиция, да познават институциите и да отстояват каузите си.

 

ОЩЕ АКЦЕНТИ ОТ ДЕЙНОСТТА МИ В СЪЮЗА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ ЕНП

 

България с най-високия пост в Съюза за малки и средни предприятия към ЕНП

На 29 юни в Брюксел бях избрана за президент на Съюза на малките и средни предприятия /СМСП/ към Европейската Народна Партия /ЕНП/. Така се превърнах в първия политик от Източна Европа, който заема поста, след като до момента той бе поверяван на политици от Германия, Австрия, Люксембург, Холандия. Постът дава сериозни позиции в европейската десница и по същество е най-високият, който представител на СДС и СК заема от периода 1999-2006 г. насам, когато бях вицепрезидент на ЕНП.

 

Форумът „История на малките и средни предприятия онлайн: отключване на възможностите"

На него развих една отдавнашна своя идея: малките предприятия да се развиват по-активно онлайн. Събитието беше посветено на предизвикателствата, пред които са поставени оцеляването и развитието на малкия и среден бизнес в днешната изключително конкурентна от технологична гледна точка среда.

 

В тази връзка, през май в България обявих друга своя инициатива, чиято подготовка вече тече - съвместна конференция с Google, която ще организираме заедно със Съюза на демократичните сили през есента в София. Тя ще бъде най-общо за предизвикателствата пред младите хора в мрежата.

www.nadejdaneynsky.bg/


Tags: Надежда Нейнски, СДС

Още по темата

thumb 11.07.2012

Годишен отчет на Надежда Не...

Годишен отчет за 2011-2012 г. на Евродепутата Надежда Нейнски /СДС...

thumb 17.12.2010

Съюзът на Демократичните Си...

Отчет за дейността на СДС.За тази година СДС успя да покаже, че раб...

thumb 20.07.2011

Годишен отчет на Надежда Не...

Годишен отчет за 2010-2011 г.на Евродепутата Надежда Нейнски /СДС, ...