Решения на Националната комисия по провеждане на вътрешнопартийни избори

12.11.2009

 

                                                      

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ

„СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"

 

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ

ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА  ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ ИЗБОРИ

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 024

София, 1.12. 2009 г.

Относно: Обявяване на окончателните резултати от проведените на 29.11.2009 г. избори за Председател на СДС

Основание: Решение на ХІХ Национална конференция на СДС проведена на 17.10.2009г, Решение на Националния съвет на СДС от 13 октомври 2009 г., с което е приет Правилника за работа на НКВИ, чл. 16, ал. 1 и чл. 26, ал. 2, т.1 от Правилника за работа на НКВИ,чл. 31 от Устава на СДС, Решение №2/22.10.2009 на НКВИ,

След преброяване на всички бюлетини от проведените на 29.11.2009г.  избори за председател на СДС се получиха следните резултати:

Общият брой на гласували членове на СДС за председател на СДС  е 8343 /осем хиляди триста четиридесет и три / от 11371 /единадесет хиляди триста седемдесет и едно / избиратели по списък, което представлява 73,37% избирателна активност.

Резултатите на кандидатите за Председател на СДС са както следва:

МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ с 4456 /четири хиляди четиристотин  петдесет и шест / действителни гласа, съставляващи 53.71 % от броя на действителните гласове.

ЛЮБЕН АНГЕЛОВ ПЕТРОВ с 2012 /две хиляди и дванадесет / действителни гласа, съставляващи 24.25 % от броя на действителните гласове.

ИВО СЕВДАЛИНОВ ЦАНЕВ с 160 /сто и шестдесет/ действителни гласа, съставляващи 1.93% от броя на действителните гласове.

РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ с 1669 /хиляда шестотин шестдесет и девет/ действителни гласа, съставлящи 20.12%  от броя на действителните гласове.

Националната комисия по вътрешнопартийни избори на основание Решение на ХІХ Национална конференция на СДС проведена на 17.10.2009г, Решение на Националния съвет на СДС от 13 октомври 2009 г., с което е приет Правилника за работа на НКВИ, чл. 16, ал. 1 и чл. 26, ал. 2, т.1 от Правилника за работа на НКВИ,чл. 31 от Устава на СДС, Решение №2/22.10.2009 на НКВИ,

 

 

Р Е Ш И

 

Обявява за избран за ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДС МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ.

 

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

        

Председател: ..............................................

/Владимир Кисьов/

 

Зам.-председател: .....................................

/Калин Раймундов/

 

Секретар:.....................................................

/Константин Арабаджиев/

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
„СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ
ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ ИЗБОРИ


РЕШЕНИЕ
№ 025
София, 1.12. 2009 г.

Относно: Обявяване на окончателните резултати от проведените на 29.11.2009 г. избори за Зам.Председател на СДС от регион Североизточен

Основание: Решение на ХІХ Национална конференция на СДС проведена на 17.10.2009г, Решение на Националния съвет на СДС от 13 октомври 2009 г., с което е приет Правилника за работа на НКВИ, чл. 16, ал. 1 и чл. 26, ал. 2, т.1 от Правилника за работа на НКВИ,чл. 31 от Устава на СДС, Решение №2/22.10.2009 на НКВИ,

Националната комисия по вътрешнопартийни избори

Р Е Ш И

Обявява за Зам. Председател на СДС от регион Североизточен ЦАНКО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ с 496 /четиристотин деветдесет и шест/ действителни гласa, съставляващи 59,54 % от броя на действителните гласове.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Председател: ..............................................
/Владимир Кисьов/

Зам.-председател: .....................................
/Калин Раймундов/

Секретар:.....................................................
/Константин Арабаджиев/

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
„СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ
ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ ИЗБОРИ


РЕШЕНИЕ
№ 026
София, 1.12. 2009 г.

Относно: Обявяване на окончателните резултати от проведените на 29.11.2009 г. избори за Зам.Председател на СДС от регион Северен Централен

Основание: Решение на ХІХ Национална конференция на СДС проведена на 17.10.2009г, Решение на Националния съвет на СДС от 13 октомври 2009 г., с което е приет Правилника за работа на НКВИ, чл. 16, ал. 1 и чл. 26, ал. 2, т.1 от Правилника за работа на НКВИ,чл. 31 от Устава на СДС, Решение №2/22.10.2009 на НКВИ,

Националната комисия по вътрешнопартийни избори

Р Е Ш И

Обявява за Зам. Председател на СДС от регион Северен Централен Румен Димитров Христов с 684 /шестотин осемдесет и четири/ действителни гласa, съставляващи 53.4 % от броя на действителните гласове.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Председател: ..............................................
/Владимир Кисьов/

Зам.-председател: .....................................
/Калин Раймундов/

Секретар:.....................................................
/Константин Арабаджиев/

 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
„СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ
ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ ИЗБОРИ


РЕШЕНИЕ
№ 027
София, 1.12. 2009 г.

Относно: Обявяване на окончателните резултати от проведените на 29.11.2009 г. избори за Зам.Председател на СДС от регион Северозападен

Основание: Решение на ХІХ Национална конференция на СДС проведена на 17.10.2009г, Решение на Националния съвет на СДС от 13 октомври 2009 г., с което е приет Правилника за работа на НКВИ, чл. 16, ал. 1 и чл. 26, ал. 2, т.1 от Правилника за работа на НКВИ,чл. 31 от Устава на СДС, Решение №2/22.10.2009 на НКВИ,

Националната комисия по вътрешнопартийни избори

Р Е Ш И

Обявява за Зам. Председател на СДС от регион Северозападен Найден Маринов Зеленогорски с 1076 /хиляда и седемдесет и шест/ действителни гласa, съставляващи 100 % от броя на действителните гласове.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Председател: ..............................................
/Владимир Кисьов/

Зам.-председател: .....................................
/Калин Раймундов/

Секретар:.....................................................
/Константин Арабаджиев/

 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
„СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ
ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ ИЗБОРИ


РЕШЕНИЕ
№ 028
София, 1.12. 2009 г.

Относно: Обявяване на окончателните резултати от проведените на 29.11.2009 г. избори за Зам.Председател на СДС от регион Южен Централен

Основание: Решение на ХІХ Национална конференция на СДС проведена на 17.10.2009г, Решение на Националния съвет на СДС от 13 октомври 2009 г., с което е приет Правилника за работа на НКВИ, чл. 16, ал. 1 и чл. 26, ал. 2, т.1 от Правилника за работа на НКВИ,чл. 31 от Устава на СДС, Решение №2/22.10.2009 на НКВИ,

Националната комисия по вътрешнопартийни избори

Р Е Ш И

Обявява за Зам. Председател на СДС от регион Южен Централен Светозар Борисов Шуманов с 849 /осемстотин четиридесет и девет/ действителни гласa, съставляващи 56.1 % от броя на действителните гласове.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Председател: ..............................................
/Владимир Кисьов/

Зам.-председател: .....................................
/Калин Раймундов/

Секретар:.....................................................
/Константин Арабаджиев/

 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
„СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ
ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ ИЗБОРИ


РЕШЕНИЕ
№ 029
София, 1.12. 2009 г.

Относно: Обявяване на окончателните резултати от проведените на 29.11.2009 г. избори за Зам.Председател на СДС от регион Югозападен

Основание: Решение на ХІХ Национална конференция на СДС проведена на 17.10.2009г, Решение на Националния съвет на СДС от 13 октомври 2009 г., с което е приет Правилника за работа на НКВИ, чл. 16, ал. 1 и чл. 26, ал. 2, т.1 от Правилника за работа на НКВИ,чл. 31 от Устава на СДС, Решение №2/22.10.2009 на НКВИ,

Националната комисия по вътрешнопартийни избори

Р Е Ш И

Обявява за Зам. Председател на СДС от регион Югозападен Вельо Атанасов Илиев с 833 /осемстотин тридесет и три/ действителни гласa, съставляващи 99 % от броя на действителните гласове.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Председател: ..............................................
/Владимир Кисьов/

Зам.-председател: .....................................
/Калин Раймундов/

Секретар:.....................................................
/Константин Арабаджиев/

 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
„СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ
ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ ИЗБОРИ


РЕШЕНИЕ
№ 030
София, 1.12. 2009 г.

Относно: Обявяване на окончателните резултати от проведените на 29.11.2009 г. избори за Зам.Председател на СДС от регион Югоизточен

Основание: Решение на ХІХ Национална конференция на СДС проведена на 17.10.2009г, Решение на Националния съвет на СДС от 13 октомври 2009 г., с което е приет Правилника за работа на НКВИ, чл. 16, ал. 1 и чл. 26, ал. 2, т.1 от Правилника за работа на НКВИ,чл. 31 от Устава на СДС, Решение №2/22.10.2009 на НКВИ,

Националната комисия по вътрешнопартийни избори

Р Е Ш И

Обявява за Зам. Председател на СДС от регион Югоизточен Вълчо Иванов Чолаков с 767 /седемстотин шестдесет и седем/ действителни гласa, съставляващи 74.83 % от броя на действителните гласове.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Председател: ..............................................
/Владимир Кисьов/

Зам.-председател: .....................................
/Калин Раймундов/

Секретар:.....................................................
/Константин Арабаджиев/

 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
„СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ
ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ ИЗБОРИ


РЕШЕНИЕ
№ 031
София, 1.12. 2009 г.

Относно: Обявяване на окончателните резултати от проведените на 29.11.2009 г. избори за Зам.Председател на СДС от регион София-град

Основание: Решение на ХІХ Национална конференция на СДС проведена на 17.10.2009г, Решение на Националния съвет на СДС от 13 октомври 2009 г., с което е приет Правилника за работа на НКВИ, чл. 16, ал. 1 и чл. 26, ал. 2, т.1 от Правилника за работа на НКВИ,чл. 31 от Устава на СДС, Решение №2/22.10.2009 на НКВИ,

Националната комисия по вътрешнопартийни избори

Р Е Ш И

Обявява за Зам. Председател на СДС от регион София-град Любомир Иванов Ковачев с 842 /осемстотин четиридесет и две/ действителни гласa, съставляващи 58.68 % от броя на действителните гласове.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Председател: ..............................................
/Владимир Кисьов/

Зам.-председател: .....................................
/Калин Раймундов/

Секретар:.....................................................
/Константин Арабаджиев/

 

 


Още по темата

thumb 08.11.2019

Румен Христов: Аз също спир...

Когато нямаш алтернатива, не бива да подкрепяш БСП

thumb 08.11.2019

СДС след местните избори

Румен Христов в "Темите"

thumb 31.10.2019

Илия Лазаров: Доволни сме о...

Интервю за "Денят Он Ер"

thumb 31.10.2019

СДС: На втория тур - всички...

Помним не само миналото й, но и националните катастрофи и кризи, до...

thumb 31.10.2019

СДС Ловеч: Винаги сме бил...

Като хора и демократи , които категорично се противопоставяме на въ...

thumb 30.10.2019

Призив от СДС Подуяне: Нека...

Не оставайте равнодушни и да защитим заедно СИНЯТА ИДЕЯ, изстрадана...

thumb 30.10.2019

Участие на Илия Лазаров в Б...

30 октомври, сряда, 19.30 часа

thumb 29.10.2019

Участие на Румен Христов в ...

30 октомври, сряда, 10 часа

thumb 28.10.2019

Участие на Румен Христов в ...

Понеделник, 28 октомври, 19.30 часа

thumb 28.10.2019

СДС към ДБ: Очакваме да под...

Обръщение до лидерите на Демократична България