thumb

Румен Христов: Ще търсим десни коалиции, за да не допуснем БСП да управляват в областните градове

Изграждането на АЕЦ "Белене" няма да се състои, прогнозира лидерът на СДС

thumb

Член на КС на СДС бе избран за зам. главен редактор на официалното издание на студентите от ЕНП

Висшият форум на студентската организация на Европейската народна партия прие и повече от 10 позиции, становища и пре...

thumb

СДС почете жертвите на тоталитарните режими

Румен Христов подчерта, че трябва да се отдава почит на всички жертви на тоталитарните режими, независимо дали са лев...

thumb

Ръкводството на СДС ще почете Деня на памет за жертвите на тоталитарните режими

На 23 август от 11 часа ще поднесат венец и цветя на Мемориала в градинката на НДК

Отчет за дейността на СДС в политически сезон 2009- 2010

20.07.2010

  ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДС

в политически сезон 2009- 2010 г.

 Един от ключовите моменти, който липсва в българската политика през последните години, е отчетността и прозрачността в работата на българските институции и политически партии. Въвеждането на тези принципи среща не просто неразбиране, но и сериозна съпротива. Убедени, че всяка промяна започва от самия теб, ние в СДС инициирахме открита и последователна политика за връщане на доверието на гражданите в политическите партии. Затова ще продължим да се отчитаме редовно пред нашите избиратели и българското общество.

СДС подкрепи правителството на малцинството на ГЕРБ, защото България имаше спешна нужда от антикризисни мерки след управлението на Тройната коалиция. Тази подкрепа никога не е била безусловна и през цялото време зависеше от предлаганите политики и решения.

В рамките на 41то Народно събрание депутатите от СДС направиха 595 изказвания от неговата трибуна. Те отправиха към различни министри 127 въпроса и 15 питания.

Синята коалиция бе посочена в два доклада за работата на 41-то Народно събрание като най-активната парламентарна група. В рамките на коалицията СДС бе инициатор на над 85 от внесените предложения за законопроетки. След изключително интензивна политическа и публична кампания бяха приети седем предложения за промяна в съществуващото законодателство.

По предложение на СДС в правилника на 41-вото НС влезе разпоредба, съгласно която гласуванията на депутатите в пленарна зала вече се обявяват на страницата на парламента в интернет

Приеха се предложенията на СДС за промени в Закона за енергетиката. Чрез тях се постигна по-голяма прозрачност на работата на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Въведе се изискването заседанията на комисията да са открити и публични. Оптимизира се работата на комисията, редуцира се броят на членовете на ДКЕВР от 13 на 9.

Една от най-значимите и трудни победи бе приемането на Законопроекта на СДС за ГМО. СДС категорично се противопостави на либерализацията на режима за ГМО. Започнахме национална кампания „България свободна от ГМО". Пренесохме дебата за ГМО на европейската сцена чрез нашия евродепутат Надежда Нейнски. След интензивен дебат в европейските институции през юли 2010 г. ЕК предложи да предаде на страните-членки свободата да разрешат, ограничат или забранят отглеждането на ГМО на части или на цялата си територия.

СДС направи промени в Закона за здравното осигуряване, които направиха европейската здравна карта от задължителна препоръчителна за българските граждани. Тази мярка за пореден път премахна излишни бюрократични и административни пречки.

Чрез промените в Търговския закон бе намален изискваният минимален капитал за регистриране на дружествата с ограничена отговорност от 5 хиляди лв. на 2 лв. Така се намали бюрократичната тежест пред бизнеса и се насърчи предприемчивостта на гражданите.

СДС предложи и вписа в Закона за лекарствените средства в хуманната медицина облекчен режим за разкриване на аптеки в малките населени места, с което реши дългогодишен проблем на жителите им.

Промените в Закона за обществените поръчки, които ние отстояхме, целяха въвеждане на по-голяма прозрачност при провеждането им и намаляване на корупционните практики. Освен тези ефекти ние постигнахме засилване на превантивния контрол в лицето на Агенцията за обществени поръчки. Чрез промените предвидихме включване на външни експерти и намаляване срока за сключване на договор за обществена поръчка от 1 месец - на 10 дни. 

Чрез промени в Кодекса на труда въведохме трудово-правна защита на жените в напреднал етап на "ин витро"-процедура. Така поставихме тези жени в категорията на работниците и служителите, ползващи се със специална закрила при полагане на труд и със закрила при уволнение.

СДС извоюва методологията за определяне на референтния лихвен процент и неговата промяна да са постоянно достъпни в интернет. Благодарение на тази поправка банките не могат да променят едностранно методологията за изчисляване на лихвения процент след сключването на договора за кредит. Тези промени в Закона за потребителския кредит бяха необходима стъпка, която да защити българските потребители в условията на криза.

 

Следвайки антикомунистическата си кауза СДС внесе законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, който бе приет на първо четене. Законопроектът съдържа три точки. В първата се предвижда реабилитацията да обхваща убитите и репресираните след 9 септември 1944 г., а не както е до сега - от 12 септември. Във втората точка се предвижда реабилитацията да включи и осъдените от ІІІ Върховен състав на Народния съд за съдене на българските експерти в комисиите за Катин и Виница, а в третата - осъдените на 30 октомври 1952 г. от Върховния съд (ІІІ наказателно отделение) по процеса срещу католическата църква от 1952 г. и в процеса срещу Обединените евангелски църкви от март 1949 г.

Под парламентарния и обществен натиск на СДС правителството се отказа от идеите си за вдигане размера на ДДС и здравните осигуровки.

Бяха оттеглени редица законопроекти с лобистки привкус като например промените в Закона за автомобилните превози, с които отпадаха изискванията към автобусите, извършващи превоз на организирани групи деца, както и промените в Закона за собствеността на земеделските земи, които принуждаваха хората да продават собствеността си първо на арендаторите.

Пресечени бяха опити за накърняване на личната свобода на гражданите чрез законопроекти, свързани с масово подслушване на мобилни телефони и следене в интернет.

В момента сме иницирали обсъждания по няколко законопроекта, които ще отстояваме:

Чрез промени в Закона за горите ще се борим да се забранят разпоредителните сделки и промяна на предназначението на земи  и гори от горския фонд, придобити чрез заменки до 01.01.2010.

Чрез промени в Закона за храните да се забрани влагането на продукти и съставки, съдържащи ГМО, при производство на детски храни, да се забрани разпространението и продажбата на храни и хранителни продукти, съдържащи ГМО в детски ясли, детски градини, училища и търговската мрежа около тях, както и да се забрани рекламирането на ГМО храни, продукти и съставки, предназначени за детска аудитория. Същият Закон предвижда съдържанието на ГМО в продукт да се обозначава с два  пъти по-големи букви различен цвят и шрифт  в сравнение с другата част от надписа върху опаковката. 

От името на СДС бяха внесени следните  проекти за парламентарни решения:

Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на ДФ"Земеделие";

Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на ПУДООС;

Решение за създаване на временна анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната година от мандата  на правителството на Сергей Станишев;

Решение относно подкрепа на европейски актове за осъждане на престъпленията на комунистическите и националсоциалистическите режими;

Решение  за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за НС от 05 юли 2009 г.

Решение относно ефекта от замяната на част от българския външен дълг и последствията от тази замяна за българския данъкоплатец.

По наше предложение бе приета декларация на НС, по повод 60-тата годишнина от създаването на Съвета на Европа.

За съжаление не всички наши законопроекти и инициативи, бяха приети.

Противопоставихме се на серията от промени в НПК, приети с мнозинството на ГЕРБ и Атака: т.нар. "запасен адвокат"; възможността да бъде издадена осъдетелна присъда на базата на данни от СРС и анонимен свидетел; отмяната на крен срок за внасяне на обвинение.

Противопоставихме се и на промените в Закона за събранията, митингите и манифестациите, несправедливо и недемократично отграничаващи правата на българските граждани да протестират пред МС, НС и Президентството.

СДС първи изготви антикризисна програма и я предостави на правителството. За съжаление тази важна за всеки един от нас тема дълго не успя да влезе в дневния ред на правителството. То отхвърли нашите предложения и прие абсолютно неработещи мерки, което доведе до нуждата от актуализация на бюджета. СДС отказа да подкрепи мерките в актуализацията на бюджета, които увеличават дефицита и създават условия за непрозрачно и безконтролно харчене на над 1 милиард лева като непредвидени разходи.

СДС гласува срещу разходната част на актуализирания бюджет, защото България е единствената страна в ЕС, която по време на криза увеличи както разходите, така и дефицита си. Това рискува стабилността на държавата и отговорна партия като СДС не може да подкрепи подобни безотговорни действия.

СДС продължи да бъде единствената партия с категорична позиция срещу строителството на АЕЦ „Белене". Поемаме цялата политическа отговорност за това. Убедени сме, че проектите от т.нар. "Голям шлем" /"Южен поток", АЕЦ "Белене" и "Бургас-Александруполис"/ имат като единствен сигурен ефект увеличаване на зависимостта от Русия и прахосване на милиарди левове на българските данъкоплатци. Многократно сме заявявали позицията си против проекта "Бургас-Александруполис", който е финансово неизгоден и преминава през защитени територии. СДС настоява за максимално и безопасно удължаване на експлоатацията на 5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй", както и за решаване на въпроса за трайно съхранение на радиоактивните отпадъци.

СДС разкри как е бил осигуряван политическия чадър за далаверите на Тройната коалиция с поставянето на политически зависими лица в Сметната палата, които не спазват законите и прикриват своите министри. СДС е активен участник в реформата на контролната система. Предстои да предложим и конкретни промени в Закона за Сметната палата.

 СДС намери решение на проблема с двойните осигуровки за собствениците на фирми. Предложихме законова промяна, която да разреши проблема, който НАП създаде с едно свое указание. По този въпрос все още нямаме резултат. ГЕРБ отказват да ни чуят, но имаме надежда, че ще ги убедим да застанат на страната на гражданите.

Една година по-късно България продължава да затъва в кризата, което означава, че предприетите мерки от правителството на ГЕРБ не са успешни. Още по-обезспокоително, е че не се вижда ясен план за стабилизиране на държавата. В СДС с особена тревога наблюдаваме, че правителството продължава поетия курс от Тройната коалиция на отдалечаване от ЕС и НАТО за сметка на руските енергийни интереси. СДС счита за свое задължение и мисия да върне България към интеграционния процес с ЕС и към европейския начин на правене на политика - нещо, което отстояваме повече от 20 години.

Заявяваме открито своите позиции и своите цели, защото сме убедени, че са в интерес на България и българските граждани. Очакваме нашият стил да бъде възприет от всички партии и институции, защото е крайно време да се носи ясна отговорност пред българското общество и поетите ангажименти да се изпълняват.

Отчет на евродепутата Надежда Нейнски /Синята коалиция, ЕНП/за политически сезон 2009-2010 в Европейския парламент
 

 


Още по темата

thumb 07.08.2019

Златко Живков, кмет на Монт...

В ранните години научих, че най-важното е да си местен, честен и из...

thumb 07.08.2019

СДС издига кандидатите си ...

Резултатите от анкетата ще бъдат обобщени на следващото събрание на...

thumb 06.08.2019

Коалиция „Обединени за наша...

От коалицията представиха най-мащабните проекти в община Карлово

thumb 31.07.2019

Д-р Антон Койчев: Полезна з...

В политиката никога не можеш да имаш успех и да спечелиш доверие, а...

thumb 31.07.2019

СДС-Бургас: Застваме зад Же...

В момента във всички регионални структури на партията текат номинац...

thumb 31.05.2019

Александър Йорданов получи ...

Честито на СДС и на г-н Йорданов!

thumb 27.05.2019

Илия Лазаров: БСП очевидно ...

В СДС сме изключително доволни от постигната активност на нашите чл...

27.05.2019

Илия Лазаров: БСП очевидно ...

thumb 26.05.2019

Румен Христов гласува за об...

Европа трябва да се развива икономически, а в основата на това разв...

thumb 24.05.2019

Не бива да се изкушаваме от...

С номер 12 спираме министри на Жан Виденов, довели България до нац...