thumb

Румен Христов: Ще търсим десни коалиции, за да не допуснем БСП да управляват в областните градове

Изграждането на АЕЦ "Белене" няма да се състои, прогнозира лидерът на СДС

thumb

Член на КС на СДС бе избран за зам. главен редактор на официалното издание на студентите от ЕНП

Висшият форум на студентската организация на Европейската народна партия прие и повече от 10 позиции, становища и пре...

thumb

СДС почете жертвите на тоталитарните режими

Румен Христов подчерта, че трябва да се отдава почит на всички жертви на тоталитарните режими, независимо дали са лев...

thumb

Ръкводството на СДС ще почете Деня на памет за жертвите на тоталитарните режими

На 23 август от 11 часа ще поднесат венец и цветя на Мемориала в градинката на НДК

Отчет на евродепутата г-жа Надежда Нейнски

20.12.2010

Надежда Нейнски е член на Комисията по бюджети и заместник-член на Комисията по външни работи в Европейския парламент /ЕП/. Постоянен ЕНП-докладчик по въпросите на Общата външна политика и политиката на сигурност (ОВППС) в Комисията по бюджети. Член на Делегацията в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия; Член на Делегацията за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО; Заместник-член на Подкомисията по сигурност и отбрана; Заместник-член на Делегацията за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб

 

 

300 млн. евро компенсации за затварянето на АЕЦ "Козлодуй".

Надежда Нейнски бе докладчик (в сянка) за ЕНП в Бюджетната Комисия по темата за защита на необходимостта от преразглеждане на бюджетната рамка на ЕС за 2007-2013 г. с цел осигуряване на допълнителни 300 млн. евро компенсации за АЕЦ "Козлодуй". В началото това изглеждаше почти невъзможна кауза, тъй като парите не бяха предвидени в бюджета на ЕС и срещнаха съпротива в почти всички политически групи на ЕП. Н. Нейнски предложи да се използва Инструмента за гъвкавост на ЕС, за да се осигурят средствата. Тя отстоява това в т. нар.„Помирителна Комисия", включваща представители на Бюджетната Комисия, Съвета и Комисията, която трябваше да постигне компромис по всички проблемни области за Бюджет 2010, включително и по казуса "АЕЦ Козлодуй". В резултат на усилията България получи сумата от първите 75 мл. евро в рамките на бюджет 2010 именно през Инструмента за гъвкавост.

Свобода за страните-членки да ограничават или разрешават отглеждането на ГМО

Мащабната анти-ГМО кампания на СДС бе пренесена в ЕП чрез въпрос на Надежда Нейнски към ЕК за мерките, които смята да предприеме, за да се създаде възможност в Директива 2001/18/ЕО всяка държава-членка, ако желае, да въвежда допълнителни ограничения за освобождаване на ГМО в околната среда на модифицирани разновидности на селскостопански култури с важно стопанско значение за съответната страна, както и за създаване на площи, свободни от ГМО, с цел осигуряване на биологично и конвенционално земеделие и защита на биоразнообразието. В отговора ЕК подчерта, че Директивата изрично предвижда да бъде направена оценка на всички отрицателни ефекти върху здравето и околната среда, които може да възникнат вследствие от освобождаването на ГМО в околната среда. Тази оценка включва потенциалното прехвърляне на генетичен материал от вируси върху други организми. В резултат на породилия се дебат в европейските институции през юли 2010 г. ЕК предложи да предаде на страните-членки свободата да разрешат, ограничат или забранят отглеждането на ГМО на части или на цялата си територия.

 

Предложение за нов европейски проект за ромска интеграция

 

След разразилия се скандал с експулсирането на българските роми от Франция Надежда Нейнски инициира работна група в Групата на ЕНП в ЕП за изработване на нов европейски проект за ромска интеграция чрез ангажирането на малкия и среден бизнес, а не само чрез предоставяне на средства за социални помощи за малцинствата или средства за единични проекти, ангажиращи малцинствата. Идеята е да има финансови грантове, насочени към микро, малки и средни компании в таргет страните с висок процент ромско население. Финансовите средства ще бъдат насочени към закупуване на оборудване, технологии, софтуер и всички други необходими средства за осъществяване на съответното производство/услуга, в което да бъдат ангажирани служители от ромското малцинство. Част от средствата също така да са насочени към първоначално квалификационно обучение на наетите ниско квалифицирани служители- роми, както и към дейности за повишаване на тяхната квалификация и трудови умения в избраната професия.

 

Равнопоставеност на новите страни-членки в представителството на Дипломатическата служба

Надежда Нейнски бе докладчик (в сянка) на ЕНП в Бюджетната Комисия за устройството и организацията на Европейската дипломатическа служба.  В продължение на месеци Надежда Нейснки работи по проектостановище за Статута на длъжностните лица в Дипломатическата служба, което бе прието с голямо мнозинство от Комисията по бюджет на ЕП. Европейската дипломатическа служба ще играе ключова роля във формирането на силна Обща външна политика и политика по сигурност на ЕС. Затова е изключително важно новите страни-членки на ЕС да са равнопоставени в географско отношение в представителството на Дипломатическата служба и това беше основна тема, застъпена в проектостановището на евродепутата. В него, Нейснки ограничава и статута на длъжностните лица само до необходимото за функционирането на Службата, без даване на привилегии, които биха натоварили излишно бюджета на Европейския съюз, особено в период на икономически изпитания за общността.

В битката си за защитата на географския баланс, Надежда Нейнски заедно с евродепутата от Полша Яцек Волски изпрати писмо до държавните институции в България и Полша, както и до председателите на парламентарните делегации на новите страни членки и депутатите в Правната комисия на Европейския парламент за опасността новоприетите държави да бъдат ощетени по географски признак в Европейската дипломатическа служба. В крайна сметка проектостановищата на Нейнски и Волски, гласувани соътветно в Бюджетната комисия и Комисията по външни работи с огромно мнознство и съдържащи аналогични искания за защита на географския баланс, не срещнаха подкрепата на Правната комисия, където беше гласуван окончателния текст. В Пленарна зала Надежда Нейнски продължи битката за адекватно представителство на новите страни-членки в Дипломатическата служба като призова Върховния представител по външната политика и политика на сигурност на ЕС Катрин Аштън стриктно да съблюдава географския принцип при назначаването на длъжностните лица в службата. Освен това отправи запитване към Аштън би ли се ангажирала с такъв подход при избора на длъжностните лица в Дипломатическата служба, който да даде принадена стойност на службата през региони, върху които държавите-членки имат доказана експертиза.

Оценка на минали и настоящи мисии на ЕС по линия на ОВППС

В качеството си и на постоянен докладчик на Комисията по бюджети по темите на Общата Външна Политика и Политиката на Сигурност на Съюза (ОВППС) представи Становище относно Годишния доклад за ОВППС за 2008 г. В него <Titre>изрази съжаление, че въпреки нарастващото значение на ОВППС за ролята на ЕС като фактор от световно значение, бюджетът на ОВППС за 2008 г. възлиза на 289 млн. евро. Това е по-малко от 4 % от парите, разпределени за дейности на ЕС като глобален играч. Н. Нейнски защити тезата, че е необходимо ЕС да вземе предвид поуките от приключилите мисии, включвайки всички аспекти (финанси, прогнозиране, административна организация и т.н.) за съставянето на консолидиран архив на мисиите в областта на ОВППС. В тази връзка през март 2010 г. Н. Нейнски призова Върховния представител на ЕС за външната политика и сигурността Катрин Аштън да инициира преглед и оценка на миналите и настоящи мисии по линия на ОВППС, както и гражданските мисии по линия на Общата политика за сигурност и отбрана.

Ускорено въвеждане на земеделските помощи в пълен размер за България след 2013 г.

След 2013 г. ще има нов баланс и по-бързо въвеждане на директни плащания в пълен размер. Но ускоряването на този процес ще зависи от бюджетните възможности на ЕС. Това заяви комисарят по земеделие и развитие на селските райони Дачиан Чолош в отговор на питане на Н. Нейнски дали ЕК възнамерява ускорено да повиши размера на субсидиите за България при договаряне на новата рамка за общата селскостопанска политика на ЕС за периода 2014 - 2020 г. Нейнски попита и за евентуална промяна в критериите при определяне на субсидиите. Тя обърна внимание на комисаря, че в момента България и Румъния, които последни се присъединиха към ЕС през 2007 г., получават едва 40 на сто от размера на селскостопанските субсидии, които се отпускат за старите страни-членки като Германия, Франция и др. Изравняването на субсидиите на 100 %, съгласно договора на двете страни за членство в ЕС, трябва да стане през 2016 г., което в условия на криза поставя двете държави в силно неравностойно положение и застрашава селското стопанство. Дачиан Чолош заяви, че на 17 ноември ще направи съобщение за предлаганите промени в цялостния инструментариум на ОСП.

Либерализиране на визовия режим на Западните Балкани

В първите месеци от работата на новия ЕП комисарят по въпросите на правосъдието, свободата и сигурността Жак Баро и Съветът изложиха мотивите си за частичното премахване на визовия режим на Западните Балкани - за Сърбия, Черна гора и Македония, както и запазването на визите за Босна и Херцеговина и Албания. Н. Нейнски направи първото си изказване в Пленарна зала в подкрепа на лиребализацията. Отбелязва, че като "бивш външен министър, по чието време бе отменен визовият режим за България, знам какъв голям емоционален ефект върху гражданите има отпадането на визите и преодоляване на униженията".

Напредък на Македония по пътя към еврочленството

 

През януари 2010 Комисията по Външни работи на ЕП изготви доклад относно Предложение за Резолюция на ЕП по доклада на ЕК за напредъка на бившата югославска република Македония. Н. Нейнски подкрепи предложение за включване на текст, с който се "призовава Македония да вземе необходимите мерки, за да се премахнат условията за подбуждащи омраза изказвания по отношение на съседни държави-членки на ЕС в средствата за масово осведомяване, както и сходни твърдения в учебници, и да се гарантират правата на лицата от български етнически произход". На среща с еврокомисаря по разширяването Щефан Фюле, Н. Нейнски изрази опасения, че съществува трайна и опасна тенденция към преследване на македонски граждани с българско самосъзнание, на която ЕС трябва да обърне сериозно внимание.

"Проектът АЕЦ Белене и европейската енергийна сигурност: българските дилеми"

Н. Нейнски организира през април 2010 г. мащабна международна конференция в София на тема "Проектът АЕЦ Белене и европейската енергийна сигурност: българските дилеми" с участието на евродепутати, политици, посланиците на ключови европейски държави, САЩ, представители на Русия, експерти, анализатори, журналисти. На конференцията за първи път се чу ясната позиция на българското правителство, изразена от зам министър Мая Христова: „В момента не търсим руско финансиране, а европейско съучастие в проекта АЕЦ "Белене".Бившият преговарящ по предприсъединителния процес на България към ЕС и настоящ евродепутат Джефри ван Орден добави, че „Към проекта има доста сериозен скептицизъм в момента. Важно е бъде гарантирана енергийна сигурност, диверсификация на доставките, обществена прозрачност и защита на икономическите интереси." Авторитетният експерт по атомна енергетика от Института за изследване на риска към Виенския университет Георги Касчиев, беше категоричен, че „България няма нужда от този проект поне до 2025 - 2030- година."

„Европа.bg" или „Дясното в България: 20 години по-късно".

Надежда Нейнски и СДС организираха младежки конкурс на тема: „Европа.bg" или „Дясното в България: 20 години по-късно". Получиха се 153 есета, 22 - ма от авторите бяха наградени с посещение в Европейския парламент в Брюксел, а през септемри ще издаден и сборник с 92 от творбите. Надежда Нейнски и Мартин Димитров представиха сборника в Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", а целият тираж на книгата беше дарен на участниците в конкурса, на Националната библиотека, на цялата библиотечна мрежа в страната, на библиотеките към висшите училища и на културно - информационните центрове.

Пълният отчет на: www.nadejdaneynsky.bg


Още по темата

thumb 07.08.2019

Златко Живков, кмет на Монт...

В ранните години научих, че най-важното е да си местен, честен и из...

thumb 07.08.2019

СДС издига кандидатите си ...

Резултатите от анкетата ще бъдат обобщени на следващото събрание на...

thumb 06.08.2019

Коалиция „Обединени за наша...

От коалицията представиха най-мащабните проекти в община Карлово

thumb 31.07.2019

Д-р Антон Койчев: Полезна з...

В политиката никога не можеш да имаш успех и да спечелиш доверие, а...

thumb 31.07.2019

СДС-Бургас: Застваме зад Же...

В момента във всички регионални структури на партията текат номинац...

thumb 31.05.2019

Александър Йорданов получи ...

Честито на СДС и на г-н Йорданов!

thumb 27.05.2019

Илия Лазаров: БСП очевидно ...

В СДС сме изключително доволни от постигната активност на нашите чл...

27.05.2019

Илия Лазаров: БСП очевидно ...

thumb 26.05.2019

Румен Христов гласува за об...

Европа трябва да се развива икономически, а в основата на това разв...

thumb 24.05.2019

Не бива да се изкушаваме от...

С номер 12 спираме министри на Жан Виденов, довели България до нац...