Речи, Изказвания

Кирчо Димитров: Макрорамката на Проектобюджет 2012 г. по нищо не изменя на традицията от предходните години

16.11.2011

Изказване на депутата от СДС Кирчо Димитров относно Бюджет 2012 в Народното събрание

Insert thumb

КИРЧО ДИМИТРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители! Аз ще започна оттам, че макрорамката на Проектобюджет 2012 г. по нищо не изменя на традицията от предходните години. Тоест и в тази макрорамка е заложено по-светло бъдеще, което световните анализатори дават. Аз искам да кажа, че не трябва да се забравя, че днес ние се намираме в една среда на задълбочаваща се световна криза, на задълбочаваща се криза по отношение дълговете на отделните европейски държави и това неминуемо ще даде отражение върху макрорамката, която е заложена от нашите министри. Да, наистина днес бюджетът има нужда от стабилност, да, наистина имаме нужда от нисък бюджетен дефицит, имаме нужда и от ненарастване на външния дълг. Това са наистина задължителни, но недостатъчни условия, които биха премахнали пречките пред растежа на нашата икономика. Това, което липсва в нашия проектобюджет, са именно реформаторските действия – липсват политиките, които биха отворили широко вратата, за да влезе икономиката. За да се получи този ръст, който е заложен – 2,9%, аз считам, че е необходимо да се извършват наистина необходимите и единствено възможните реформи, които, пак повтарям, за съжаление, липсват в този Проектобюджет 2012 г.

Вместо да се заложат реформи, Министерството на финансите залага един прекалено оптимистичен ръст на приходите и то най-вече от тези европейски програми. Знаете, че са заложени над 3,8 милиарда приходи от европейските програми. За съжаление, с капацитета, с който разполага нашата администрация, според мен, това трудно би се постигнало. Затова ние, от Синята коалиция, нееднократно сме повтаряли, че през тези две години трябваше да се започне наистина тази тежка, тази нетрадиционна реформа в нашата администрация. Тоест с по-малко хора да се върши много повече работа и наистина тези хора да бяха добре подготвени. За съжаление, както и в Сектор „Сигурност” отново се разчита на голямата численост на администрацията, но, за съжаление, това няма да доведе до тази усвояемост. Между другото, залагат се само 850 милиона приходи, забележете, основно от ДДС, но това ДДС най-вече е от внос. Тоест, подценява се този национален принос, тоест бизнесът отново ще изпадне в една тежка ситуация и, според мен, това ще бъде най-вече малкият и среден бизнес, за който не се предприемат никакви действия.

По отношение на това, че не се извършва никаква реформа в администрацията, говори и факта, че се залагат близо 2% от брутния вътрешен продукт приходи от такси и то държавни и общински. Няма как да се увеличават приходите от държавни и общински такси, а да искаме преструктуриране на администрацията. Тоест не може администрацията да работи по-ефективно, когато част от нея се издържа от приходите от такси.

Нещо друго, което искам да кажа и което говори за големия оптимизъм от страна на Министерството на финансите, това са преките чуждестранни инвестиции. Както знаете, там е заложен доста оптимистичен ръст на преките чуждестранни инвестиции – от порядъка на 2,5% спрямо 2,1% за 2011 г. Това, което искам да кажа, е, че към момента, за 2011 г. преките чуждестранни инвестиции възлизат от порядъка на 1%. Тоест ние няма да можем да достигнем заложените преки чуждестранни инвестиции от порядъка на 2,1%, камо ли да постигнем 2,8% за 2012 г. Така че ние считаме, че приходната част на Проектобюджет 2012 г. е доста оптимистичен. Имайки предвид средата, в която се намираме, считаме, че трудно би се изпълнила, ако наистина не се започнат тези реформи, за които говорим.

Аз също така недоумявам защо правителството се отказва от приходи, не обръщайки внимание на имотите, с които разполага – говорим за тези терени, говорим за тези почивни станции, говорим за горите. Там наистина има една голяма възможност за допълнителни приходи.

 


Tags: Кирчо Дичмитров, Бюджет 2012

Още по темата

thumb 09.12.2011

Мартин Димитров: Времето за...

Изказване на съпредседателя на Синята коалиция Мартин Димитров по в...

thumb 09.12.2011

Д-р Ваньо Шарков прекъсна г...

Синята коалиция изрази среднощно недоволство срещу случващото се в ...

thumb 16.11.2011

Цветан Костов:Бюджет 2012 п...

Изказване на народния представител от СДС Цветан Костов

thumb 16.11.2011

Мартин Димитров : Проблемът...

Изказване на Мартин Димитров , председател на СДС и съпредседател н...

thumb 16.11.2011

Д-р Ваньо Шарков : Бюджетът...

С бюджет 2012 г. ГЕРБ излезе от реформаторските идеи и демонстрира ...

thumb 09.11.2011

С този бюджет правителствот...

Три пъти „не” – за държавния бюджет за 2012 г., бюджета на НОИ и бю...