thumb

Решение на НИС на СДС

НИС на СДС свиква Национален съвет на 23.11.2019 г., събота, в гр. Монтана

thumb

Д-р Антон Койчев: Деструктивна опозиция в СОС и липса на комуникация крият рискове от преповтаряне на стари грешки

Някои от кризисните ситуации можеха да се предотвратят просто с по-добра комуникация и артикулация пред самите гражда...

thumb

СДС към БЛС: Не бъркайте в касичките на децата!

Вероятно за БЛС левчето е нищожна сума, но за родителите, особено след първата година от майчинството, всеки разход е...

thumb

Румен Христов: Отново предлагаме намаляване на данък дивидент

СДС иска втората година от майчинството да бъде в размер на 90% от сумата, на която са се осигурявали майките, преди ...

СДС се обяви твърдо против далаверата за сметосъбирането в Ловеч

08.01.2012

На последното заседание на Общински съвет Ловеч за 2011 година, проведено на 28.12.2011 г., съветниците разгледаха предложението на кмета Казанджиев за план-сметка за 2012 година. Проекта на градоначалника не получи нужната подкрепа. От присъстващи 30 съветника гласуваха 29, като от тях 13 гласуваха  „За“, 13 „Въздържал се“ и 3 против. По закон, когато план-сметката не се приеме до края на годината, остава в сила план-сметката и ТБО от 2011 година, която беше в размер на 2 138 970.

В началото на обсъждането по план-сметката за ТБО за 2012, вносителят на предложението Минчо Казанджиев представи основните пунктове пред съветниците. С проекта за предложението за план-сметка за 2012 година може да се запознаете ТУК

Общата сума на предложената от кмета Казанджиев план-сметка е в размер на 2 656 723 лева.

Минчо Казанджиев, на база постъпили писма от 4 ловешки училища, внесе предложение за намаляване на ТБО с 75% за ловешките училища.

Разискванията по точката започнаха с изказване на Георги Митев от СДС, който категорично заяви, че няма да подкрепи предложената план сметка, тъй като разходите по договорите касаещи план-сметката са „огромни, ужасяващи и са изцяло в ущърб на населението на община Ловеч“.  Според съветника, всичко това е заложено още с подписването на договора за сметосъбиране през 1999 година от Пламен Еврев. 

„Аз, ако съм на мястото на концесионера, няма да искам никога този договор да бъде прекратяван“, заяви още Митев. Според него този договор ощетява жителите на община Ловеч. В подкрепа на тезата си, Георги Митев даде няколко „фрапиращи“ примера.

Договора подписан през 1999 година е на стойност близо 688 000 лв, една огромна цена за времето си, каза Георги Митев.  Той акцентира в подробният си анализ и върху различни точки от договора, които защитават единствено интересите на фирмата концесионер и са в ущърб на гражданите.  Според синият съветник шокиращо е, че в договора е заложено, че той се актуализира при промяна на средната работна заплата в страната. „От къде на къде, община Ловеч трябва да плаща по-големи суми при увеличение на средната работна заплата в България?“, попита още синият съветник.  Д-р Митев съобщи, че по договор концесионера на всеки 3 месеца може да актуализира цената си на база свои калкулации, а община Ловеч е длъжна само да плаща. Всичко това съветникът от СДС определи като „ужасяващо“ и попита когато Пламен Еврев е подписал договора Общински съвет тогава какво е гледал?

От подписаните от кметовете анекси по този договор, само един е станал със санкцията на Общински съвет, съобщи Георги Митев и това е анекса, свързан със смяната на името на фирмата концесионер след промяна в собствеността й.

Само с последните няколко анекса към договора с А.С.А, които са подписани от кмета без санкция на местния парламент, цената по договора е скочила през 2007 с близо 200 000 лева, а със следващ анекс, отново без решение на ОбС с още близо 50 0000 лева., съобщи Митев. Той попита и как от 8000 лв. другият договор с А.С.А. е станал над 12 000 лв.

Д-р Митев засегна и друга щекотлива тема свързана с два други договора на Община Ловеч. Единият е за поддръжката и почистването на града от общинска фирма ЕКО, а другият свързан пак с ЕКО, но във връзка с управлението на новото депо.  „В двата договора се явява лицето Антоанела Дончева, която и двата договора участва като Изпълнителен директор. Как се разделя работното й време между двете длъжности? Чии интереси защитава и в двата договора? Има ли конфликт на интереси?“, попита в заключение д-р Митев.

С изказване в обсъждането се включи и Светослав Иванов. Той заяви, че почти изцяло подкрепя казаното от д-р Митев. Иванов каза, че е правилна констатацията на Георги Митев, че още при сключването си, договорът „не е бил съвсем в полза на общината“. Цените са били прекалено високи за качеството на предлаганата услуга. В договора са заложени клаузи, които са неизгодни за общината, имайки предвид мотивите за анексирането, каза Светослав Иванов. Той обаче допълни, че все пак на заседанието са се събрали да обсъждат план-сметката за 2012 година и макар това да е функция от договора подписан от друг кмет (Пламен Еврев – бел. р.) и друг общински съвет, не виждам връзката, заяви Иванов. Той уточни, че при сключването на договора е бил съветник, но не е подкрепил договора.

„Аз мога да продължа в същата посока и да кажа колко лошо е всичко това, как отиват на вятъра едни пари на гражданите, но какво от това? Какво можем да направим? Имаме една даденост, която слава богу, скоро изтича.“, каза Иванов и допълни, че не е видял нито едно разумно предложение. Има варианти -  може да не се гласува сметката, може да се развали договора, но какво ни очаква – града да потъне в боклук и ще се плащат неустоики, заключи Светослав Иванов.  Той предложи съветниците да се съсредоточат в обсъждането на тази реална, съобразно условията план-сметка и заяви, че ще я подкрепи.

Милко Недялков от БСП заяви в началото на изказването си, че може да развие тезите на д-р Митев с много по-пиперлив език. Може да се попита и какво правят други хора по веригата с боклука. Бившият председател каза, че все пак съветниците са се събрали да работят позитивно и да предлагат решения на базата на ситуацията, а не де се чоплят и увъртат. Договорите са отдавна известни, каза Недялков и с тях са запознати няколко състава на Общинските съвети и са стигнали до една и съща констатация констатацията, която най-после е открил и д-р Митев.

Аз предлагам директно и позитивно, каза Милко Недялков, да не се увеличава заплащането на концесионера по сметосъбирането в града и да не се заплаща исканото от него увеличение. Мотивите за това са, че докато в селата на база поисканите и сложени повече контейнери, работата се е увеличила, там да остане поисканото увеличението,  но да бъде намалена сумата за града с 35 000 лева.Според Недялков, по този начин се защитават интересите на гражданите на общината, като всички мотиви, които е засегнал д-р Митев се привеждат в действие. Така не се заплаща и повишаването на концесионият договор и той остава на старото ниво. Недялков изтъкна опасността от санкции по „този неизгоден договор“, ако се иска намаляване на неговата цена.

Недялков обясни, че констатацията за анексите за повишаване на цената по концесионният договор не е вярна. Анексирането е ставало винаги след приемането на решение от Общински съвет за план-сметката на общината. „Ето, сега ни е шанса да не повишаваме повече заплащането на фирмата по сметосъбирането в града.“, заключи Недялков.

Д-р Митев контрира, като заяви, че приемането на план-сметката не индулугенция за кмета. Няма решения за анекси към този договор и това е закононарушение, каза още съветника от СДС и допълни, че тук Общински съвет не си е свършил работата.

Иво Райнов от СДС обърна внимание, че в приложение 1-2, най-долу със ситни букви е написано, че цената на услугата е съгласно сключените договори между Община Ловеч и А.С.А Шеле ЕООД относно сметосъбирането и сметоизвозването за гр. Ловеч и 34-те населени места. Последният анекс, на който трябва да се позоваваме очевидно, е за 937 000 лева, а в таблицата пише 972 377 лв., каза Райнов. Той поясни, че „Г-н Недялков находчиво се е сетил, освен разбира се грижите за хората, че ако сега се приеме искана сума, пак ще се наруши закона и кмета ще сключи нов анекс, защото е на база решение на Общински съвет за приетата план сметка.“.  Обзалагам се, че предните два пъти, когато са сключени подобни анекси, Общински съвет е гласувал по същият начин, категоричен беше Райнов. Пак е пишело с дребни буквички, че цената е по договор с А.С.А.  и Общински съвет умишлено или неумишлено е бил подвеждан.

Чувам от всички страни, не съм чул само от кмета, че този договор е неизгоден, каза Иво Райнов. Това нещо се е казвало и в предните години. Защо няма никаква конкретна стъпка  от страна на Общински съвет и Община Ловеч към опит за промяна на този договор, попита съветника от СДС. Концесионера може да ни отреже на база перфектно сключеният за него договор, допълни Райнов, но ще сме направили усилия да защитим интересите на гражданите, а аз такова нещо досега не съм видял.

Иво Райнов направи конкретно предложение, което да бъде включено като точка в решението, а именно, Общински съвет да възложи на кмета на община Ловеч да започне преговори с концесионера за промяна на договора, като възнаграждението на фирмата бъде преизчислено на база реално събрани и извозени отпадъци. Така, несправедливостта да плащаме на някой, който да се разхожда като „такси“ и неясно какво извозва ще отпадне и гражданите ще плащат по-справедлива цена.

Валя Янкова от БСП направи също конкретно предложение. Парите от исканото повишение на цената за сметосъбиране в града (близо 34 000лв), да се прехвърлят към договора с ЕКО, като с тях бъде закупена съвременна машина – (специализирана) прахосмукачка, с която да се чистят улиците като така ще се намали и запрашеността на въздуха. Предложението е на база проведеното обществено обсъждане и обсъжданията в комисиите.

Ирина Митева предложи относно приложение 1-4 в частта „Миене на уличната мрежа“ , в предложението за решение да бъде разписан начина и реда, по който ще се разходват упоменатите 38 160 лв.

Минчо Казанджиев изказа съжаление, че по време на обсъждането на материала в комисиите, явно не са чути неговите факти и аргументи, които е изложил във връзка с предложението за план-сметката от част от общинските съветници.  Кмета отговори първо на Иво Райнов, като заяви, че не е вярно, че никъде не е казвал, че договорът с концесионера е неизгоден. Напротив, според кмета, във всяка една комисиите, той е заявявал, че нито кмета, нито този общински съвет може да бъде обвиняван, че този договор е сключен по такъв начин преди време. „Фактът, че е неизгоден е ясен за всички нас“, зави категорично Казанджиев. Според него има и предприети действия и те се изразяват, че години наред, въпреки изискванията на договора за тримесечна промяна, общината е водила ежегодно преговори с фирмата на база на подаваните до 30 ноември от нея писма. Няколко години план-сметката не е променяна, каза Казанджиев. В последните години, на база подаваните от НСИ данни, общината е договаряла по-ниски цени. Последното искане на концесионера е за близо 98 000 лева, като след преговори, сумата е намалена до 34 000 лева, поясни кмета.

Казанджиев обясни за разликата между първоначалната цена от близо 688 хил. лв и сегашната от 937 хил.  Той попита дали някой си е задавал въпроса каква е била минималната РЗ през 1999 и каква е сега. Тогава тези неща са били хванати и затова са влезли в договора. В цената на услугата влизат заплати, горива и т.н. Тогава МРЗ е била 97 лева, сега е 270 лв. Индексът на инфлацията също се е променил много. Казанджиев обясни, че не смята, че договора е добър, но има дадености, има договорености и юристите знаят как се променя един договор.

Относно анексите, Казанджиев подкрепи тезата на Милко Недялков, че всяка година план-сметката се приема по позиции и се приема за разход през годината. Кмета обясни, че не е необходими дори да бъде сключван анекс, след като в договора с концесионера е зададено как се променят цените. „Аз изпълнявам решение на ОбС - цената е фиксирана с решението на ОбС“, заяви Казанджиев.

Относно предложението на Ирина Митева, кмета обясни, че има заповед, като уточни, че освен миене се включва и поливане на зелените площи.  Казанджиев обясни подробно и за сметосъбирането в селата и защо са необходими толкова съдове.

Иво Райнов попита Казанджиев, ще се съгласи ли кмета, че в неговото предложение, в частта му относно сметосъбиране, посочената сума от 972 377 лв, не отговаря на сумата от договора с фирмата концесионер - 937 000 лв.

Напълно се съгласявам, каза Казанджиев и попита Райнов, може ли авансово да пише шестица на свои ученик. Анекса е сключен за 2011 година, обясни градоначалника, и там е тази сума (- 937 000 лв – бел. р.). Ако Общински съвет се съгласи да приеме сумата от 972 377 лв, анекса ще бъде за 972 377 лв., обясни кмета. В момента обсъждаме бъдещи събития.

Георги Митев попита кмета на община Ловеч за това, нормално ли е за цялата техника предоставена от община Ловеч на оператора на депото за милиони левове, да бъде плащан наем от само 3000 лв. месечно без ДДС. Съветника предположи, че и застраховането е са сметка на общината.

Минчо Казанджиев отговори, че тази сума е на база на разчетена амортизационна норма. Машините са на обща стойност 2 млн. лева. При всички случай фирмата плаща на общината, но ако сумата бъде по-голяма, тя ще бъде за сметка на всички нас, обясни Казанджиев. Амортизациите влизат в калкулациите за услугата, а застраховката е за сметка на оператора на депото.

Председателят на ОбС Корнелия Маринова предостави воденето на заседанието на единият от своите заместници, за да зададе своите въпроси като съветник  към кмета на община Ловеч. Маринова попита Казанджиев сигурен ли е, че фирма А.С.А. има всички необходими документи съгласно чл.12 от ЗУО. Вторият въпрос на съветничката беше относно основание за сключването на договора за концесия. Чл.73 ал.1 е отпаднал отдавна, почти веднага след подписването на концесията. Защо не се инициира предоговаряне при спазване на изискванията на закона, попита Маринова.

Казанджиев отговори, че А.С.А извършва услугата в редица български общини и като такава, счита, че има такива документи. Ако е необходимо, ще бъдат изискани.

Относно договора, кмета заяви, че договорите функционират при условията, при които са подписани. Когато има промяна на условията, те не са основание за отмяна на договора, обясни Казанджиев и попита съветника юрист Тихол Тихолов от ГЕРБ, дали е прав. Адвоката отговори „не съвсем“. Договора като цяло остава валиден, но със съответната промяна на текста, ако противоречи на закона, обясни Тихолов.

С това, разискванията бяха прекратени.

Съветниците започнаха първо с гласуване на направените предложение. Първото гласуване беше предложението на Ирина Митева в предложението за решение 1-4 да се допишат реда и начина за израсходване на средствата в колона 4.

С 24 гласа „За“, 5 „Въздържал се“, без  Против“ предложението се прие. Гласували 29 съветника.

Второто гласувано предложение беше това на Иво Райнов да влезе като отделна точка 4-та в решението, а именно, кмета на община Ловеч да започне преговори за промяна на концесионния договор, като възнаграждението на концесионера да се преизчисли на база реално събрани и извозени отпадъци.

С 18 гласа „За“, 9 „Въздържал се“, 3 „Против“ предложението се прие. Гласували 30 съветника.

Третото гласуване, беше за направените предложения  от кмета Казанджиев, под нова точка 2 на решението да влезе, направеното предложение за намаляване със 75% ТБО за 2012 на имоти публична общинска собственост – детски ясли, детски градини, училища, социални домове и социални услуги, и под точка 3 да се промени чл.18а от наредбата за определяне и администририрането на местните такси и цени на услуги, като текста се чете 75%, вместо досегашните 50%.

Милко Недялков направи предложение при конструирането на точките в решението те да следват логиката, като предложението на Иво Райнов стане точка 2, а предложенията на кмета 3 и 4. Корнелия Маринова отговори, че при гласуването анблок на решението, то ще бъде зачетено цялото с тази поправка.

С 28 гласа „За“, 1 „Въздържал се“, без „Против“ предложението се прие. Гласували 29 съветника.

Съветниците гласуваха всяко от приложенията по първа точка от предложението за решение.

По приложение 1-1 – съдове за отпадъци в размер на 25 000 лева -

С 27 гласа „За“, 3 „Въздържал се“, без „Против“ предложението се прие. Гласували 30 съветника.

По точка 1.2 – събиране на отпадъци и транспортиране до Регионалното депо, кмета Казанджиев оттегли предложението на администрацията и за гласуване остана предложената сума от 1 113 941 лева

С 22 гласа „За“, 5 „Въздържал се“, 3 „Против“ предложението се прие. Гласували 30 съветника.

По точка 1.3 Проучване и проектиране на депата в размер на 689 906 лева

С 28 гласа „За“, 1 „Въздържал се“, 1 „Против“ предложението се прие. Гласували 30 съветника.

По точка 1.4 имаше 2 предложения – на Ирина Митева за дописване на начина и реда за разходване на средствата (виж по-горе) и на Валя Янкова за увеличаване на сумата с 34 992 лева по точката за закупуване на техника за фирма ЕКО.

Нито едно от предложенията за сума по т.1.4 не събра необходимите гласове и беше направено процедурно предложение за прегласуване.

При повторното гласуване за предложението сумата по т.1.4 да бъде 827 676 лв, като сумата включва предложението на Валя Янкова, съветниците гласуваха с 13 гласа „За“, 3 „Въздържал се“, 13 „Против“ - предложението отново не се прие. Гласували 29 съветника.

Беше прегласувано и първото предложение за 792 684 лв. -  с 18 гласа „За“, 5 „Въздържал се“, 6 „Против“ - предложението отново  се прие. Гласували 29 съветника.

Милко Недялков припомни, че предложението вече е гласувано, но се радва, че отново е било подкрепено.

Светослав Иванов използва правото си на обяснение за отрицателен вот и обясни, че е гласувал Против не защото е против, а защото след някои популистични изказвания, някои съветници не са разбрали, че за да ни е чисто, трябва да се плаща.

Окончателното решение е поименно, обясни Корнелия Маринова и резултатите от него ще бъдат публикувани заедно със самото решение. Тя подложи на гласуване цялото предложение за решение, като общата план-сметка за 2012 година е на стойност 2 621 731 лева съгласно приложение 1, като бъдат включени под точки 2 и 3 предложенията на кмета на община Ловеч и под номер 4, предложението на Иво Райнов. При гласуването на цялото решение, от  гласували 29 съветници, с 13 гласа „За“, 13 „Въздържал се“, 3 „Против“ предложението за решение НЕ беше прието.

Иво Райнов поиска думата за обяснение на отрицателен вот, като беше прекъснат от Милко Недялков, който каза, че е имало още едно предложение, точка 2 от решението да бъде предложението на Иво Райнов, а точки 3 и 4 да бъдат предложените от кмета Казанджиев. Понеже е било предложено като процедурно от Недялков, Маринова е казала, че ще бъде прочетено накрая, каза съветникът от БСП.

Разбирам, че цялата тази работа обърква сценария, каза Недялков.

Нищо подобно, ще дам думата за обяснение на отрицателен вот .., каза Маринова

При неприето решение не се дава думата за отрицателен вот, заяви Недялков. Няма прието решение. Правилникът, който го приехме – това повелява. Щом няма прието решение, няма отрицателен вот.

Милко Недялков поиска гласуване на неговото процедурно предложение за размяна на точки 2, 3 и 4 от проекта за решение.  Маринова прочете текстовете по точки 2, 3 и 4, които се предлага да бъдат разместени. Недялков направи предложение за редакционна корекция на предложението за промяна на точка 4, касаеща промяна в наредбата, както следва: „ Променя Наредбата за местните данъци и такси както следва: Променя чл.18а в чл.18а заменя числото със 75.“.

С 24 гласа „За“, 0 „Въздържал се“, 4 „Против“ предложението за размяна на точките беше прието.

Иво Райнов се възползва от правото си на отрицателен вот, като заяви, че е гласувал против цялото решение, защото не може с решение да се потвърждават предишни нарушения на закона. Не може населението на общината да е намаляло с 12 000 души от 99-та година, а ние да плащаме с 250 000 лв повече за ТБО. Не може, както казва Минчо Казанджиев да се свиват всички разходи за периода 2007-2011 г за здравеопазване, образование, култура, а да се увеличава сметката ни за отпадъци. Всичко това е грижа за гражданите и ако някой го припознава като популизъм  е въпрос на ценности.

 

Павлин Иванов (www.lovechtoday.eu)

 

http://www.lovechtoday.eu/news.php?readmore=8209javascript:mctmp(0);


Още по темата

thumb 14.11.2019

Решение на НИС на СДС

НИС на СДС свиква Национален съвет на 23.11.2019 г., събота, в гр....

thumb 14.11.2019

Д-р Антон Койчев: Деструкти...

Някои от кризисните ситуации можеха да се предотвратят просто с по-...

thumb 14.11.2019

СДС към БЛС: Не бъркайте в ...

Вероятно за БЛС левчето е нищожна сума, но за родителите, особено с...

thumb 12.11.2019

Румен Христов: Отново предл...

СДС иска втората година от майчинството да бъде в размер на 90% от ...

thumb 12.11.2019

Антон Койчев: Не може да си...

Изказване на зам.-председателя на групата на ГЕРБ и СДС на тържеств...

thumb 10.11.2019

Участие на Емил Кабаиванов ...

11 ноември, 8 часа

thumb 10.11.2019

Румен Христов: Разочарован ...

Участието на председателя на СДС в БТВ

thumb 10.11.2019

Румен Христов пред ТОПНОВИН...

На 10 ноември се случи един преврат. Част от комунистическата върху...

thumb 08.11.2019

Участие на Румен Христов в БТВ

9 ноември, събота, 9 часа

thumb 08.11.2019

Румен Христов: Аз също спир...

Когато нямаш алтернатива, не бива да подкрепяш БСП