МАРИАНА ДАРАКЧИЕВА: Бюджет 2012 - шампанско или чаша студена вода?

15.02.2012

В-к „100 Вести”

Габрово, 15 февруари 2012 г.

 

Местният бюджет е средство за контролиране и професионално управление на обществените финансови ресурси. Проектът за бюджет на Община Габрово за 2012 година е разработен в съответствие със състоянието на Общината и съгласно обявените от правителството политики. В тази връзка може да се каже, че през 2012 година бюджетът няма да послужи като инструмент за преодоляване на трудностите и да отговори на очакванията за целесъобразност, ефективност и публичност. Да не се окаже, че вместо шампанско, ще пием чаша студена вода, както удобно се вмества в случая образността на добре известната ни фразеология.

Докладът към проектобюджета за 2012 година използва като база за сравнение предимно началния бюджет на Общината за 2011 година, а не коригирания или изпълнения бюджет за 2011 година, което от една страна затруднява анализирането, а от друга, дава  неточна представа на пръв поглед относно реалистичността на планирането на приходната, а и на разходната част на бюджета. По специално планираните общински приходи за 2012 година по същество предвиждат запазване на състоянието на местната   икономика на равнището от предходната година и не компенсират прогнозната, а и реалната инфлация. Предвижданият ръст на постъпления от местни данъци и неданъчни приходи е значителен и приведените аргументи не отговарят на тенденциите на реалността. Разходната част не предвижда и не осигурява реализирането на активни местни политики за достоен стандарт на живот и привлекателна бизнес среда. Предвижданият размер на задлъжнялостта на Общината съответства на нуждите от съфинансиране на различните проекти, които в една или друга степен биха спомогнали за оживяване на икономическата активност на Общината.

По-сериозни опасения поражда фактът, че планирането на разходите не отчита промените в цените на горивата и енергоизточниците, както и потенциалните негативни последствия на финансовата криза в еврозоната и на международните финансови пазари. Исторически рекорд постави цената на най-масовия бензин А-95, а данните сочат, че за една година цената на дизела е скочила с 30 процента. Чрез нашия представител от „Синята коалиция” в Общинския съвет г-н Добромир Валачев бихме желали да получим по-конкретни разяснения как Общината планира да постигне предоставянето на услуги за населението на ниво поне като през 2011 година при значително нарастване на разходите за енергия и лихви по кредити и какви резерви е предвидила за целта. Интерес представлява въпросът доколко планираните приходи от продажба на общинско имущество са реалистични, предвид стагнацията на пазара и липсата на инвеститорски интерес, или са по-скоро заложени за постигането на баланса в проекта за бюджет за 2012 година.


Още по темата

thumb 17.11.2019

Участие на Румен Христов в БНР

18 ноември, 12.30 часа

thumb 15.11.2019

СДС не приема за справедли...

Според нас, това е на първо място унизително към огромния брой бълг...

thumb 14.11.2019

Решение на НИС на СДС

НИС на СДС свиква Национален съвет на 23.11.2019 г., събота, в гр....

thumb 14.11.2019

Д-р Антон Койчев: Деструкти...

Някои от кризисните ситуации можеха да се предотвратят просто с по-...

thumb 14.11.2019

СДС към БЛС: Не бъркайте в ...

Вероятно за БЛС левчето е нищожна сума, но за родителите, особено с...

thumb 12.11.2019

Румен Христов: Отново предл...

СДС иска втората година от майчинството да бъде в размер на 90% от ...

thumb 12.11.2019

Антон Койчев: Не може да си...

Изказване на зам.-председателя на групата на ГЕРБ и СДС на тържеств...

thumb 10.11.2019

Участие на Емил Кабаиванов ...

11 ноември, 8 часа

thumb 10.11.2019

Румен Христов: Разочарован ...

Участието на председателя на СДС в БТВ

thumb 10.11.2019

Румен Христов пред ТОПНОВИН...

На 10 ноември се случи един преврат. Част от комунистическата върху...