Пресконференции

Синята коалиция предлага пакет от мерки за промяна на лекарствената политика и сваляне на цените

23.03.2012

Insert thumb

СИНЯТА КОАЛИЦИЯ

ПРЕДЛАГА ПАКЕТ ОТ МЕРКИ ЗА ПРОМЯНА НА ЛЕКАРСТВЕНАТА ПОЛИТИКА И СВАЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ

 

 1. 1.       Преустановяване възможностите за вертикална интеграция между производител на лекарства, търговец на едро (дистрибутор) и аптека, чрез:
 • издаване на разрешителни само след представени доказателства за липса на собственост върху аптеките на свързани лица;
 • въвеждане на забрана свързани лица да са собственици на фирми по вертикалата производител – дистрибутор -  аптека;
 • драстични финансови санкции върху вертикално интегрирани структури в производството и търговията с лекарства.
 1. 2.       Премахване на излишните комисии отговорни за лекарствената политика, които създават корупционна среда; намесват се безотговорно в процесите по ценообразуването и реимбурсирането на лекарства и размиват отговорностите на МЗ и НЗОК;

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

 1. 3.       Министерството на здравеопазването с Изпълнителната агенция по лекарствата ИАЛ да поемат всички функциите по лекарствените регулации включително:
 • регламентиране на  съотношение между генерични и оригинални лекарства в пропорцията 3:1 в полза на генеричните, както е в страните от ЕС.
 • прозрачност и контрол върху ценообразуването на всички лекарства, вкл. тези на българските производители;
 • коригиране на допустимите надценки за търговия на едро и на дребно;
 • разработване и осъществяване на политики по предписването и отпускането на лекарства;
 1. 4.       Министерството на здравеопазването да възстанови ангажимента си за гарантиране достъпа на пациентите до лекарствата за социално значими заболявания;
 2. 5.       Министерството на здравеопазването да ограничи възможните корупционни практики на директорите на болниците и доставчиците при договарянето на лекарства като:
 • издаде методология за отчетност на лечебните заведения за болнична помощ, която регламентира по съдържание и срокове осъществените и планирани лекарствени доставки;
 • публикува на сайта си номенклатурата на доставяните лекарства във всяка болница с посочен доставчик, единична цена на доставеното лекарство, общо количество на доставките по търговско наименование на всяко едно закупено лекарство, както и обща стойност на покупката.

 

НЗОК

 

 1. 6.       НЗОК да поеме изцяло отговорността за решенията в реимбурсната политика като разходите за лекарства да не надхвърлят 20% от всички здравно осигурителни плащания и
 • да се разшири референтния списък на държавите за образуване цената на лекарствата със съседни страни вкл. нечленове на ЕС и определя тази цена при напълно сравнима структура;
 • да въведе задължителни отстъпки в зависимост от обема на получаваните от доставчиците публични средства от бюджета на НЗОК;
 • договарянето да започва надолу от цени с наполовина намалени надценки за търговия на едро и търговията на дребно;
 • критерий за предпочитание на касата да бъде най-ниска цена спрямо еквивалентен терапевтичен ефект.
 1. 7.       НЗОК да контролира и отчита употребата на частично или напълно реибмурсираните лекарства като публикува ежемесечно на интернет-страницата си отчетите на аптеките, с които работи. Отчетите да съдържат детайлна информация за отпуснатите лекарства – по вид, количество, цена, ниво на реимбурсиране, име на лекаря издал рецептата и здравноосигурителният номер на осигурения, на който е изписана рецептата и на когото са отпуснати лекарствата.

 

СМЕТНА ПАЛАТА

 

 1. 8.       Сметната палата да извърши цялостен одит на централните доставки на лекарства, извършени от Министерството на здравеопазването от 2005 до 2011 г., вкл. както и на прехвърлените върху 83 болници задължения за доставка на лекарства за социално значими заболявания. След което да информира за допуснатите нарушения Парламентарната комисия по здравеопазване на Народното събрание и останалите компетентни държавни органи. В случай на установени данни за престъпления да информира Върховна касационна прокуратура за търсене на отговорност от допусналите ги лица.

Tags: Синя коалиция, Ваньо Шарков, Мартин Димитров

Още по темата

thumb 09.10.2012 - Велико Търново

Депутат от СДС иска държава...

Парламентарната група на сините ще поиска от Конституционния съд д...

thumb 24.07.2012

Мартин Димитров: Има много ...

Изказване на съпредседателя на ПГ на Синята коалиция Мартин Димитро...

thumb 23.07.2012 - Велико Търново

Ваньо Шарков: БСП, ДПС и ГЕ...

Според депутата вотът е изсмукан от оценките в доклада и за това де...

thumb 29.06.2012

Мартин Димитров: Увеличение...

Дотук се стигна, заради една грешна политика на Тройната коалиция.....

thumb 28.06.2012

Мартин Димитров: Най-големи...

За това става въпрос в този закон - едни хора близки до властта да ...

thumb 27.06.2012

Мартин Димитров: От години ...

За това съм съгласен да се бърза, даже то е много закъсняло. Това ...

thumb 22.06.2012 - Велико Търново

Станислав Благов: С Ваньо Ш...

"Тук съм, защото без СДС няма демокрация. Ваньо Шарков е гаранция з...

thumb 14.06.2012

СДС настоява президента да ...

Сега е момента той да покаже като президент на чия страна застава –...

thumb 13.06.2012

Мартин Димитров: Законът за...

Синият депутат Михаил Михайлов също обясни, че законът не защитава ...

thumb 08.06.2012

Мартин Димитров: България н...

Изказване на съпредседателя на ПГ на Синята коалиция и депутат от С...