Председателят на ОбС на Свищов Светлана Георгиева е новия председател на Контролния съвет на на Асоциацията на председателите на общински съвети в България

22.03.2012

Председателят на Общинския съвет на град Свищов от СДС г-жа Светлана Георгиева бе избрана за председател на Контролния съвет на Националната асоциация на председателите на общинските съвети в България. Това стана по време на провелото се в Пловдив общо събрание на организацията. Нейната кандидатура е била издигната от досега действащия Управителен съвет на асоциацията и е била гласувана на първото Общо събрание на Контролния съвет.

Светлана Георгиева благодари за оказаното доверие на колеги си от цялата страна и прие това като признание за успешното управление на Община Свищов.

Националната асоциация на председателите на общинските съвети е създадена 2004-та година и нейната цел е да координира работата на общинските съвети и техните председатели и да отстоява интересите на местната власт. Още от самото си създаване асоциацията работи в диалог с централната власт, с парламента и министрите по различни проблеми. Част от тях са формиране на позиции по закони и постановления на Министерски съвет, както и при формирането на бюджети.

От Асоциацията отчетоха напредък що се отнася до условията, при които работят общинските съвети в България. Проблем за Националната асоциация е намаляването на размера на приходите от републиканския бюджет към общинските бюджети, а оттам и към тези на Общинските съвети. За финал на общото събрание, всичките присъстващи 136-ма председатели на общинските съвети, присъстваха на демонстрация “Сепариране на битови отпадъци и сепариращи инсталации”.


Tags: Светлана Георгиева