thumb

СДС определя като неприемливи и недообмислени предложенията за промени в Закона за туризма

В пазарната икономика една работеща и печеливша релация между търсенето и предлагането, не бива да бъде спъвана с неу...

thumb

Генади Велков: Успешно управление на собствеността ще бъде основен приоритет в работата на новия Общински съвет

Трябва тези, които са напуснали Видин, за да търсят препитание, да имат достатъчно причини да се върнат.

Европейски парламент

Надежда Нейнски подкрепя продължаването на предприсъединителната помощ на ЕС

29.03.2012

Insert thumbЕвродепутатът от Синята коалиция Надежда Нейнски се обяви в подкрепа на продължаването на предприсъединителната помощ, която Съюзът предоставя на държавите кандидатки и потенциални кандидатки за членство. Нейнски приветства предложенията за увеличаване гъвкавостта на Инструмента за предприсъединителна помощ и особено за предоставянето на подкрепа в съответствие със специфичните нужди и характеристики на отделните държави.

 

Евродепутатът е докладчик в сянка за ЕНП в Комисията за външни работи относно предложението за нов регламент за пред-присъединителната помощ на ЕС, докладчик в Комисията по бюджети за същото предложение и докладчик за предложението за Общи правила и процедури за прилагането на инструментите за външно действие. В тези си качества Надежда Нейнски участва в обсъждането на външнополитическите инструменти, което се състоя във вторник в Комисията по външни работи заедно с високопоставени представители на Европейската комисия и на Службата за външно действие.

 

Надежда Нейнски настоя за ясна връзка между стратегическите цели на предприсъединителната помощ и индикаторите, които измерват напредъка на всяка една държава. Също така евродепутатът изрази мнение, че предоставяната подкрепа трябва да е директно обвързана с напредъка на държавите. Не на последно място, Надежда Нейнски призова за съгласуваност между предложението за регламент за предприсъединителна помощ, предложението за общ регламент за прилагане на външнополитическите инструменти и Финансовия регламент на ЕС, който съдържа правилата за изразходване средствата на Съюза.

 

Запис от дебата може да гледате тук (16.30-18.00ч.): http://www.europarl.europa.eu/ep-live/EN/committees/video?event=20120327-1500-COMMITTEE-AFET&category=COMMITTEE&format=wmv

 

Копия на документите може да намерите на следните адреси

 

Комуникация "Глобална Европа - нов подход към финансирането на външните действия на ЕС":

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0865_/com_com(2011)0865_en.pdf

 

Предложение за регламент, полагащ общите правила и процедури за прилагането на инструментите за външно действие на ЕС:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0842_/com_com(2011)0842_en.pdf

 

Предложение за регламент за Инструмента за предприсъединителна помощ: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0838_/com_com(2011)0838_en.pdf

 

Предложение за регламент за Инструмента за добросъседство:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0839_/com_com(2011)0839_en.pdf

 

Предложение за регламент за Финансов инструмент за насърчаване на демокрация и човешки права:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0844_/com_com(2011)0844_en.pdf

 

Предложение за регламент за Инструмент за стабилност:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0845_/com_com(2011)0845_en.pdf

 

Предложение за регламент за Инструмент за партньорство и сътрудничество с трети страни:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0843_/com_com(2011)0843_en.pdf

 

Предложение за регламент за Инструмент за сътрудничество за развитие: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0840_/com_com(2011)0840_en.pdf


Tags: Надежда Нейнски

Още по темата

thumb 11.07.2012

Позиция на Надежда Нейнски ...

Информация за дейността на евродепутатът г-жа Надежда Нейнски в Ком...

thumb 05.07.2012

Европейският парламент изпъ...

Европейският парламент днес отхвърли спорното търговско споразумени...

thumb 29.06.2012

Надежда Нейнски: Малкият би...

Надежда Нейнски откри в четвъртък форума "Микробизнесът: твоят люби...

thumb 22.06.2012

Надежда Нейнски: Икономичес...

Финансирането на политиката на сближаване трябва да се запази на се...

thumb 15.06.2012

Надежда Нейнски: Прeдприсъе...

Предприсъединителният процес и европейската перспектива за страните...

thumb 01.06.2012

ЕК оприличава прогнозите за...

Позиция на евродепутатите на Синята коалиция Надежда Нейнски и Свет...

thumb 24.05.2012

Надежда Нейнски призова евр...

По време на обсъждането на предложението за регламент за макрофинан...

thumb 14.05.2012

Н. Нейнски: Към по-концентр...

Доклада на Надежда Нейнски "Разширяване на ЕС: политики, критерии ...

thumb 09.05.2012

Надежда Нейнски: Държавите-...

Tрябва да се обърнем към държавите-членки да не правят компромиси п...

thumb 24.04.2012

Десницата в Европа показа п...

Резултатите от първия тур на френските избори на практика показват ...