thumb

Решение на НИС на СДС

НИС на СДС свиква Национален съвет на 23.11.2019 г., събота, в гр. Монтана

thumb

Д-р Антон Койчев: Деструктивна опозиция в СОС и липса на комуникация крият рискове от преповтаряне на стари грешки

Някои от кризисните ситуации можеха да се предотвратят просто с по-добра комуникация и артикулация пред самите гражда...

thumb

СДС към БЛС: Не бъркайте в касичките на децата!

Вероятно за БЛС левчето е нищожна сума, но за родителите, особено след първата година от майчинството, всеки разход е...

thumb

Румен Христов: Отново предлагаме намаляване на данък дивидент

СДС иска втората година от майчинството да бъде в размер на 90% от сумата, на която са се осигурявали майките, преди ...

Д-р Ваньо Шарков: Управителят на НЗОК трябва да защитава интересите на пациентите, защото управлява техните средства

29.03.2012

Insert thumbИзказване на народния представител от Синята коалиция д-р Ваньо Шарков по време на дебатите за избор на управител на НЗОК. Той посочи проблемите, с които ще се сблъска шеф на Касата и ги определи като „горещ картоф” - демонополизацията, рамковото договаряне, цените на медикаментите и отстъпките, които трябва да бъдат договаряни с доставчиците.

 

 

Уважаеми колеги,

Всички в тази зала имаме ясното усещане за изключителната трудност, която предстои пред номинирания за управител на Националната здравноосигурителна каса д-р Пламен Цеков, когото, в интерес на истината, познавам още от 1999 г. Даже преди това, тъй като сме се засичали като студенти в Медицинския университет в Плевен.

Изключителни са трудностите и от гледна точка на едно от първите неща, за които той заговори, след като беше номиниран (един от най-големите и възможно най-горещите картофи, не знам защо се захваща точно с него) – именно демонополизацията на Националната здравноосигурителна каса.

Всеки, който в последните четири години поема ръководството на Националната здравноосигурителна каса, започва да говори за демонополизация, най-вероятно, защото това е едно от нещата, които нито той, нито неговите предшественици успяха да свършат. Това не е нещо, което зависи от управителя на Националната здравноосигурителна каса – зависи от политическото мнозинство в парламента.

Другият проблем, който стои пред него и пред мнозинството, е по отношение на рамковото договаряне. Това, с което поехте властта, уважаеми колеги от Политическа партия ГЕРБ, а именно една промяна в закона, която говореше за това как Националният рамков договор ще бъде подписан за три години само с финансови анекси към него, е пак едно от нещата, за които се говори в последните дни и, за съжаление, нищо не се случва.

Третият проблем, който стои пред господин Цеков, и то с най-голяма тежест – проблем, заради който си замина и предишният министър на здравеопазването, са цените на медикаментите, заплащани с публични средства от Националната здравноосигурителна каса, и възможните отстъпки, които трябва да бъдат договорени на практика от новия управител с помощта на екипа, работил до момента, с доставчиците и фирмите, които са най-големи ползватели на финансови средства от публичния ресурс на Националната здравноосигурителна каса.

Не на последно място, проблем за д-р Цеков като управител на Националната здравноосигурителна каса е въведеното от неговите предшественици. Въпросът е: как той ще се справи с делегираните или прогнозните бюджети? Това, което създаде изключителен проблем в момента по отношение на лечебните заведения за болнична помощ в страната – именно определените бюджети, които не отговарят на тяхната дейност през изминалата година, тъй като според методиката прогнозата е на база на изработеното и усвоените дейности през последните три месеца на предходната година, въпреки че в Националната здравноосигурителна каса трябва да има подробна информация, едва ли не по часове, за всеки ден от изминалата година.

Всички сме наясно, че методиката е така разписана, за да може някои да получат повече, а други – по-малко, но в никакъв случай съобразно онова, което са работили през предходната година.

Безспорно съм съгласен с това, което беше казано – че трябва да бъдат променени изискванията на Касата към договорните партньори. Непрекъснатото увеличаване на изискванията на Касата към договорните партньори, комбинирано с все по-малко възможности за тяхното изпълнение, поставя лечебните заведения за болнична помощ в условията на изживяване на последни дни.

При положение че непрекъснато се повишават изискванията към кадровото обезпечаване на отделните клиники и отделения, в същото време лекарите напускат България, няма как да бъде реализирана една нормална здравна политика в страната.

Освен това, има много сериозен проблем, който беше въведен от първия министър на здравеопазването на този кабинет и първия екип, който го ръководеше, с преструктурирането на някои лечебни заведения за болнична помощ от многопрофилни в болници за долекуване и продължително лечение, като им беше казано, че ще бъдат финансирани благодарение на клиничните пътеки за долекуване и продължително лечение. Клинични пътеки, които бяха разработени, но не бяха въведени, в резултат на което тези лечебни заведения са обречени на закриване, защото този финансов инструмент не е въведен.

Изключително голям проблем са липсата на единна информационна система и отказът от въвеждане на електронна здравна карта, защото това е мощен инструмент, който затваря всички възможни кранчета за източване на Националната здравноосигурителна каса и създава възможност за постоянен и сериозен контрол върху дейността.

Днес разбрах, че кандидатът за управител и бъдещ управител на Националната здравноосигурителна каса като хирург смята, че е готов да реже разходи.

Уважаеми доктор Цеков, не е най-важното да можете да режете разходи. Важното е да направите така, че да се събират приходите, които са заложени в бюджета. При положение че има почти 2 милиона здравно неосигурени граждани в Република България или такива, които са загубили своите здравноосигурителни права, е изключително трудно.

Механизмът – дали с принуда, с отнемане на документи за самоличност, или със забрана за пътуване в чужбина, или с намиране на стимули, които да убеждават българските граждани, че трябва да си плащат здравноосигурителните вноски, е въпрос на политическо решение.

Накрая в лично качество бих гласувал „за” кандидатурата на д-р Цеков, но при едно условие и условието е: уважаеми доктор Цеков, излезте на трибуната и кажете честно и почтено кой Ви накара да прочетете онзи текст в Закона за наркотичните вещества и прекурсорите. (Оживление, реплики и смях от ГЕРБ.)

Не се смейте. Кое Ви е смешно? Че имаше решение; че имаше създадена анкетна комисия; че анкетната комисия излезе с доклад; че докладът на анкетната комисия каза, че има три неща, които се говорят и които са неверни; че всички в тази зала, особено ръководството на Народното събрание знае кой е виновникът за тази поправка?!

Но цялата отговорност я понесе той. И стоварихте всичко върху него, което е срамно! Това е срамно – че накарахте един добър лекар от Лом да понесе отговорността за други хора в тази зала! И те се крият зад гърба му сега! Не сме ли наясно кой го накара да я направи?! Благодаря Ви за вниманието.

(реплика)

ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря Ви, господин председател.

Уважаеми д-р Адемов, аз си давам сметка, че Вие говорите по този начин, проявявайки една загриженост към институцията и действията, които ще бъдат извършени. Но въпреки всичко няма как да излезете от амплоато си на политик след толкова много години, изкарани в Народното събрание. И много добре знаете, че когато говорите за чисто партийната кандидатура, че по време на Тройната коалиция имаше директор на Националната здравноосигурителна каса, който беше не само партийно, но и семейно обвързан с БСП. Така че нещата бяха съвсем, съвсем на друга основа.

Тогава когато говорите обаче затова дали управителят на Националната здравноосигурителна каса трябва да има възможност, способност и сила да се противопостави на министъра на здравеопазването, да се противопостави на вицепремиера и министър на финансите. Трябва да кажем, че той трябва да ги има, за да защитава интересите на пациентите, защото той управлява техните средства.

Ако става въпрос за противопоставяне, което не е продиктувано от опазването на парите, които са събрани от здравноосигурителни вноски, което е продиктувано от вътрешноинституционална битка за това къде да бъдат повече средства – в министерството, в Касата, как да бъдат трансферирани и така нататък, от това противопоставяне няма да има никаква полза, защото по презумпция всички ние смятаме, и така би трябвало да бъде, че ръководството на Националната здравноосигурителна каса, Министерството на здравеопазването и Министерството на финансите трябва да работят в екип, управлявайки един огромен ресурс от три милиарда!

И по отношение на разликата между нас и Вас – аз знам, че разликата политически е много голяма, тъй като Вашият лидер казва, че в политиката няма морал, аз затова казвам, че бих подкрепил тази кандидатура, ако тук бъдат казани едни неща от парламентарната трибуна.

Знам, че няма да бъдат казани и затова няма как да подкрепя кандидатурата, но смятам, че един честен човек би трябвало да започне на честно и на чисто с управлението на Касата. Затова една недоизказана истина би трябвало да намери своя отговор. Това беше молбата ми, защото иначе завинаги остава негова отговорността, а аз знам, че той не е виновен. И затова беше моето изказване, че бих го подкрепил, ако той каже истината.

Знам, че партийната отговорност не му позволява да го направи, което е проблем. Благодаря Ви.


Tags: Ваньо Шарков

Още по темата

thumb 23.07.2012 - Велико Търново

Ваньо Шарков: БСП, ДПС и ГЕ...

Според депутата вотът е изсмукан от оценките в доклада и за това де...

thumb 22.06.2012 - Велико Търново

Станислав Благов: С Ваньо Ш...

"Тук съм, защото без СДС няма демокрация. Ваньо Шарков е гаранция з...

thumb 15.06.2012 - Велико Търново

Област Велико Търново номин...

Общинските организации на СДС във Великотърновска област издигат но...

thumb 14.06.2012

СДС настоява президента да ...

Сега е момента той да покаже като президент на чия страна застава –...

thumb 17.05.2012

Д-р Ваньо Шарков: Повече не...

Парламентарната група на "Синята коалиция" ще се запази, защото н...

thumb 09.05.2012

НС отхвърли предложение на ...

Народните представители отхвърлиха предложението на заместник-предс...

thumb 04.05.2012

Депутатът от СДС д-р Ваньо ...

Да се криминализира нападението над медицински лица, такава промяна...

thumb 06.04.2012

Д-р Ваньо Шарков: Цените на...

Наше изследване до момента показва, че цените на доста лекарства в ...

thumb 30.03.2012

Синята коалиция отново внас...

Основно предложение в законопроекта е антените на мобилните операто...

thumb 27.03.2012

Д-р Ваньо Шарков: Буди недо...

Фирма на Моника Янова е спечелила обществена поръчка за информацио...