Парламентарен контрол

Въпрос от народния представител Димо Гяуров относно: Дейността и финансирането на ЦСМП - София–град.

06.04.2012

ЧРЕЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

 

ДО

МИНИСТЪРА НА

                                                                       ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

 

В Ъ П Р О С

 

                                               от Димо Гяуров

Народен   представител  от ПГ на Синята коалиция

 

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 82 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасям  въпрос

 

ОТНОСНО: Дейността и финансирането на ЦСМП - София–град.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

 

Във връзка с изнесена информация на бившия здравен министър д-р Стефан Константинов за раздавани средства за допълнително материално стимулиране в ЦСМП - София–град и получената в последствие разнопосочна информация, то моля да ми отговорите:

 

-Какви суми са раздадени като допълнително материално стимулиране в ЦСМП - София–град за последните три години и какъв е принципът за разпределение?

            

-Известно ли Ви е да са правени проверки в ЦСМП - София–град с констатации за недостатъчно ясни критерии при определяне на сумите за допълнително материално стимулиране?

 

-Какви мерки са взети след внесения доклад от проверка на ЦСМП – София-град, извършена съгласно заповед РД-09-369/14.06.10 г., особено след констатацията за неспазване на Закона за обществените поръчки?

 Моля, докладът за извършената проверка да ми бъде предоставен!

 

-Правена ли е проверка от финансовата дирекция на МЗ в края на 2011 г. за начина на формиране на средствата за допълнително материално стимулиране и принципите на разпределение по категории служители на ЦСМП - София–град и какви суми са получили директора и главния счетоводител?

Моля, докладът и от тази проверка да ми бъде предоставен!

 

 

 

София, 06. 04. 2012 г.                    Димо Гяуров:

 

                                                        Народен представител от

                                                        ПГ на Синята коалиция

 


Tags: Димо Гяуров, СДС

Още по темата

thumb 24.02.2012

Въпрос от народния представ...

Колко са постъпилите средства във Фонда за безопасност на движениет...

thumb 14.06.2012

Въпрос от народния представ...

Въпрос от народния представител Кирчо Димитров относно: Планирано в...

thumb 12.06.2012

Ввъпрос на народния предста...

Мартин Димитров: След мъчително взетото решение за спиране на Проек...

thumb 12.06.2012

Въпрос от д-р Михаил Михайл...

Какви са правните основания за събиране на тази такса, като теренът...

thumb 06.04.2012

Въпрос от народния представ...

thumb 06.04.2012

Въпрос от народния представ...

thumb 15.02.2012

СДС пита премиера за бонуси...

Шефове на Здравната каса си раздали над 30 000 лв. бонуси."Неморалн...

thumb 20.01.2012

Гражданите ,които са платил...

Димо Гяуров получи уверение от правосъдния министър Диана Ковачева,...