thumb

СДС определя като неприемливи и недообмислени предложенията за промени в Закона за туризма

В пазарната икономика една работеща и печеливша релация между търсенето и предлагането, не бива да бъде спъвана с неу...

thumb

Генади Велков: Успешно управление на собствеността ще бъде основен приоритет в работата на новия Общински съвет

Трябва тези, които са напуснали Видин, за да търсят препитание, да имат достатъчно причини да се върнат.

Европейски парламент

Законопроекти и инициативи на СДС И СК през първото тримесечие на 2012г.

23.04.2012

ЗАКОНОПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ НА СДС И СК

през първото тримесечие на 2012г.

 1. 1.В продължение на 20 години СДС се противопоставяше на строежа на АЕЦ „Белене”, затова решението, което беше взето от българската страна е победа не само за СДС и за Синята коалиция, но и за всички поддръжници на тази кауза. Единствено политиците от десницата последователно отстояваха позицията, че проектът е рисков и финансово неизгоден за България. СДС беше единствената партия, която засегна темата за опасността от земетресение на площадката в Белене – констатация, заявена в доклад на Българската академия на науките. Последователната политика на СДС по темата „Белене” се вижда и през последните десет години, в които проектът беше възобновен. Народното събрание реши да се възложи на правителството да проучи условията за изграждането на парогазова централа на площадката в Белене, като беше прието предложението на председателя на СДС Мартин Димитров, газовата централа да функционира на пазарен принцип.

 

 1. 2.Депутатите от СДС направиха предложения между първо и второ четене в Закона за енергетиката, ограничаващи възможността електроразпределителните дружества да преустановяват или ограничат снабдяването с електрическа енергия, в случай че има забавяне на плащането. СДС предлагавременното преустановяване на електроенергията на потребителите да се осъществява само при следните условия: забавяне на заплащането с повече от 15 дни и предупреждение не по-късно от 3 дни преди срока; прогнозата на времето за следващите 24 часа да е за температури над 5 градуса С и ако потребителят не е представил на енергийното дружество удостоверение за наличието на животоподдържащо медицинско оборудване, използващо електричество. Според нас подобно забавяне във възстановяването на електроподаването поставя под сериозен риск потенциалните потърпевши крайни потребители, особено уязвимите групи. Друг сериозен проблем е отпадането на възможностите за отопление в жилища, които нямат друга техническа възможност, освен да се отопляват чрез електричество. Всичко това създава риск за живота и здравето на крайните потребители.

 

 1. 3.СДС и Синята коалиция внесоха проект за решение Сметната палата да извърши цялостен одит на действията на Министерството на здравеопазването по разходването на финансови средства за централни доставки на лекарства. В исканата ревизия се включват и здравно-осигурителните плащания на НЗОК за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели  и разходването на предоставените трансфери на Министерството на здравеопазването от НЗОК за заплащане на лекарствени продукти и медицински изделия за периода 2005 г. – 2011 г. Според вносителите лекарствената политика в България е важен елемент от системата на здравеопазването, за финансирането, на който се ползват повече от 20 % от публичните средства в сектора. Извършванетона одит от Сметната палата е необходимо за идентифициране на проблемите, свързани с неправилно и нецелесъобразно финансиране. Този одит има за цел да доведе до изграждане на нова лекарствена политика в полза  на пациентите и до пресичане на корупционни практики.

По същата тема бяха сезирани и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Комисията за защита на потребителите (КЗП), които трябва да извършат проверка на ценообразуването на пазара на лекарства в страната. КЗП излезе с писмо до СДС, в което посочва, че това не е нейна работа. Очаква се и КЗК да излезе с позиция или резултат от предприетата проверка.

 

 1. 4.По инициатива на Синята коалиция, парламентът одобри на първо четене промените в Закона за досиетата. Предложените от СДС и ДСБ текстове дават възможност на Комисията по досиета да огласи кредитните милионери. До този момент Комисията не можеше да огласи имената им заради пропуски в закона. Настоящите текстове позволяват единствено проверка, но не и оповестяването на имена и действия на кредитни милионери в полза на комунистическия разузнавателен апарат. Поправката на Синята коалиция в закона беше подкрепена от всички парламентарни сили.

 

 1. 5.СДС и Синята коалиция внесе отново промените в Закона за здравето, които регламентират безконтролното поставяне и излъчването антените на мобилните оператори. Основно предложение в законопроекта е антените на мобилните оператори да се поставят на отстояние от 400 м. от детски градини, учебни и здравни заведения. Настоящата нормативна база в България, която регулира защитата на гражданите от вредно въздействие на нейонизиращи лъчения е безвъзвратно остаряла. Нивото на облъчването на хора с нейонизиращи лъчения днес е 1500 пъти по-високо в сравнение с облъчването от естествени източници в средата на 20-ти век. Наредбата, която урежда допустимите за здравето нейонизиращи лъчения е писана през 1991 г. Предвидените глоби за нарушителите са от 2 лв. до 50 лв. Новият здравен министър Десислава Атанасова се ангажира до края на април Министерски съвет да одобри промените и те да бъдат внесени за обсъждане в Народното събрание.

В момента законопроектът се намира в министерството на здравеопазването. Депутатът Ваньо Шарков изпрати своите конкретни предложения до работната група и е получил уверението, че ще те бъдат вкарани в бъдещия законопроект.

 1. 6.В началото на февруари тази година народнипредставители от СДС внесоха предложение за промяна в Закона за семейни помощи за деца с един родител. Законопроектът бе подписан и от депутати от останалите парламентарни групи с изключение на тези от ГЕРБ. Основната идея на СДС е да отпадне сегашното изискване месечният доход на семейството да не надвишава определена граница, за да получават децата месечната помощ. Тя е в размер на 35 лева, а максималният доход се определя всяка година чрез Закона за държавния бюджет. Подобна поправка няма да има съществено бюджетно отражение, а е стъпка към повече социална справедливост и представлява подкрепа за подобни семейства и цели условия за по-добър живот на тези деца. Явно идеята е допаднала на управляващите, защото почти месец по-късно те направиха същите предложения, като са преписали текстовете от нашия законопроект. Така те не приемат разумните идеи, защото идват от страна на опозицията, а след това си ги присвояват и ги представят за свои с леки изменения.

 

 1. 7.ПГ на Синята коалиция внесе промени в Закона за администрация, с които се цели всички допълнителни възнаграждения в държавната администрация да излязат на светло. От СДС не сме за забрана на допълнителните финансови стимули и наградите за добре свършена работа, но настояваме всеки един получен бонус да се вкара в публичния регистър на заплатите, който и в момента се поддържа от Министерския съвет. По този начин всеки гражданин ще има свободен достъп и премиите на властта „ще излязат на светло". Тези промени в законопроекта бяха естествен завършек на темата с раздадените бонуси в отделните министерства и държавни институции, разработена от СДС и предизвикала огромен обществен интерес. В тази връзка бяха зададени въпроси към всички министри и бяха изпратени писма по Закона за достъп до обществена информация до председатели на държавните  агенции, когато информация бе отказвана, позовавайки се на този нормативен акт.

В резултат на действията на СДС и разкритието на поредната порция бонуси, правителството реши да закрие Агенция за малки и средни предприятия.

След отказа на председателя на Комисията по дискриминация Кемал Еюп да даде данни за раздадените в органа бонуси, СДС настоя за неговото отстраняване. Това подсети управляващите да сменят състава на цялата комисия, чиито мандат беше изтекъл през април 2011 г.  

 

 1. 8.СДС предложи промени в Закона за движение по пътищата, с които се разрешава на таксиметровите автомобили да използват лентите, по които се движат автобусите на градския транспорт. Това ще се случва единствено, когато самият таксиметровавтомобил извършва превоз на пътник/пътници. Предложените промени ще облекчат и градския трафик, като се намали натоварването на останалите ленти за движение и същевременно се гарантира по-бърз и безопасен превоз на ползващия услугите на таксиметровия автомобил. Допълнителен положителен ефект би могъл да се очаква и при повишаване заетостта на таксиметровите автомобили, което в ситуация на икономическа криза ще има насърчителен ефект върху този бранш и генерирания от него приход за националната икономика.

 

 1. 9.Парламентът отхвърли предложението на СДС и Синята коалиция държавната субсидия за депутати, напуснали групата си, да остава при партиите, от които са избрани. Целта на законопроекта е да се въведе ред в сложните политически взаимоотношения в Народното събрание и да се сложи край на срамното двусмислие по темата със субсидиите на политическите партии. Сега се получава така – все едно не народният представител, не гласовете, дадените за политическата партия, а субсидията е важният и определящелемент. За СДС моралното и отговорно поведение е на това да се сложи край. Недопустимо е да се забранява преминаването на народни представители от една парламентарна група в друга, а същевременно да се разрешава субсидия, която се полага на дадена политическа сила в резултат на събрани гласове на избори, да бъде предоставена на друга партия.

 

 1. 10. СДС и Синята коалиция отново внесоха промени в Закона за ДДС за намаление на ДДС върху лекарствата и учебниците. С намалението на ДДС върху лекарствените продукти респективно ще бъдат намалени техните цени и по този начин ще бъдат облекчени българските граждани, нуждаещи се от лечение. Това се предлага да стане от 01 януари 2013 г., което дава възможното време за преминаване към предлаганата промяна. Относно учебниците с нарастването на  разходите на един ученик, нараства необходимостта от промени в ДДС. Само намаляването на ДДС върху учебниците и учебните помагала, реално ще подпомогне българските семейства. Опитите напоследък за създаване на допълнителни библиотеки от учебници в училищата, трябва да бъде подпомогнато и чрез законови промени за диференцирана ставка на ДДС. 
 2.  
 3. 11.ПГ на Синята коалиция изработи и внесе законопроект за изменение и допълнение за защита на конкуренцията. С него се разчита да бъде принудена Комисията за защита на конкуренцията да защити конкуренцията като основен двигател на икономическото развитие, а не монополите, които я спират. Конкуренцията и поддържането на устойчива конкурентна среда е най-важната предпоставка за технологичното развитие, нарастването на производителността и икономическия растеж. Затова законодателната защита на конкуренцията е приоритетна сфера в общностното право на ЕС и е един от главните критерии за оценка на степента на интегрираност на новите страни членки в общността. Според СДС този закон е в състояние, ако бъде подкрепен, да отвори възможността за малкия и средния бизнес в страната за създаване на работни места, както и да  облекчи положението на обикновените хора, на домакинствата и на българските фирми.

 

 1.  12.СДС в продължение на няколко поредни седмици внасяше предложения за изменения и допълнения на Закона за ДДС, целящи микро предприятията (не регистрирани по ДДС) да бъдат освободени от задължение за подмяна на фискалните устройства. По този начин те ще бъдат финансово облекчени в условията на финансово-икономическа криза. От СДС призовахме поне търговците да имат възможност да използват обичайната връзка по интернет за подаване на информация, а не да бъдат карани насилствено да използват мобилните оператори. За нас е необходим засилен контрол, но не трябва да се натоварват малките и дребните търговци да купуват скъпи касови апарати в тази тежка финансова криза. Законопроектът бе отхвърлен от управляващите при всичките гласувания в пленарна зала.

СДС предупреждаваше, че управляващите приемат наредба, която обслужва мобилните оператори и производителите и търговците на касови апарати. Комисията за защита на конкуренцията излезе на 18 април с решение за картел, с което глобява с близо 1 млн. лв. 4 фирми, търгуващи с касови апарати.

 

 1. 13. Законопроект на СДС облекчи административните пречки за търговци в складовете на едро с промени в Закона за стоковите борси и тържища. Промените бяха подкрепени и от депутати от ГЕРБ и с тях се дава право на търговците да запазят дейността си извън тържищата. Така ще се спестят разходи за преместване и регистрация, която струва 3500 лв. Промените дават на търговците и статут на самостоятелни обекти и по новите правила също ще подлежат на проверки от комисията по стоковите пазари и тържищата. Новите текстове предлагат и минималната глоба да бъде 500 лв. при 3500 лв. до момента. Запазва се размерът на най-високата глоба от 12 500 лв.

 

 1. 14.Повече от година СДС предлага различни законодателни мерки, които да премахнат банковите такси при преводи към държавния бюджет. В края на януари т.г., по сигнал на СДС, Комисията за защита на конкуренцията съобщи, че е поискала информация от всички банки за начина, по който определят таксите за банкови преводи. В сигнала бе посочено, че някои банкови институции са въвели в тарифите си „специална категория” банкови такси „Преводи към разпоредители с бюджетни средства”. Така често се случва за превод от 1-2 лв. към т.нар. разпоредители с бюджетни средства банките събират комисионни от наредителите от 5 до 12 лв. Затова СДС приветства решението на правителството гражданите да спрат да плащат банкови такси, когато правят преводи към държавния бюджет и същата такса да се поема от финансовото министерство. Обръщаме се към управляващите от ГЕРБ да приемат и другите наши предложения от януари тази година, които смятаме, че ще бъдат в полза на гражданите: да се провежда отделен конкурс за всяка услуга, която осигурява общината или държавата за избор на банка, като за участие в него да се поставя условие за участие от страна на банките да няма специална категория такси на банките за „Преводи към разпоредители с бюджетни средства”; на всички каси, където се обслужват граждани, получаващи услуги от държавата, да се инсталират устройства за заплащане чрез банкови карти; да се обединят услуги, които се използват заедно и се даде възможност за заплащането им с един превод или една банкова такса за обслужването им.

 

 1. 15.СДС поиска Кемал Еюп да бъде отстранен от Комисията за защита от дискриминация, защото мандата му е изтекъл на 13 април 2011 г. и той няма правомощия да оглавява комисията. Еюп отказа да предостави справка за раздадените бонуси през 2011г. в комисията, която бе поискана от нас по Закона за достъп до обществена информация. От СДС сме категорични, че Комисията за защита от диксриминациятрябвада предостави поисканите данни за раздадените през 2011 г. бонуси, защото това е информация, която трябва да получат всички български данъкоплатци.

 

 1. 16.СДС предложи и законопроект срещу агентите на комунистическите тайни служби. Според него сътрудниците на бившите комунистически тайни служби и репресивен апарат няма да могат за срок от 5 години да заемат ръководни постове в държавната и общинската администрация. Ние започваме и консултации с останалите политически сили в парламента за промяна на Конституцията в тази посока. Законопроектът предвижда ограниченията да засягат всички щатни или нещатни сътрудници на бившата ДС и разузнавателните служби на българската народна армия. Проектотекстовете ще важат за ръководни длъжности в държавната и общинската администрация, Висшия съдебен съвет, военното министерство, МВР, съвременните служби за разузнаване, Българската народна банка, институцията на Омбудсмана, ръководните органи на Националната електрическа компания, Българския енергиен холдинг. Ограниченията ще важат за заемането на постове и в ръководствата на всички предприятия с преобладаваща държавна собственост. От СДС смятаме, че приемането на този закон е един от начините да се осветлят икономическите и политическите мрежи след промените през 1989г. и е сериозен тест за управляващата ГЕРБ, който трябва да издържи и пред европейските партньори от ЕНП. Време е България да се разграничи от комунистическото си минало и апарата, създаван от тайните служби и социалистическата номенклатура в продължение на десетилетия.

 

 1. 17.СДС и Синята коалиция внесоха искане за изслушване на финансовия министър Симеон Дянков от Народното събрание за представените от него и правителството различни идеи за разходване на Сребърния фонд. Предложението е изслушването да се включи като първа точка от програмата на Народното събрание за следващата седмица. Нашето искане е заради нежеланието на управляващите от ГЕРБ да се проведе обществен дебат за намерението на правителството да изразходва Сребърния фонд - идея, която беше посрещната от негативните становища на български и европейски уважавани институции – Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Европейската централна банка. СДС повтаря от месеци, че упорството на министър Симеон Дянков да прокара законодателни промени за Сребърния фонд е голяма грешка за управляващите, защото тези действия изправят пред риск финансовата стабилност на България.

 

 

 1. 18.Основен приоритет пред СДС ще бъде и изграждането Институт на Националната памет, който да бъде издигнат в центъра на София. По този начин се надяваме, че зверствата на комунизма няма да бъдат забравени и да н позволим те да се повторят. Изразяваме надежда, че това ще е общо начинание и управляващите от ГЕРБ няма да бъдат запомнени само със създаването на Музей на социализма.

 

 1. 19.След тревожните сигнали на СДС и Синята коалиция за нередности на пазара на горива в страната Комисията за защита на конкуренцията предяви твърдение към четири големи петролни компании за картелно споразумение. СДС ще следи отблизо какви ще са последващите мерки и дали нарушителите ще бъдат глобено с 10% от търговския им оборот, както предвижда законът. 

 

 1. 20.СДС беше сред първите, които се обявиха срещу присъединяването на България към спорното търговско споразумение АСТА. Ние подкрепяне защитата на авторските права, но не и за сметка на безконтролното следене в интернет или създаването на монополи в областта на земеделието, лекарствата, генериците и други важни за свободната търговия и конкуренцията на пазара стоки. Ще следим внимателно дебатите по АСТА, които предстоят следващите месеци в Европейския парламент. 

 

 1. 21.Евродепутатите на Синята коалиция Н. Нейнски и Св. Малинов инициираха Обща българска позиция в Европарламента ПРОТИВ обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък в държавите-членки на ЕС. Това създава тежки негативни ефекти върху българската икономика, която разчита на конкурентното си предимство да привлича инвеститори на базата на опростени данъчни правила и ниски данъчни ставки.  В момента корпоративният данък в България е най-ниският в ЕС - 10%.

 

 1. 22.Евродепутатите на Синята коалиция Н. Нейнски и Св. Малинов инициираха Обща българска позиция в Европарламента ПРОТИВ промените на Директива 2003/96/ЕС за облагането на енергийни продукти. Те ще доведат до премахване на отстъпките и довдигане на ефективната акцизна ставка при горивата. Въпреки сравнително дългия времеви хоризонт /до 2025 г./, скокът в цените на горивата ще повлияе негативно на икономическата обстановка, защото дизелът, например, се използва в индустрии от национално значение като транспорт и селско стопанство. Това ще предизвика допълнително свиване на производството и ще направи още по- недостижим за българите европейския стандарт на живот. Промените в акцизите за горивата за отопление, които за ниско енергийноефективна и разчитаща особено на въглища страна като България, ще се отрази и на сметките на обикновените граждани.

 

 1. 23.Евродепутатите от Синята коалиция Н. Нейнски и Св. Малинов бяха едни от първите български евродепутати, които реагираха остро на Търговското споразумение против фалшификациите АКТА. Те се обявиха против споразумението в сегашния му вид, тъй като според тях ACTA съдържа твърде обтекаеми формулировки, които дават възможност то да бъде прилагано в много по-широк обхват, отколкото се дискутира. Споразумението създава предпоставки да се опасяваме за нарушаване на гражданските права, за свободата на словото, за свободния обмен на информация, за масово наблюдение и налагане на цензура, за контролиране на интернет-потреблението, за злоупотреба с данни, дори за въвличането на интернет-доставчиците в несвойствени за тях действия като превръщането им в частни полицаи и съдии. В последствие българското правителство оттегли подписа си от Споразумението, а под силен, главно източноевропейски натиск, ЕК призова ЕП да отложи гласуването и да изчака Европейският съд в Люксембург да постанови дали споразумението спазва основни права.

 

 1. 24. СК подкрепи членството на Сърбия в ЕС, но призова правителството да поиска от Белград уважение, толерантност и категорично спазване на правата и свободите на гражданите от българското малцинство в страната. Евродепутатът от Синята коалиция Надежда Нейнски внесе поправки към годишната резолюция на Европейския парламент за напредъка на Сърбия, с които настоя Сърбия да не пречи на развитието и разпространението на български културни центрове, медии, библиотеки и др. Тя подчерта значението на училищата с изучаване на български език за опазване на самосъзнанието на сънародниците ни от Западните покрайнини и призовава сръбското правителство да предостави икономическа подкрепа на бедните региони в страната, населени предимно с етнически малцинства. Настоя и Сърбия да разработи стратегия за намаляване на безработицата в тези области.

 

 1. 25. Евродепутатът на СДС Надежда Нейнски продължи да бъде един от най-активните европейски депутати, работещи за разширяването на ЕС в посока Западните балкани, тъй като това е в наш национален интерес и е в интерес на мира и просперитета на нашия регоин. По отношение напредъка на Босна и Херцеговина тя внесе поправки, касаещи ефективната борба с трафика на хора в страната. По отношение напредъка на Черна гора тя поиска страната да въведе и спазва законодателството относно финансирането на изборни кампании и призовава да бъде гарантирана независимостта на Държавната избирателна комисия. По отношение напредъка на Турция Н. Нейнски акцентира върху необходимостта страната да гарантира прозрачност на финансирането на политическите партии като важно условие за тяхното демократично управление. А по отношение на Македония Н. Нейнски направи поредица от изказвания вКомисията по външни работи в Европейския парламент, в които настоя Македония да не формира държавна идеология, която да посяга на историята на своите съседи, и да преодолее езика на омразата”. Н. Нейнски работи и по Доклад на ЕП, който цели да оптимизира предприсъединителнатапомощ, която ЕС предоставя на държавите кандидатки и потенциални кандидатки за членство. Позицията й е, че трябва да има обвързаност на предоставената подкрепа с напредъка на държавите

 

СЪБИТИЯ И КАМПАНИИ

 1. 1.Младежкият Съюз на демократичните сили организира Кръгла маса по проблемите на Студентски град, като срещата беше провокирана след последните случаи на насилие в Студентски град, отнели живота на 19-годишен студент.На събитието взеха участие депутати, представители на администрацията, младежки организации и студентски съвети. МСДС предлагат девет мерки за подобряване условията на живота в Студентски град, като сред тях са засилване на сигурността и полицейското присъствие в студентското градче, налагане на сурови санкции за студентите, които нарушават обществения ред, осигуряване на домофони, свързани с охраната във всяка стая.

 

 1. 2.СДС като партия, отстояваща християн-демократичните ценности и водещата роля на семейството, изрази ясна и категорична позиция относно предлагания Закон за защита на детето. В началото на годината СДС и МСДС инициираха заедно с Асоциация „Общество и ценности” и организация „Свобода за всеки” кръгла маса по въпроса. На форума участваха над 70 представители на държавни институции и организации от неправителствения сектор. СДС поставяме следните три основополагащи въпроса: Има ли необходимост от подобряване на законодателството в областта на правата и закрилата на децата? Ролята на семейството или грижата на държавата е по-важна при отглеждането и възпитанието на децата? Нови структури, отговорни за закрилата на детето или подобряване на дейността на действащите в момента са необходими? Според нас предложения законопроект за детето подменя фундаментални принципи, залегнали в основата на модерното общество и в българската конституция. Той представлява опит да се изземе правото на родителите да бъдат основните лица, грижещи се за децата си, чрез неограничена свобода на преценката на българските социални служби в нарушение на родителските права. Подобна груба намеса в една от основните институции на българското общество – семейството, е недопустима и вредна за развитието на демокрацията в България.

 

 1.  3.СДС разработва и позицияза проектозакона за предучилищното и училищно образование. СДС, изхождайки от принципа на приемственост, устойчивост и последователност, изразява своята позитивна нагласа към проектозакона за предучилищното и училищно образование. Според нас двата основни проблема на този законопроект са: липса на икономически и останали анализи, които налагат даден законопроект и липсата на основните документи, които трябва да го съпътстват. Липсва необходимата материална база, материални ресурси, както и финансови такива, министерството да осигури осъществяването на всички разпоредби, предвидени в законопроекта. СДС има и резерви относно определени текстове в проекта за закон, като подчертава, че истинската оценка на един закон е в способността му да решава реалните проблеми и да осигурява реални успешни резултати в сферата на своята компетентност. Ние имаме предложенияпо отношение на спорните текстове, катоотбелязваме позитивната оценка на някои от предвидените мерки в законопроекта.

 

 1.  4.Евродепутатът от СДС и Синята коалиция Надежда Нейнски заедно със Светослав Малинов организираха форум на тема: „Регионите - национални и европейски предизвикателства пред десницата”. Форумът се проведе с акцент върху местната власт и на него участваха кметове, общински съветници, депутати и членове на ръководствата на партиите от Синята коалиция. На форума бе обсъден и въпроса с бъдещето на Синята коалиция.

 


Tags: Отчет