Парламентарен контрол

Въпрос от народния представител Мартин Димитров относно: Задълженията на държавата, общините и предприятията с държавно или общинско участие

03.05.2012

ЧРЕЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

 

ДО

МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ

 

 

В Ъ П Р О С

 

От Мартин Димитров Димитров

народен представител от ПГ на Синята коалиция

 

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 82 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасям  въпрос

 

ОТНОСНО:Задълженията на държавата, общините и предприятията с държавно или общинско участие.

 

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

           

През януари 2013 г. предстоят плащания по лихви и главници по глобалните облигации в евро (приблизително 1.72 млрд. лв.). Освен това е необходимо обслужването на останалата част от вътрешния и външния дълг на държавата, общините и предприятията с държавно или общинско участие.

Това поражда няколко въпроса на които моля, да ми отговорите в писмен вид:

 

  1. Какъв е размерът (в лева) на държавния и държавно гарантирания дълг към края на 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г.?
  2. Какъв е размерът (в лева) на дълга на общините към края на 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г.?
  3. Какъв е размерът (в лева) на краткосрочните задължения на предприятията с държавно или общинско участие към края на 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г.?
  4. Какъв е размерът (в лева) на дългосрочните задължения на предприятията с държавно или общинско участие към края на 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г.?
  5. Какъв е размерът (в лева) на очакваните плащания по лихви и главници по държавния и общинския дълг през 2012 г.?
  6. Какъв е размерът (в лева) на очакваните плащания по лихви и главници на предприятията с държавно или общинско участие през 2012 г.?

 

 

         София, 03 май 2012 г.                   Мартин Димитров:


Tags: Мартин Димитров

Още по темата

thumb 21.09.2012

Въпрос от Мартин Димитров о...

Въпрос от Мартин Димитров относно поисканите 1 млрд. евро от „Атомс...

thumb 29.06.2012

Мартин Димитров: Увеличение...

Дотук се стигна, заради една грешна политика на Тройната коалиция.....

thumb 12.06.2012

Ввъпрос на народния предста...

Мартин Димитров: След мъчително взетото решение за спиране на Проек...

thumb 03.05.2012

Въпрос от народния представ...

thumb 06.04.2012

Въпрос от народния представ...

thumb 06.04.2012

Въпрос от народния представ...

thumb 05.04.2012

Въпрос от народния представ...

thumb 05.04.2012

Въпрос от народния представ...

thumb 30.03.2012

Въпрос от народния представ...

Въпрос от народния представител Мартин Димитров относно: Допустимот...

thumb 09.03.2012

Въпрос от народния представ...

Ще бъдат ли емитирани държавни облигации на международните капитало...