Парламентарен контрол

Въпрос от народния представител Ваньо Шарков относно: Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука

09.05.2012

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

 

ДО

МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

 

 В Ъ П Р О С

 

от д-р Ваньо Шарков

народен  представител от ПГ на Синята коалиция

 

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 82 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасям въпрос

 

ОТНОСНО: Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука.

 

 

         УВАЖАЕМА ГОСПОЖО  МИНИСТЪР,

 

            Има ли подготвен проект за ново споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация, за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука?

         Съдържа ли се в него възможност за признаване на дипломи за квалификация и специалност от страна на България за лекари, придобили я в Руската федерация?

         Моля, проектът за споразумение да ми бъде предоставен.

 

 

 

София, 08. 05. 2012 г.                              д-р Ваньо Шарков:

                                                                  Народен представител от

                                                                  ПГ на Синята коалиция

 


Tags: Ваньо Шарков

Още по темата

thumb 21.09.2012

Въпрос от народния представ...

Въпрос от народния представител Ваньо Шарков относно Проекта за зак...

thumb 15.06.2012

Въпрос от народните предста...

Въпрос от д-р Ваньо Шарков и Димо Гяуров относно: Наличие на тежко...

thumb 06.06.2012

Въпрос от народния представ...

Народния представител Ваньо Шарков относно системата за следдипломн...

thumb 03.05.2012

Въпрос от народния представ...

thumb 06.04.2012

Въпрос от народния представ...

Въпрос от народния представител Ваньо Шарков – относно дейността, к...

thumb 30.03.2012

Въпрос от народния представ...

Въпрос от народния представител Ваньо Шарков относно: Наредба за ма...

thumb 13.03.2012

Въпрос от народния представ...

thumb 17.02.2012

Въпрос от народния представ...

Въпрос от народния представител Ваньо Шарков до министъра на земеде...