thumb

СДС определя като неприемливи и недообмислени предложенията за промени в Закона за туризма

В пазарната икономика една работеща и печеливша релация между търсенето и предлагането, не бива да бъде спъвана с неу...

thumb

Генади Велков: Успешно управление на собствеността ще бъде основен приоритет в работата на новия Общински съвет

Трябва тези, които са напуснали Видин, за да търсят препитание, да имат достатъчно причини да се върнат.

thumb

Илия Лазаров: С класическите ДСБ винаги сме готови на партньорство, за съжаление от тях нищо не остана

В София постигнахме един прекрасен резултат – между 20 и 30 хиляди гласа

thumb

Илия Лазаров: С класическите ДСБ винаги сме готови на партньорство, за съжаление от тях нищо не остана

В София постигнахме един прекрасен резултат – между 20 и 30 хиляди гласа

Зам.-главният секретар на СДС Христо Панчугов и депутатът Димо Гяуров за решението на НС на СДС да се яви на избори без ДСБ

16.05.2012

Insert full size

Зам.-главният секретар на СДС Христо Панчугов и депутатът Димо Гяуров коментираха в БНР -Хоризонт "Преди всички" решението на Националния съвет на партията СДС да се яви на избори без ДСБ

Водеща Силвия Великова: Продължаваме с коментарите на очевидците и героите във вчерашното национално събитие на СДС. Димо Гяуров, депутат от "Синята коалиция". Добро утро, г-н Гяуров. Чуваме ли се?


Димо Гяуров:Чувам ви, да. Добро утро.


Водеща: Добро утро. На телефона е и Христо Панчугов, който също ще, . . с когото също ще коментираме тази тема. Преди това, г-н Гяуров, пресилено ли е да се каже край на "Синята коалиция" дотолкова, доколкото парламентарната група е "Синя коалиция"?


Д. Гяуров:Според мен все още е пресилено на този етап. Аз не бих си позволил да избързвам с прогнозите и с коментарите, тъй като видях, че силите, които вчера надделяха в Националния съвет на Съюза на демократичните сили, всъщност нямат ясна концепция за бъдещите действия. Така че бих предпочел да изчакам и да наблюдаваме онова, което ще предприемат и което ще решат да направят.


Водеща:Спомням си за един разговор с вас около президентските избори. Вие самият имахте много възражения срещу лидерите на СДСи на ДСБ заради начина, по който приеха изборната победа. Говорихте за оставки. Макар и със закъснение, тази оставка по някакъв начин не е ли нещо?


Д. Гяуров: Не, в никакъв случай, защото може да звучи парадоксално на вашите слушатели, но всъщност онези, които доведоха изборната загуба, сега наложиха това решение. Всъщност в основата на това решение е шефът на предизборния щаб г-н Марков, който след президентските и местните избори аз официално заявих, че не свърши нищо на изборите, и поисках неговата оставка. Другият идеолог на тези решения е Румен Христов, няма да коментирам неговото представяне на президентските избори. Та тези хора всъщност бяха виновни за лошото представяне, те сега наложиха и това решение.


Водеща: Г-н Панчугов, вие имате позиция в ръководството на СДС, заместник главен секретар, нали така.


Хр. Панчугов: Точно така, добро утро.


Водеща: Добро утро. Все още в смисъл в оставка или как точно изглежда новото ръководство на СДС след вчера, временното?


Хр. Панчугов: Ами, аз. . . всъщност изключително изненадан съм, това може би е една от най-големите ми изненади, невъзможността наистина на хората, които все пак доведоха до успешен резултат това решение вчера, невъзможността от тяхна страна да формулират концепция за това какво се случва със СДС оттук нататък. Не стоисериозно, при положение че  г-н Мартин Димитров беше заявил, акотова е решението и волята на Националния съвет, че той няма в себе си убежденията да преследва такава политика и ще подаде оставка, несериозно звучи невъзможността да се формулира ясна алтернатива вчера на Националния съвет. Липсата на дискусия, от една страна, и от друга страна, приключването на заседанието на Националния съвет, без той да формулира своята воля кой ще е
временният председател на СДС, който ще организира изборите на следващ председател, е в най-голяма степен за мен доказателство за липата на ясна идея за. . .


Водеща: А може би те не са знаели, че ще се стигне до такъв резултат, за да мислят крачка напред.


Хр. Панчугов: Възможно е, но все пак, нали, политиката е нещо повече от това да съберем едни хора и да изгласуваме едно решение. Политиката все пак предвижда да имате няколко хода напред, коитосъщност да са. . . да се преследва една определена цел. Аз, мен ме съмнява наличието на такава цел за съжаление и от тази гледна точка аз наистина не мога да коментирам какво се случва оттук нататък.


Водеща: Тоест вие какво, ще подавате ли оставка или няма да подавате
оставка?


Хр. Панчугов: Това е, разбира се, вероятно трябва да бъде. . . мине времето от първо организиране изборите на следващ председател. За мен лично този въпрос не стои. Нормално е хората, които вярват в това решение, което беше взето вчера, нормално е хората, които виждат различен път на СДС оттук нататък, те да поемат ръководството на партията. Така че съвсем логично е всички останали, които към този момент са работили в друга посока, да се оттеглят и да помагат отстрани. За мен това е нормалното решение.


Водеща: Вие оставате в СДС въпреки случилото се


Хр. Панчугов: Разбира се, че да. СДС все пак е нещо много повече от едно конкретно решение. За мен СДС е кауза и аз ще продължа да. . . по всякакъв начин да отстоявам каузата.


Водеща:Г-н Гяуров, вие оставате ли в СДС, ако нещата продължат да
се развиват по този начин.


Д. Гяуров: Ама чакайте, чакайте, аз не мога да разбера. . .


Водеща: А, не, аз за никъде не бързам, питам само.

Д. Гяуров: Тези коментари, които вчера се промъкват по медиите и подобни  въпроси  нямат ...(техн. прекъсване - бел.ред.). . . в СДС и ако някой твърди обратното, той прави много плоска
провокация. Поне на този етап няма никаква причина да се говори за разцепление, за криза или за нещо друго. Просто има разминаване в концептуалните виждания на различни групи членове на СДС по отношение на бъдещето и на начина на представяне на
следващите избори.


Водеща: Е, колко концептуално е това, колко много, малко. . .


Д. Гяуров: Радикални, различията са радикални.


Водеща: Ами, тогава как виждате общия си път с тези хора напред?


Д. Гяуров: Нека да изчакаме, нека да видим какво временно ръководство ще бъде излъчено. Може пък, дай боже, то да налее ум в нечии глави. Дай боже, да изберем един свестен председател в рамките на три месеца, както повелява устава ни. Ако това не се случи, тогава вече ще имаме основание за съвсем друг разговор.


Водеща: Сянката на Иван Костов и смятате ли, че и занапред съдбата на СДС ще бъде коментирана през тази сянка, г-н Гяуров?


Д. Гяуров: Това е неминуемо, защото също може да изглежда парадоксално,но се случи така, че омразата към Иван Костов всъщност започва да погубва СДС. Защото тя надделя вчера - гласуването беше не срещу "Синята коалиция", а срещу Иван Костов. Не за бъдещето на СДС, а срещу Иван Костов. Не за начина на явяване на следващите избори, а срещу Иван Костов. Така че има хора, които фетишизираттова лице, имам предвид в Съюза на демократичните сили. Има хора, които имат комплекс от него. Ние, които нямаме комплекс, нямаме никакви притеснения.


Водеща: Виждате ли някакви грешки и в, така, неговото упорито оставане на върха на ДСБ? Вчера Мартин Димитров го каза в прав текст, че може би крачка назад, отваряне на път за Петър Москов или Светослав Малинов е можело да предотврати това, което се случва в момента.


Д. Гяуров: Аз съм на същото мнение. Според мен г-н Костов трябваше доста по-рано да се оттегли встрани, да бъде идеологическият баща на проекта си и да отстъпи път на някой от по-младите. Товасе отнася впрочем за цялото ръководство на ДСБ, защото някак ситам вече се концентрира едно друго поколение.


Водеща: Г-н Панчугов, към вас. Какво всъщност се получава на практика? Прошко Прошков раздели ДСБ, Румен Христов раздели СДС,нещо сбъркахте май преди година и. . . като се уточнявахте зад кого застава "Синята коалиция" на изборите.


Хр. Панчугов: Ами, аз се опасявам, че очевидно. . . те вече все по-очевидни стават настроенията в посока това "Синята коалиция" да престане да съществува. Като че ли има целенасочени действия в тази посока от всички страни. Може би "Синята коалиция" не беше най-успешното обединение в десницата. Може би "Синята коалиция" не успяхме да я направим достатъчно искрена, така че избирателите наистина да я припознаят като техния автентичен представител. Но за добро или за лошо "Синята коалиция" работеше
три години и три години успяваше да събира доверието на една част от хората. Доверие, което и към този момент. . . Аз като политолог все пак основно чета данните, които са наоколо. Така или иначе почти всички изследвания и това, което специално е правено за нас, за да се ориентираме в ситуацията, категорично показват, че въпреки всичко това последните 3 години работа се оценяват и въпреки всички проблеми, които имахме към този момент, една много по-голяма част от десните избиратели искат да виждат СДС и ДСБ заедно. Искат да виждат "Синята коалиция" да функционира така, както до този момент, говорейки за политика и предлагайки реални решения. За съжаление това, което вчера се случи, не върви в тази посока. За пореден път ние ще предложим нов вид обединение на десницата на българския избирател. За пореден път подчиняваме едно решение на личните фиксации на еднихора и в СДС, и в ДСБ.


Водеща: Обединения с кого?


Хр. Панчугов: Аз не мога да отговоря на този въпрос. За мен. . .


Водеща: Има няколко коментирани алтернативи - Меглена Кунева, НДСВ, даже ГЕРБ.


Хр. Панчугов:Значи, обединение за всеки един от тези хора все пак предполага тези хора да искат също така това обединение.


Водеща: То въпросът е СДС дали го иска, оставете другите?


Хр. Панчугов: Наистина поради липсата на дебат вчера в националният съвет.. .


Водеща: Не е ясно.


Хр. Панчугов: . . . не е ясно формулирана алтернатива, аз не мога да отговоря на този въпрос. Така или иначе надделя мнението, че искаме различно явяване, нали? СДС вчера всъщност не излезе с предложение за политика, а излезе с обявяване на това как няма да се яви. И аз като  г-н Гяуров бих искал да изчакам, за да видявсе пак каква ще е концепцията оттук нататък и хората да кажат,тези, които са взели това решение, как искат СДС да продължи
оттук нататък.


Водеща: Въпросът е, и г-н Гяуров вчера го намекна в коментара си, какво мислят хората, които все още гласуват за СДС? Вие говорихте, г-н Гяуров, за победа на здравите сили, не на здравияразум, и изразихте съмнение, че това решение всъщност е решение, което се радва на популярност сред избирателите, колкото и да са те.


Д. Гяуров: Не, не, аз имах предвид, че партокрацията взе това решение.
. .


Водеща: Да и това навежда на мисълта, че може би не е ясно какво мислят хората? Може би те искат тази коалиция?


Д. Гяуров: Видите ли, имаше ужасен натиск през последните 1-2 месеца отедни нездрави сили, които за момента за мен все още не са съвсем ясни и видими. Но тези медийни атаки срещу "Синята коалиция", тези поръчкови изследвания, социологически, всичко беше насочено да бъде разцепена "Синята коалиция". . .


Водеща:Днес Сергей Станишев ви помага с предположението, че ГЕРБ е вбил клина в "Синята коалиция".


Д. Гяуров: Е, без да искам да ми помага точно пък Сергей Станишев. . .


Водеща: Е, казвам само. . .


Д. Гяуров: . . . бих се съгласил с него. Но не е само той. Тези появявания на Петър Стоянов, на разни други надничащи от сенките, иззад ъгълчетата непочтени и некоректни хора, бяха насочени само към това.Но, от друга страна, аз трябва да призная, че и ние имаме вина, защото преди 3 години лично аз гледах на "Синята коалиция"като на етап, като на стадий към нещо друго, към едно обединяване на двете партии, на СДС и на ДСБ, плюс някои от другите отломки от някогашното могъщо СДС. Но за съжаление това не се случи. Вероятно поради егото на ръководствата, поради вглъбеността в ежедневието и липсата на ясна визия за бъдещето. Така или иначе е факт, че не се случи това, което аз и много
хора вероятно искат.


Водеща: Вероятно и това трябва да бъде анализирано занапред.
Благодаря ви. Димо Гяуров и Христо Панчугов от СДС.

Целите интервюта чуйте в звуковите файлове на БНР


Tags: Христо Панчугов, Гяуров

Още по темата

thumb 10.11.2011

Христо Панчугов: Предстои с...

Ръководството на СДС няма да избяга от поемане на отговорност, заяв...