thumb

СДС определя като неприемливи и недообмислени предложенията за промени в Закона за туризма

В пазарната икономика една работеща и печеливша релация между търсенето и предлагането, не бива да бъде спъвана с неу...

thumb

Генади Велков: Успешно управление на собствеността ще бъде основен приоритет в работата на новия Общински съвет

Трябва тези, които са напуснали Видин, за да търсят препитание, да имат достатъчно причини да се върнат.

Парламентарен контрол

Д-р Ваньо Шарков алармира за нарушенията на мобилен оператор в община Сандански.

01.06.2012

primary_thumb

Народният представител от Синята коалиция д-р Ваньо Шарков алармира  Министерството на регионалното развитие и благоустройство и Министерството на здравеопазването за неправомерно монтиране на базова станция на един от мобилните оператори в България в село Поленица, община Сандански.

 

В жалбите до двете ведомства синият депутат отбелязва, че въпросната станция е монтирана в близост до селските къщи, въпреки решението на Общинския съвет- Сандански, проведения търг и определеното място за монтирането й.

 

Той посочва още, че жителите на село Поленица, както и кмета на селото не са били предварително уведомени за тези действия.

 

Според него е необходимо да се обърне внимание на притесненията и волята на жителите на село Поленица и да се разпореди преместването на базовата станция, съгласно решението на Общинския съвет- Сандански и проведения търг. 

 

Припомняме, че Синята коалиция нееднократно внася промени в Закона за здравето,  които регламентират безконтролното поставяне и излъчването антените на мобилните оператори. Основно предложение в законопроекта е антените на мобилните оператори да се поставят на отстояние от 400 м. от детски градини, учебни и здравни заведения. Настоящата нормативна база в България, която регулира защитата на гражданите от вредно въздействие на нейонизиращи лъчения е безвъзвратно остаряла. Нивото на облъчването на хора с нейонизиращи лъчения днес е 1500 пъти по-високо в сравнение с облъчването от естествени източници в средата на 20-ти век. По време на парламентарния контрол д-р Шарков припомни, че наредбата, която урежда допустимите за здравето нейонизиращи лъчения е писана през 1991 г. Предвидените глоби за нарушителите са от 2 лв. до 50 лв.

 


Tags: Д-р Ваньо Шарков