thumb

Член на КС на СДС бе избран за зам. главен редактор на официалното издание на студентите от ЕНП

Висшият форум на студентската организация на Европейската народна партия прие и повече от 10 позиции, становища и пре...

thumb

СДС почете жертвите на тоталитарните режими

Румен Христов подчерта, че трябва да се отдава почит на всички жертви на тоталитарните режими, независимо дали са лев...

thumb

Да си спомним за Александър Божков !

Днес се навършват 10 години, откакто ни напусна

thumb

Ръкводството на СДС ще почете Деня на памет за жертвите на тоталитарните режими

На 23 август от 11 часа ще поднесат венец и цветя на Мемориала в градинката на НДК

Парламентарен контрол

Въпрос от народния представител Кирчо Димитров относно: Планирано въвеждане на нови изисквания за преводаческите агенции в България.

14.06.2012

 

 

ЧРЕЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

 

ДО

МИНИСТЪРА НА

ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Г-Н НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ

 

 

В Ъ П Р О С

 

от Кирчо Димитров

народен  представител от ПГ на Синята коалиция

 

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 82 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасям  въпрос

 

ОТНОСНО: Планирано въвеждане на нови изисквания за преводаческите агенции в България.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

            В петиция в Интернет против новите изисквания за преводачески агенции се съобщава от представители на бранша, че МВнР и по-конкретно Консулски отдел, се кани да задължи преводаческите агенции:

-          да се сертифицират по стандарт БДС EN 15038 / 2006 от януари 2013;

-         да назначат на ТРУДОВ ДОГОВОР поне ДВАМА филолози;

-         да назначат на ТРУДОВ ДОГОВОР и ВСИЧКИ преводачи с различни езици, които работят за нея на свободна практика;

-         да назначат на ТРУДОВ ДОГОВОР отделно и „РЕДАКТОР”;

-         всяка фирма да се проверява на 2 години (одит) и на всеки 6 години да се сертифицира наново;

-          всяка фирма да закупи отделен преводачески софтуер, независимо дали ще го ползва.

         Инициаторите на подписката съобщават, че това все още е слух и че информацията изтича към фирмите от договорите на нови фирми, които сега за пръв път подписват такъв договор за официални преводи с МВнР. Във въпросните договори е новата клауза за стандарта и за това, че от януари 2013 фирмите трябва да го имат въведен.

       Сертифицирането по DIN EN 15038/2006, съгласно Европейската Директива представлява система за управление на качеството на услугата и е престижно и препоръчително, но НЕ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНОосвен при фирми, регистрирани по ДДС, които работят спроекти по ЕС,  с Министерства, по държавни поръчки, тръжни процедури и т.н., където такова сертифициране е необходимо.Сертифицирането на една фирма струва няколко хиляди лева (в зависимост от фирмата-посредник), плюс последващи ежегодни разходи и плюс допълнителни немалки разходи по всички гореизброени точки.

         Съгласно чл. 5 от Конвенцията ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ПУБЛИЧНИ АКТОВЕ (Ратифицирана със закон, приет от XXXVIII Народно събрание на 25 май 2000 г.), е недопустимо да се ограничава кръгът лица, които искат да легализират документи. Конвенцията е международен акт, който Република България е подписала и ратифицирала. Този акт е достояние на Министерство на Външните работи и не е оправдано да се действа в нарушение на поетитемеждународни ангажименти и в ущърб на националните интересиВ този смисъл действията на Консулски отдел се явяват в нарушение на закона.

         Съгласно чл. 2 от Конвенцията единственото задължение на КО е да проверява и заверява подписите на преводачите.

            Въпросите ми към Вас, господин Министър, са следните:

            1. Наистина ли се планира въвеждането на изброените по-горе изисквания в посочения срок?

         2. Защо от Консулски отдел не се предоставя информация на заинтересованите лица?

         3. Ако наистина се планират такива изисквания, какви са мотивите за тяхното въвеждане?

         4. Направена ли е оценка на въздействието от въвеждането на тези изисквания и предполага ли се изобщо как тези задължения ще се отразят на малките фирми, които се занимават с преводи и легализация?

 

            София, 23. 05. 2012 г.                                  Народен представител:

                                                                 Кирчо Димитров
Tags: Кирчо Димитров, СДС, Синята Коалиция

Още по темата

thumb 21.09.2012

Въпрос на Кирчо Димитров от...

Въпрос на Кирчо Димитров относно необоснованото забавяне събирането...

thumb 13.07.2012

Въпрос от Кирчо Димитров от...

Относно закритите постове, охраняващи железопътната гара - Сливен

thumb 29.06.2012

Мартин Димитров: Увеличение...

Дотук се стигна, заради една грешна политика на Тройната коалиция.....

thumb 24.02.2012

Въпрос от народния представ...

Колко са постъпилите средства във Фонда за безопасност на движениет...

thumb 12.06.2012

Ввъпрос на народния предста...

Мартин Димитров: След мъчително взетото решение за спиране на Проек...

thumb 12.06.2012

Въпрос от д-р Михаил Михайл...

Какви са правните основания за събиране на тази такса, като теренът...

thumb 07.06.2012

Въпрос от Кирчо Димитров от...

Въпрос от Кирчо Димитров относно: образувалите се трайни деформации...

thumb 07.06.2012

Въпрос от Кирчо Димитров от...

Въпрос от Кирчо Димитров относно: закритите постове, охраняващи жел...

thumb 07.06.2012

Въпрос от Михаил Михайлов о...

Въпрос от Михаил Михайлов относно: Цените на горивата в България.

thumb 06.04.2012

Въпрос от народния представ...