Десният прочит на СДС на някои основни идеи във „Визия за България“ на БСП

30.07.2018

ДЪРЖАВА, ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

БСП иска повече държава там тогава, където и когато това е необходимо.

Нашият десен отговор е: Държавата и към момента е на много повече места  от колкото е необходимо. Без държавна намеса не може да се случи „усвояване“ на средства от ЕС, инвестиции в инфраструктура, определяне размера на средствата за отделни сектори, сфери и дейности.

За нас, от СДС, държавата трябва да бъде ограничена до разумните граници на преразпределяне и влияние, а не на свръхцентрализация.

Успехът на икономиката ще дойде след изтеглянето на държавата, като инвеститор № 1 и освобождаването на бизнеса от мъртвата хватка на държавния чиновник.

По-малко държава, по-малко чиновници, по-качествено обслужване, по- голяма свобода за предприемчивите, знаещите и можещите.

БСП констатира, че установените правомощия, функции, инструменти и механизми на държавното управление са неефективни и не отговарят на интересите на страната и гражданите

Нашият десен отговор е: Да, те действително не отговарят на съвременните реалности, често и на интересите на гражданите, но  те не са вследствие на прехода, а заложени от приетата с мнозинството на БКП/БСП Конституция. Тя бе направена, така че да трансформира политическата власт, владяна от комунистите, в икономическа и да прехвърли на „наши хора“ държавната собственост чрез различни способи на приватизация РМД, масова, касова и т.н.

Според БСП през държавата преминават и ще преминават 40% от БВП.

Нашият десен отговор е: Практиката в старите страни членки на ЕС е този процент да е в рамките на 35%. СДС от години настоява  за поетапно намаляване на преразпределяната (иззета) част от БВП. Само един процент пункт надолу означава 1 млрд. лв. повече да останат в гражданите и фирмите.

ВЪНШНА ПОЛИТИКА

БСП констатира, че в Европа пазарният фундаментализъм е довел до остри социални неравенства и до видимо господство на корпоративните интереси над социалните интереси и нужди на хората, че ЕС се сблъсква с поредица от кризи, за които се оказа зле подготвен

Нашият десен отговор е: Да, Европа и светът преживяват трудни години, но е факт, че качеството на живот се подобрява с всяка изминала година, че производството в рамките на Европа нараства, а България се ползва години наред от средствата за кохезия и социално подпомагане. Друг е въпросът как се усвояват и защо при управлението на БСП Европейските програми винаги спират?

БСП иска пътна карта за приемането на страната ни в еврозоната.

Нашият десен отговор е:. Не трябва да пропускаме шанса си и веднага да кандидатстваме в Банковия съюз и Еврозоната. Отлагането и губенето на  време с пътна карта може да е фатално за членството ни в „клуба на богатите“. Ако БСП искат да протакаме и чакат стабилизиране на рублата и влизане в „зоната на рублата“, добре е да го заявят веднага.

СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

БСП не дава отговор на най-важния въпрос :кога поетапно ще достигнем 2% от БВП разходи за отбрана?

БСП си поставя за цел да освободи икономиката от паяжините на организираната престъпност  и да се извърши радикална управленска реформа за преодоляване на критичното положение, при което корупцията се е превърнала в технология на управление

Но БСП не казва как ще се случи това! Много ни е любопитно как ще се изведе борбата с червените олигарси, които са част от тези паяжини, които социалистите искат да разплитат.

Нашият десен отговор е: Радикалната управленска реформа и освобождаването от паяжината на организираната престъпност минава през върховенство на закона и съдебна реформа.

БСП е за възстановяване на ролята на държавата в охраната на обществения ред и борбата с престъпността.

Нашият десен отговор е:Никой не е отменял ролята на държавата, но тя бе смачкана през 1994 година с приемането на  Наредба № 14 , която регламентира частната охранителна дейност. Бе даден златен шанс на бившите ченгета да си основат „охранителни“ фирми (над 2500), в които през годините ежегодно заетите се движат в рамките на около 200 000 охранители и генерират годишен оборот около 1,6 млрд. лв. не само от гражданите и бизнеса, които „охраняват“, но и от поръчки за охрана на важни държавни обекти за стотици млн.лева

БСП разчитат на късата ни памет и говорят за борба с корупцията и демонтаж на паралелната държава

Нашият въпрос към тях е:Интересно, как ще демонтират установената  паралелна държава, която бе създадена именно от БКП/ БСП?

Дали разрушаването на съществуващите, според тях, политико -административните клики във всички структури на държавно управление (министерства, държавни агенции, изпълнителни агенции, държавни комисии, областни  и общински администрации) както и в големите държавни и общински  стопански структури и предприятия, не е с цел да разчистим терен за „нашите“?

Нашият десен отговор е: СДС категорично подкрепя  разрушаването на монополи  и картели във всички сфери на икономиката  - нефтопреработка, производство и търговия на горива, транспорт, фармация и търговия с лекарства, търговия с електроенергия, производство и търговия с акцизни стоки, селско стопанство и др. Готови сме да участваме с експерти при разработването на ново антимонополно законодателство, ограничаващо възможностите за концентрация на цели отрасли в едни ръце или в ръцете на ограничен брой икономически агенти.

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ

Според БСП България се нуждае от икономически растеж, базиран на потребление и износ, както и от инвестиции в нови и с висока добавена стойност производства

Нашият десен отговор е: Обратно, България се нуждае от икономически растеж, базиран първо на износа и едва след това на потреблението. При обективно ниския размер на заплатите  (обусловени от размера на БВП и ръста на производителността на труда)  и над 2 млн. пенсионери, за какво потребление можем да говорим?

БСП иска да погледнем първо на държавата като инвеститор номер едно.

Нашият десен отговор е: Тя и сега е инвеститор № 1 и това не е добра практика. Основната роля на държавата е преразпределителната, а не стопанската. Социализмът приключи. Забравихте ли?

ЕНЕРГЕТИКА

БСП иска да се изградят енергийни мощности, които да подсигурят енергия за бизнеса във връзка с индустриализацията на страната, развитието на зелената икономика и потребностите на енергийния пазар в региона.

Нашият десен отговор е: Наличните мощности са достатъчни за нуждите на България. Трябва да се работи за подобряване на енергийната ефективност и за намаляване на енергоемкостта на нашите предприятия, защото България заема 1-во място по този показател в ЕС.

Да мислим как да използваме по-рационално енергийните източници, а не да увеличаваме мощности.

Пазарът в региона изкупува ел.енергия ни на по-ниски цени от тези на вътрешния пазар. Не се има предвид, че нова ядрена мощност може да заработи най-рано след 10 – 15 години, а населението на България, за съжаление, се топи. Кой ще потребява тази енергия?

 

ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

БСП иска намаляване ставките на ДДС за основни храни и лекарства

Нашият десен отговор е:Намаляването на ДДС няма да доведе до по-ниски цени. Диференцираните ДДС ставки са остро критикувани и вероятно скоро ще бъдат или премахнати или сведени до минимум. Те са среда за ДДС измами и водят до утежняване и оскъпяване на административният контрол от страна на данъчните власти.

Размерът на ДДС в България (20%) е от средните за ЕС, където ставките се движат от 15% до 25%. Освен това намаляването на ДДС за цели групи стоки и услуги облагодетелстват и заможните.

Плоският данък, въведен от БСП е едно добро решение, което доказа в годините, че събираемостта е по-висока. Това е едно от малкото конкурентни предимства на България и не бива да се лишаваме от него.

БСП е за  въвеждане на диференцирани ставки на данък печалба, с преференциални ниски или нулеви нива за областите на икономиката, които са национален приоритет.

Нашият десен отговор е: Въвеждането на диференцирани ставки изкривява пазарните отношения и създава предпоставки за нарушения.

БСП  е за  премахване на максималния месечен размер на социално и здравно осигурителния доход

Нашият десен отговор е: Това на практика означава значително допълнително облагане на хората с по-високи доходи, които и сега внасят  повече от това, което биха получили като максимална пенсия, от гледна точка на солидарността на пенсионната система.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

БСП иска „Национален фонд за сближаване между регионите“ и фонд „Индустрия” с бюджет 100 млн. лв. Ако към тези добавим и предлаганите Фонд за научни изследвания и иновации и шестте фонда в областта на културата, те стават около 10.

Нашият десен отговор е: Поредни фондове. Поредни милиони. Типично ляво разбиране за безразборно харчене на пари, без яснота за ефективността.

А къде остана тревогата на БСП, че парламентът няма необходимата тежест?! Как се съчетава това с тяхната идея за извънбюджетно харчене на средства, възлизащи на стотици милиони, без контрол на парламента?! Това е дълбоко порочна практика, която бе характерна за социалистическия период и бе отхвърлена.

 

 


Още по темата

thumb 15.02.2019

Историята на вестник "Демок...

Хората го възприемаха като отворен прозорец към забравения свят от ...

thumb 14.02.2019

Участие на Румен Христов в ...

14 февруари от 18.10 часа

thumb 14.02.2019

СДС: Избирателите не са ста...

Позиция за готвените промени в Изборния кодекс

thumb 12.02.2019

Поклон пред паметта на д-р ...

Ще го помним винаги с добро

thumb 11.02.2019

СДС: Недоволството срещу но...

СДС винаги е стоял и ще стои на страната на бизнеса,

thumb 11.02.2019

Участие на Пламен Юруков в ...

Понеделник, 11 февруари, 20.30 часа

thumb 11.02.2019

Дончо Златев: СДС сме за дя...

СДС създаде основите на европейското бъдеще на България и това дав...

thumb 11.02.2019

СДС: Рожденият ден на „Демо...

Честит празник на всички, които свързаха съдбата и професионалния с...

thumb 10.02.2019

Участие на Антон Койчев в "...

Понеделник, 11 февруари, 9.00 часа

thumb 06.02.2019

Съболезнователен адрес по п...

Той беше смел човек и истински демократ