thumb

Решение на НИС на СДС

НИС на СДС свиква Национален съвет на 23.11.2019 г., събота, в гр. Монтана

thumb

Д-р Антон Койчев: Деструктивна опозиция в СОС и липса на комуникация крият рискове от преповтаряне на стари грешки

Някои от кризисните ситуации можеха да се предотвратят просто с по-добра комуникация и артикулация пред самите гражда...

thumb

СДС към БЛС: Не бъркайте в касичките на децата!

Вероятно за БЛС левчето е нищожна сума, но за родителите, особено след първата година от майчинството, всеки разход е...

thumb

Румен Христов: Отново предлагаме намаляване на данък дивидент

СДС иска втората година от майчинството да бъде в размер на 90% от сумата, на която са се осигурявали майките, преди ...

Теодор Петков: Хората се доверяват на действия, а не на приказки

03.10.2018
 
 

Теодор Петков, кмет на район „Витоша“ и зам.-председател на СДС в интервю за предаването „Вече 30 години- времето е наше“ на Радио „Фокус“

 

Водещ: Г-н Петков, район „Витоша“ е един малко по-различен район от останалите столични такива, който много се промени през последните години. Кое е нещото, което успяхте да свършите през тази година и разбира се амбициите за по-нататък?

Теодор Петков: Благодаря за възможността да споделя за проблемите и за това, което сме направили в района за последните три години. Аз мисля, че успяхме да направим немалко. Със сигурност на гражданите, и на всички нас ни се иска да бъдат свършени много повече неща. Но мисля, че съпоставяйки с годините назад, в района се случиха наистина много неща, които видимо промениха облика на района „Витоша“. Както и вие казахте, той е много специфичен район, обхващащ квартали, както и типични села – имаме Владая и Мърчаево, бивши села, които в момента са от най-престижните квартали в лицето на „Бояна“ , „Драгалевци“ и „Симеоново“, така и типична градска част като кварталите „Манастирски ливади-Запад“, „Павлово“, „Бъкстон“ и „Княжево“. И наистина в тези квартали на София проблемите са коренно различни и, ако някой може да каже, че проблемът на района „Витоша“ е общ за всички квартали, той категорично няма да е прав. Това в годините назад сме го установили и самите граждани са съгласни, че е така. Няма как да не отчетем, че подобряването на образователната инфраструктура, нещо в което районната администрация вложи много усилия, и благодарение на колегите от Столична община, на Столичния общински съвет, на кмета на София, няма как да не отчета, помощта, която указаха и това, че съдействаха за проблемите. Мога да заявя, че районът е един от тези с най-много санирани училища в София от всички 24 в София. Останаха ни само две, за които обаче имаме спечелени европейски  проекти, осигурено финансиране от Столичния общински съвет, съфинансиране по тези проекти. Така че се надявам при наличие на ресурс във фонда да бъдат реализирани. Те са по Програмата на Националния доверителен екофонд. Бяхме подготвени още тази година да започнем тези санирания, но нямаше достатъчен ресурс в този фонд, за догодина да продължим обновлението на образователната инфраструктура и към края на мандата да мога да похваля като районния кмет с всички санирани училища в района. Внимание обърнахме на детските градини – един изключително важен проблем за нашия район. Първата детска градина в „Бояна“ за пръв път открихме в началото на тази година. Сега предстои всеки момент да бъдат обявени и свободните места, има решение и на Общинския съвет от първата сесия, на която се разкрива нова детска градина. Сградата е строена и въведена в експлоатация. Може би е въпрос на няколко дни да се обявят свободните места в нея – в квартал „Драгалевци изключително красива и голяма нова сграда с много хубав двор. В момента текат ремонти и към тях и пристройки на две детски градини с разширения и нови вертикални планировки. Едната е в квартал „Павлово“, другата е в квартал „Княжево“, които ще бъдат завършени догодина. Друго, което започваме, може би в момента сме в процес на избиране на фирма изпълнител, вече сме пред подписване на договор за надзорна фирма- започваме разширението на училището в „Симеоново“ с нов физкултурен салон. Мога да се похваля, че освен саниране на сградите успяхме да направим и два двора на училища. В „Княжево“ изцяло обновихме двора, който беше в много западнало състояние. Същото нещо се получи и във Владая – частично, не изцяло, но в по-голямата си част – и изцяло ремонтирахме двора с нови детски площадки, нови игрища в село Мърчаево.

Водещ: Действително добри новини. Има ли обаче нерешени казуси? Знаем, един от проблемите в годините назад беше този с канализацията в района?

Теодор Петков: Не работим непрекъснато по този проблем. Този проблем не е само от възможността на една районна администрация. Това е изключително голям проблем, в който се влагат усилия от много хора и най-вече от страна на Столична община, тъй като изграждането на канализацията е изключително  скъп процес. В момента Столична община кандидатства по европейски програми, изготвя се прединвестиционното проучване, което е възложено и трябва да бъде готово до края на годината. Аз и миналата седмица имах среща с представители на Дирекция „Инженерна инфраструктура“, със заместник-кмета на София по строителството г-жа Ирина Савина, за да уточняваме приоритетите на район „Витоша“ в изграждането на канализацията. Сега обобщаваме, ще дадем нашите предложения. Естествено сигурно необходимият ресурс само за нашия район е толкова, колкото е за цяла Столична община, която кандидатства. Няма да може да се направи всичко. Категорично. Не трябва да заблуждаваме гражданите, че сега ще може да се започне всичко, но е важно да се започне отнякъде, да се продължи развитието на канализацията, защото през тези години, колкото и да е малко, ние не сме спирали с изграждане на канализация там, където е било възможно. В „Симеоново“  два главни клона вече са изградени и тази година се работи по изграждане на канализацията в квартал „Симеоново“. В момента вече е към приключване. Изграждаме 800 метра канализация заедно с подмяна на водопровод, на газ, на абсолютно всичко. И накрая завършва с преасфалтиране  на улицата. Срещам за себе си едно недоумение, че голяма част от живущите в районите, в които правим канализация, първоначално дават много голям отпор за включването на канализацията, въпреки че желанието на повечето граждани е да се изгради такава. Все пак  и тук при изграждането на тази канализация първоначално само четири къщи искаха да се включат. Наложи се екипът ни от колеги да разговаря с почти всяко домакинство. Към момента вече почти всички са включени в канализацията или са в процес на включване.

Водещ: По последни данни над 70 000 са живущите в район „Витоша“. Имайки предвид тези цифри, да разбираме ли, че отделените средства за района не се оказват достатъчни?

Теодор Петков: В района официално живеят над 70 000 души. Лично аз мисля, че както и в много други столични райони – реално живеещите в него са много повече. Най-малкото един път и половина от това, което официално се води като данни. И това го знаят всички граждани на София – че много от тях са регистрирани на едно място, а реално живеят на друго. Със сигурност района събира немалко приходи в бюджета на Столична община от данък „Сгради“ и от такса „Смет“. Ако говорим за това как могат да се решат проблемите на районите, според мен това може да стане  със законови промени, защото всичко, което в момента гражданите плащат, влиза в бюджета на Столична община. Всяка една такса, всеки един приход, който се реализира – от разрешения за строеж и каквото и да било – отива в бюджета на Столична община, като мисля, че е крайно време да се прекрати тази практика и една част от средствата да остават в районните администрации, за да можем когато гражданите казват: „Да, ние сме си платили данъците и защо не ни ремонтирате еди-коя си улица или не ни правите еди-коя си детска площадка“, ние  да можем с ясна и точна визия да им отговорим на този въпрос. В момента, въпреки че всяка година се подобряват по малко нещата, тази година например – средствата за ремонт на пътищата, което според мен е един от основните проблеми, проблемите, които, вие правилно казахте – проблема с канализацията, но и основен проблем е състоянието на пътната инфраструктура – тротоари и улично осветление. За съжаление това е район, който се развива много динамично. Мога да кажа, че най-много разрешения за строеж в София се издават  именно в Район Витоша. Той е четвъртият по големина район в столична община като територия, но реално по-големите райони от него – това са Панчарево, Нови Искър и Кремиковци, те са съставени само от населени места от села. Докато тук, както споменахме и по-рано, има типични градски части, много сериозно населени. И това е проблемът, по който ние се стараем да работим. И аз ви казах, че тази година за пръв път средствата, отделени от Столична община за ремонти на пътната инфраструктура, вече се определя на базата на големината на района, на площта на пътната инфраструктура, а тя за район Витоша е 3 милиона квадратни километра, и на базата на населението на този район. Така че аз и затова призовавам гражданите, които живеят в района, а пък реално се водят някъде другаде, да се регистрират в района, защото това ще даде възможност да постъпват повече пари в подобряване на инфраструктурата.

Водещ: Подобни проблеми поставят отново на преден план и въпроса за децентрализацията както на районните общини, така и на национално ниво може би?

Теодор Петков: Категорично този въпрос е поставян непрекъснато назад във времето. И ако се върнем много назад, то се е започнало с една децентрализация доста по-добра , отколкото сега, и в годините, въпреки че всички партии преди изброи говорят за децентрализация и как ще я въведат, впоследствие  нито една управляваща партия не е вървяла в тази посока така, както би се искало на хората. Има стъпки в правилна посока, но те са много малко, много бавни, което според мен не удовлетворява и не изразява желанието на хората това, което  те искат да се случи.

Водещ: Вероятно една от тези правилни стъпки би било и повече свобода на районните общини при кандидатстването по различни проекти?

Теодор Петков: Категорично. Ние в момента не сме бенефициенти по европейски програми. Сега с новите правила се отвориха много малко програми, по които може да се кандидатства. Аз нееднократно съм го давал като пример – Община Чавдар – не, че имам нещо против тях, но те са община с население около 2 000- 3 000 човека и имат абсолютни права да кандидатстват  по всички европрограми, а ние – виждате, с население колкото един областен град, нямаме такива правомощия.

Водещ: Имате възможност доста често да бъдете сред гражданите. Какво казват те? Какви са мненията и кои са най-вече проблемните елементи, които те извеждат на преден план?

Теодор Петков: Аз и в предизборната си програма, когато я проведох, обещах, че поне два пъти в годината ще се срещам с жителите на кварталите и мога да кажа, че до момента 100% съм си изпълнил това обещание. Миналата седмица в сряда бях на среща с общността в „Драгалевци“ по тяхна покана. Такива предстоят до края на годината във всички други квартали за тази година. Въпросите са най-различни. Естествено под Витошката яка, както казахте и вие, ги вълнува  канализацията, вълнуват ги пътищата. Много сериозно е поставен въпросът със сметосъбирането, сметоизвозването, снегопочистването, което пак, говорейки за децентрализация, са едни важни въпроси за хората. Не мога да обвинявам гражданите, те нямат време да четат и да разберат правомощията на всеки районен кмет. За тях кметът може да прави всичко и да знае всичко и да може да отговори и реши всеки един поставен от тях проблем. Но за съжаление в София кметовете на райони не отговарят за тези дейности и не са те контролиращия орган, а Столичен инспекторат. Лично според мен това трябва да се промени. Не че ние не участваме и не сме съпричастни, но нямаме функциите, с които можем да налагаме санкции на фирмите, което според мен трябва да се промени задължително.

Водещ: Столичният кмет г-жа Фандъкова изведе едни положителни данни в сферата на инвестициите, касаещи града. Как се движат според вас темповете?

Теодор Петков: Пак, както казах, исканията на гражданите – нормално е да бъдат все повече и повече. но аз лично пак повтарям, че в Район Витоша не можем да се оплачем от това какво се инвестира в района. Тази година бяха поправени и два моста – сериозни инвестиции. Основен ремонт на една свързваща улица – „Боянска“ – основна улица за Район Витоша, свързваща „Бояна“, „Драгалевци“ и „Симеоново“, кръгово кръстовище направихме в „Драгалевци“. Район Витоша ще бъде част пот проекта за рехабилитация на трамвайната линия от „Княжево“ до Руски паметник, която ще започне скоро, което за нас това е транспортът, даващ възможност и на Владая, и на Мърчаево, и на „Княжево“, и на живущите в „Павлово“ бързо и безпрепятствено да стигнат до центъра. Има и много други проекти, сега в момента не мога всичко да изброя със сигурност. Правим много сериозна инвестиция на колелото на трамвая в „Княжево“. Реално се получава един много хубав парк с поливни системи, с осветление, който много години назад беше като една дупка, а е едно изключително красиво място. Така че нямам право и не мога да кажа на черното бяло.

Водещ: Извън отделните проблеми на столичните райони, знаете, чуват се множество негативи коментари, касаещи актуалната ни политическа картина. Какво чувате вие? Има ли глад, има ли желани от страна на избирателите за една силна и възродена десница?

Теодор Петков: Абсолютно, да.  Лично според мен в момента в дясното пространство има един вакуум. За съжаление това, което в момента е на сцената, някак си не отговаря на очакванията на десния избирател. Видяхме тези непрестанни караници кой да бъде вождът на малкото индианци до какво доведе. От това да бъде трета политическа сила обединена десница, в това да няма нито един представител в парламента и в изпълнителната власт и да дадем възможност на други политически партии, които са доста по-крайни във вижданията си, да се наместят на нашето място. За съжаление и СДС е част от това, че в момента няма представителство и не изразява позиции, което и на мен ми се иска, и не представлява хората по начина, по който трябва да бъде. Надявам се с избора на новото ръководство, на което съм член и аз, да променим тази ситуация. Хич няма да е леко. Не можем да се заблуждаваме, че нещата ще станат с магическа пръчка. Отдавна са времената, в които излизаш, говориш и хората  ти вярват само защото си от тази политическа сила. Трябват много действия, много постъпки, в които хората да видят, че наистина могат да се доверят на дадени лица, защото вече повече, както и в местните избори, хората се доверяват на действия, а не на приказки.

Виктория МЕСРОБОВИЧ-КУВЕНДЖИЕВА


Tags: радио "Фокус", Теодор Петков

Още по темата

thumb 24.10.2018

Георги Пилев: Запазване и у...

Трябва да се върви към една реформа, която да е свързана с децентра...

thumb 18.11.2016

Емил Кабаиванов: Политическ...

Д-р Емил Кабаиванов, зам.-председател на СДС и кмет на Карлово, в и...