Решения на НИС на СДС от 2 октомври 2018 г.

05.10.2018

Решения на НИС на СДС от 2 октомври 2018 г.

                              7/18

На заседанието на 2 октомври 2018 г. НИС на СДС реши:

1.Възлага на работната група за възстановяване структурите на МСДС да изработи Правилник на МСДС до 01.12.2018 г.

2.Възлага на главния секретар, председателя на НЩИ и главния счетоводител да актуализират Финансовия правилник на СДС в срок до следващото заседание на Националния съвет.

3. Да предложи на Националния съвет свикване на Национална теоретична конференция на 11.11.2018 г. в гр. София, „Парк хотел Москва“, с регистрация в 10.00 ч. и начало в 11.00 ч. Конференцията да бъде в два модула – първият, свързан с програмните приоритети на СДС, вторият с предстоящите през 2019 г. местни избори.

Решенията са приети единодушно.

 

 


Tags: НИС решения