Поклон пред духовните отци на България!

01.11.2018
Честит празник, българи!
 
Честит Ден на народните будители!
 
Да почетем нашите светли умове - книжовници, революционери и просветители, които посветиха себе си на пробуждането на българския народ!
 
А пробуденият човек е свободен човек!
 
Поклон пред духовните отци на България!

Tags: Ден на народните будители