Владимир Кисьов: Европа има нужда от силни политици, особено в контекста на зараждащите се недемократични движения

14.11.2018

Владимир Кисьов, член на НС на СДС, в интервю за предаването „Вече 30 години-времето е наше“ на Радио „Фокус“

 

Водещ: Господин Кисьов, първо кои са важните послания според вас след проведената тази неделя конференция?

Владимир Кисьов: Аз мисля, че проведената тази неделя конференция беше изключително полезна по няколко причини. Първо, защото беше теоретична конференция, нямаше дълги партийни въпроси, които да вълнуват или да отклоняват вниманието от това, което се случва днес и което би трябвало да се направи оттук нататък. Стана ясна и констатацията,  че представители на дясното реално нито има в управлението, нито в изпълнителната власт, нито в парламента, така че са загърбени част от ценностите, с които започна и СДС, и Обединените демократични сили, прехода в България, значимите сфери на промяна – икономическа, политическа и духовна. Ако беше продължило с такова темпо развитието на България – това, което се постигна благодарение на реформите и нещата, които се свършиха по време на управлението на СДС, да бъдат положени основите за членство в НАТО и Европейския съюз, сега щяхме да сме забравили и нямаше да говорим нито за Шенген. Ако още един мандат беше управлявал СДС, Обединените демократични сили, нямаше да говорим да ни бъде основен приоритет приемането в Шенген, а щеше да бъде факт. Затова, разбира се, това е от изключителна важност Шенген, приемането на България в еврозоната. Но всичко е свързано, всички промени оттук нататък и в стандарта на българина през следващите години от изключителна важност е икономическият растеж, защото без развитие на икономиката, без удвояване на брутния вътрешен продукт, няма и не може да се говори за рязко увеличение на доходите. В следващия мандат доходите ще бъдат увеличение двойно, нещо, от което зависи и стандартът на живот на българите. Разбира се, както във всички останали държави, остава и при нас борбата с корупцията на всички нива, виждаме, че това е тема на ежедневни разговори. И, разбира се, намаляване на бюрократичните процедури, намаляване на административни реформи, намаляване на броя на чиновниците, пречките за малкия и средния бизнес – нещо, което винаги е било приоритет на СДС. Семейният бизнес, малкият и средният бизнес, а той е подложен на най-много пречки, на най-много спънки. Много примери могат да се дадат по този въпрос. Разбира се, трябва да се прекрати порочната практика за наливане на пари в нереформирани системи, като образование, здравеопазване, сигурност. Знаем, че са предвидени в бюджета за 2019 година допълнително много пари, милиони левове, които обаче ще постъпват именно в тези системи, които се нуждаят от реформи. Ненапразно и години наред говорим за електронното правителство и електронното управление – нещо, което държавите, които имат ръст и на брутния вътрешен продукт, и на доходите, като прибалтийските държави, отдавна и в много кратки срокове го направиха. А ние все продължаваме да говорим за въвеждане на електронно правителство. Разбира се, от изключителна важност е възстановяването на справедливостта в нашето общество, в съгласувани действия с останалите партии, които по един или друг начин са свързани с дясното, особено с тези партии, които са произлезли в крайна сметка от СДС.

Водещ: Освен вътрешнополитическите приоритети, конференцията успя ли да даде малко повече яснота и за европейските избори, които като че ли остават малко по-пренебрегвани от българския избирател?

Владимир Кисьов: Не са пренебрегвани по никакъв начин. Точно това беше акцентът, това беше и част от моето изказване, че в крайна сметка ние сме членки на Европейския съюз и нашите послания, които трябва да се отправят за местните избори, са пряко свързани с посланията за европейските избори. Ненапразно беше акцентирано и върху това, че СДС твърдо застава зад християндемократическите ценности като член на ЕНП и че сме за спазване на правилата от всички страни членки. Ние трябва да се борим за промяна на някои правила в Европейския съюз, да се реформира и той, но не да не се спазват правилата, както си позволяват някои от страните членки в момента. От изключителна важност е да свържем това и с изказването във връзка със 100-годишнината от Първата световна война, изказването на Меркел във Франция за надигащите се вълни на популизъм и национализъм. И това също е от голямо значение. Знаем, че много се говори за Европа на отечествата, обаче и Европа на отечествата е хубаво със запазване на културните ценности и ценностите на всяка една държава, но не и за сметка на зараждащия се екстремизъм и национализъм, и отново появявайки се болшивизация в някои от регионите и опити за болшивизация на някои от страните, особено от Западните Балкани.

Водещ: В речта си френският президент акцентира върху патриотизма и национализма – тема, която  е актуална може би и у нас.

Владимир Кисьов: Аз мисля, че СДС единственото нещо, което трябва да прави и Обединените демократични сили, е да се придържа към това, което казахме и на Конференцията- в основата на ценностната система на СДС е християндемокрацията, родолюбието и семейството – нещо, с което започнахме от самото начало при създаването. И това, че някой се опита и отне част от това говорене, и привнесе съвсем други нотки, които нямат нищо общо с родолюбието и патриотизма, да без родолюбие и патриотизъм нищо не може да се свърши в интерес на собствената ти държава, но тогава, когато това прекрачва границите на нормалния патриотизъм и преминава в популизъм и екстремизъм, е опасно за мира в Европа.

Водещ: Успяха ли обаче да се анализират правилно грешките, допуснати при предишни европейски избори? Можем ли да изведем най-сериозните от тях, които не бива да бъдат повтаряни?

Владимир Кисьов: Най-големите грешки бяха казани още преди и в рамките на самия ЕС, още през 2008 година, когато за първи път се заговори, че няма достатъчно комуникация с гражданите на Европа, че не се възприема в достатъчна степен това, което се прави, че се комуникират само положителните страни на това, което се случва в Европа и че не се споменава и не се споделя с гражданите част от неуспехите или неудачите в бъдещото развитие и политика на Европейския съюз. И това трябва да бъде основното за по-добра комуникация и повече говорене с гражданите и споделяне на всичко, което е постигнато и всичко, което тепърва трябва да се прави. Затова, защото от 1945 година, от реализирането на проекта Европейски съюз, днес – 2018 година можем да се похвалим за един такъв дълъг период за Европа без войни – нещо, което е непознато за историята на Европа. И че трябва да работим изключително много за бъдещия мир в Европа, за бъдещото обединено развитие на Европа. Защото без общи усилия Европа не би могла да бъде конкурентоспособна на останалите икономики в света – нещо, което е от изключителна необходимост в наши дни. Изборите трябва да ги коментираме и в контекста на цялостното развитие и на нашата държава, и на Европейския съюз, и на всичко, което се случва в момента в Европа. Европа се задъхва от липса на водещи политици. Виждаме, че Меркел беше оставена сама в последните години да отстоява някои от ценностите, което в крайна сметка й коства напускането на партията и на управлението след известно време. Така че е хубаво да има здрави политици, особено в  контекста на зараждащите се недемократични движения, свързани с национализъм, популизъм и антисемитизъм.

Водещ: Освен общоевропейските предизвикателства, всяка страна, членка на общността, също има такива. За България едно от тях е мониторингът, под който все още попадаме. Какво ни липсва, за да успеем да се изравним с останалите на това ниво?

Владимир Кисьов: Аз мисля, че ни липсва това, което ни липсваше през всичките тези години – че трябва действително убедено да работим за прилагане на правото и реформите, и за нормалното действие на правосъдната система, да се борим срещу корупцията – неща, за които има какво още много да се желае. Няма нищо лошо в мониторинга, ако се движим в правилна посока и ако действително успяваме да се справим с нещата, за които с право някой път сме критикувани. Явно, че това е и начинът за част от държавите, които се намират на тези ширини, да спазват правилата – нещо, което е абсолютна необходимост. Единствено съм убеден, че за Шенген повече не трябва това да бъде оправданието – че не сме членки на Шенген, защото непълноправно членство в Шенген дава основание за колебание на инвеститорите да присъстват в България, особено на малкия и среден бизнес, средния капитал, който желае да чува, че може да се развива в една свободна атмосфера.

Водещ: Говорейки си за членство в Шенген, членство в еврозоната, непрекъснато чуваме похвали, че ние всъщност сме изпълнили критериите. Въпросът е обаче кога ние ще станем пълноправни членове?

Владимир Кисьов: Аз мисля, че за еврозоната е въпросът с подаването на молбата и извършване на всичко необходимо във финансовата сфера. Повечето от нещата, разбира се, ние изпълняваме, и по отношение на финансовата дисциплина, и по отношение на външен дълг, по отношение на дефицити – неща, които много даже и част от членките на Еврозоната имат по-голям външен дълг от България. Тези неща са от изключителна важност, защото това има допълнителен дисциплиниращ ефект общо за финансовата система. И това е основание при това положение да се излезе и от валутния борд и да бъдем подчинени единствено на общите финансови правила. Тук има и няколко приоритета, и ние трябва да се борим за това, че част от тези приоритети, когато говорим за икономически и валутен съюз, не може да няма обща валута, не може да няма общи икономически принципи в Европейския съюз, защото в противен случай това не трябва да се казва икономически и валутен съюз. Трябва всички държави да участват във взимането на решения за общите икономически правила, за общата валута, а също така говорим и за отбрана и сигурност – и те се нуждаят от повече общо право в тази сфера. В противен случай това само ще бъдат лозунги, без да могат да бъдат осъществени.

Водещ: Иска ми се да чуя коментара Ви за някои гръмки заглавия, които се появиха в медии след Конференцията, свързани с ДСБ, намекващи за рестарт на отношенията. Какво е отношението на СДС към ДСБ?

Владимир Кисьов: Смея да твърдя, че ние като членове на СДС, като нормални десни граждани и политици имаме изключително добро отношение към членовете на ДСБ. Личностни противоречия между нас няма, това са хора, с които сме били в общ екип, осъществявали сме общи политики. С тях мислим по един и същ начин. Разбира се, цялото това раздробяване в дясното пространство през годините се дължи и на голямото его на много от нашоте водачи в определени период, а от това се възпозлвхаа всички останали, за да се стигне до днешния модел, в който няма ярки представители на дясното. В някои медии се появиха такива заглавия, че „СДС е полегнало отново на ГЕРБ“- беше хубаво журналистите, които слагат такива заглавия, да бяха присъствали на Конференцията, да чуят дебатите и да видят, че няма такова нещо- а точно обратното. СДС има много трезва оценка за взаимоотношенията, в точа число и ГЕРБ.

Водещ: Появиха се информации, че Светослав Малинов ще бъде предложен за нов мандат в ЕП, какви са настроенията спрямо него?

Владимир Кисьов: Имена не са обсъждани, нито възможностите за общо явяване. Това, което мога да коментирам е, че Светослав Малинов като евродепутат би трябвало да бъде на Конгреса на ЕНП, но той не е присъствал, доколкото знам, поради неплатен членски внос и недопускане на ДСБ до Конгреса. А в крайна сметка Малинов е представител на общата коалиция за тези избори в това число и на СДС.

Звуков файл на: http://focus-radio.net/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B4%D1%81-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%BE/

Виктория МЕСРОБОВИЧ-КУВЕНДЖИЕВА


Още по темата

thumb 15.02.2019

Историята на вестник "Демок...

Хората го възприемаха като отворен прозорец към забравения свят от ...

thumb 14.02.2019

Участие на Румен Христов в ...

14 февруари от 18.10 часа

thumb 14.02.2019

СДС: Избирателите не са ста...

Позиция за готвените промени в Изборния кодекс

thumb 12.02.2019

Поклон пред паметта на д-р ...

Ще го помним винаги с добро

thumb 11.02.2019

СДС: Недоволството срещу но...

СДС винаги е стоял и ще стои на страната на бизнеса,

thumb 11.02.2019

Участие на Пламен Юруков в ...

Понеделник, 11 февруари, 20.30 часа

thumb 11.02.2019

Дончо Златев: СДС сме за дя...

СДС създаде основите на европейското бъдеще на България и това дав...

thumb 11.02.2019

СДС: Рожденият ден на „Демо...

Честит празник на всички, които свързаха съдбата и професионалния с...

thumb 10.02.2019

Участие на Антон Койчев в "...

Понеделник, 11 февруари, 9.00 часа

thumb 06.02.2019

Съболезнователен адрес по п...

Той беше смел човек и истински демократ