Регионални органи и структури

Любомир Ковачев

Роден е на 25 август 1972 г. в гр. София.  Магистър по "Политически науки" в СУ „Св. Климент Охридски. Специализирал е "Публична администрация" и "Българска външна политика". Председател на СДС - Средец. На 29 ноември 2009г. на вътрешнопартийните избори е избран за заместник председател на СДС от София-град регион.