Общински съвет

Веселин Данчев

 Веселин Димитров Данчев е роден на 14 януари 1968 година в гр.Габрово.

Има техническо образувание. Завършил е ТМЕТ „Д-р Никола Василиади"-Габрово.

 По настоящем е студент в Технически Университет Габрово по специалност "индустриален мениджмънт".

Работи в частния сектор. Собственик и управител на фирма за производство на мебели.

Семеен, с две деца.

Член е на СДС  и председател на общинската организация от 2013 г.