Общински съвет

Галя Ангелова

Галя Ангелова  е родена през 1968 г. в Габрово.

Завършила е ВМЕИ Габрово със специалност "електронна техника и микроелектроника".

Магистър по финанси .

Работи в сверата на нефинансовите предприятия.

Семейна, с две деца.