Андриана Христова

Андриана Христова е родена: 06.09.1975г.

Секретар на СДС в Ловеч, икономист