Общински съвет

Величко Йонов

Роден на 02.02.1960г. в гр.Видин. Образование - висше,СУ "Климент Охридски",специалност философия и Френска филология. Женен с две деца. Член на СДС - Район "Студентски".Депутат от 38-то НС и областен управител в правителството на ОДС. Месторабота - управител във фирма