Христофор Хитков

Хрисофор Хитков е роден: 27.09.1949г.

член на СДС, техник