Хито Хитов

Образование: висше Технически Университет-София, специалност „Радио и телевизия”, Магистър - специалност „Приложна математика”, 1990 г. – Доктор на техническите науки, Защита на дисертация по специалност „Компютърни комуникации”. Има 10 научни публикации в областта на компютърните мрежи, криптография и кодове за защита от грешки при предаване на данни, 6 авторски свидетелства за мрежови контролери, 1 патент за контролер на игрален автомат. Работил е последователно като научен сътрудник в ЦИИТ – София (отговорен конструктор на 5 разработки на мрежови устройства); управител на фирма „ВИКОТЕС” ООД; управител на фирма „АКСЕПТ” ООД; инженер-конструктор в „Казино технологии” АД. Има над 50 собствени разработки на хардуер и изделия за компютърни мрежи, защита на информацията, телеметрични системи, системи за контрол на достъпа, контролери, игрални автомати и други, разработване на технология в областта на термоакустиката. От 2001 г. до сега се занимава с инвеститорска дейност в строителството на жилищни кооперации.

От 1997 г. членува в СДС, споделяйки ценностите и принципите на СДС. От 2001 г. участва активно в организирането и провеждането на избори в район Красно село. Бил е член и председател на предизборен щаб, председател на местен клуб, заместник председател и секретар на общинската организация на СДС „Красно село”.