инж. Петьо Петков

Петьо Цвятков Петков е роден през 1966 г. в гр. Севлиево. Основно образование е завършил в Севлиевската гимназия, средното образование в ТМЕТ "Д-р Никола Василиади" Габрово, а висшето в ВТУ Русе. Отслужил е военна служба, като радиотелеграфист. през 1992 г. е специализирал "Компютърни системи".

В периода 1995 - 1996 е управител на общинска фирма "Севинвест". Лицензиран оценител.

от 1997 е управител и собственик на агенция за недвижими имоти "АКСЕС" Севлиево.