Общински съвет

Ивайло Петков Йорданов

Висш химикотехнологичен институт, гр. София. Магистърска степен инженер-химик. Семеен, със син студент.