Национален съвет

Иван Андонов

Иван Андонов е член на Националния съвет на СДС (от 2013 г.), секретар на общинското ръководство на СДС-Бургас, бивш главен секретар на националното ръководство на  МСДС. Той е един от създателите на Политическата академия на СДС. Магистър по индустриален мениджмънт.