Общински съвет

Васил Сидеров

Васил Сидеров е роден през 1985г. и от 2003 години е член на СДС-Бургас.

Той има бакалавърска и магистърска степени  по специалност „Микроелектроника” от Техническия университет в София, като продължава да се развива  в сферата на науката. Сидеров завършва и докторантура в Техническия университет в град Бърно, Чехия.

Развива свой собствен бизнес.

През 2013 г. е избран за заместник-председател на Областен съвет на МСДС-Бургас и секретар на Общински клуб на МСДС-Бургас. От 16- ти август е заместник-председател на Общински клуб на МСДС-Бургас.

Член е и на Сдружение "Природа за България"