thumb

Кольо Колев, лагерник от "Слънчев бряг": За истината хиляди пъти да знам, че ще умра – бих го направил

Аз просто съм дал клетва пред себе си, пред всичките тези хора, че докато съм жив, ще ходя на тези възпоменания.

Национален изпълнителен съвет

Валентин Станев

Валентин Станев  - Член на НИС на СДС от Североизточен регион. Зам.-председател на Областен съвет на СДС – Варна. Общински съветник в Общински Съвет Варна