Национален съвет

Младен Минчев

Роден е през 1980 година в Тутракан. Завършил е висшето си образование в специалността „Икономика на кооперациите“ в УНСС, магистър е по финанси на ВТУ. Има и второ висше образование „Право“ от Русенския университет. Бил е началник отдел на дирекция „Бюро по труда“ в Тутракан, а от 2012 г. насам представлява Общинския съвет на Тутракан в многопрофилната болница на крайдунавския град. Заместник-областен управител на Област Силистра от 2014 до 2017 г.