Георги Спасов

Георги Спасов е председател на МСДС-Варна.

Член е на работната група за възстановяване на МСДС.

Учи в Икономически университет Варна. Управлява собствен бизнес от 2011 г.